ขอเชิญประชุมการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญประชุมการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 - 16.30 น. โดยผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) และขอความร่วมมือตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564…

ขอเชิญประชุมการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญประชุมการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญประชุมการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 - 16.30 น. โดยผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting)

และขอความร่วมมือตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผ่าน Google form ตามลิงค์ https://forms.gle/MBfN5cNxRUgLByBH6

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร