การแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Roadrace) R1-R5 จันทบุรี 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 5 จันทบุรี 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (Timetrial) สนามที่ 5 จันทบุรี 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (TimeTrial) R1-R5 จันทบุรี 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Roadrace) R1-R4 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 4 กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (TimeTrial) R1-R4 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (Timetrial) สนามที่ 4 กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Roadrace) R1-R3 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 3 พิจิตร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (TimeTrial) R1-R3 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (Timetrial) สนามที่ 3 พิจิตร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 2 สงขลา 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (Timetrial) สนามที่ 2 สงขลา 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 1 กาญจนบุรี 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด