การแข่งขัน ประเภทแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (DH) R1 ประเภทเสือภูเขา 2021 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Bike4all) R1-R2 Bike 4 all 2021 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย) R1-R2 ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย 2021 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
เสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามที่ 2 ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย จ.สุพรรณบุรี 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Bike 4 all สนามที่ 2 Bike 4 all จังหวัดสุพรรณบุรี 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Bike 4 all สนามที่ 1 Bike 4 all จ.อุทัยธานี 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
เสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย สนามที่ 1 ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย จังหวัดอุทัยธานี 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (inlinerace) สนามที่ 2 ประเภทถนน จังหวัดมุกดาหาร 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ELIMINATOR สนามที่ 2 ประเภทเสือภูเขา จังหวัดมุกดาหาร 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
MTB สนามที่ 2 ประเภทเสือภูเขา จังหวัดมุกดาหาร 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 2 ประเภทถนน จังหวัดมุกดาหาร 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม R1-R5 ประเภทลู่ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก 2021 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 5 ประเภทลู่ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม R1-R4 ประเภทลู่ 2021 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 ประเภทลู่ สนามเวลโลโดรมหัวหมาก 2021 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด