การแข่งขัน ประเภทแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (เยาวชนชาย) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (ทั่วไปชาย) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (เยาวชนหญิง) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Revised คะแนนสะสมใจเกินร้อย สนามที่ 3 รุ่น F ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย กำแพงเพชร 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Revised ใจเกินร้อย สนามที่ 3 รุ่น F ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (35-45ปี) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (ทั่วไปหญิง) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (ยุวชนหญิง) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (ยุวชนชาย) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ลู่ สนามที่ 4 (ทั่วไปชาย-Omnium) ประเภทลู่ กรุงเทพฯ 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺBike4All) R1-R3 Sport Tourism Bike 4 All 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺใจเกินร้อย) R1-R3 ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Bike 4 all สนามที่ 3 Sport Tourism Bike 4 All กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 3 ประเภทเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺBike4All) R1-R2 Sport Tourism Bike 4 All 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด