วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
30 มิ.ย. 2564 11:56 #00004-000766 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:38 #00004-000761 วุฒิพงษ์ คำงา 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:22 #00004-000719 สันติกร สมนึก GEEBIKE 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:48 #00004-000764 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:16 #00004-000757 สิทธิชัย เกตุแก้วมณี กองทัพบก 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:42 #00004-000763 ณัฐวิชช์ แก้วรัตน์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:26 #00004-000760 วรพจน์ ฟุ้งสุข TCC-PEA-ศรีสะเกษ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:22 #00004-000759 วุฒิพงษ์ คำงา Bank bike 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:17 #00004-000758 ปาริชาติ พลเยี่ยม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:08 #00004-000756 ธีรศักดิ์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 11:05 #00004-000755 อภิญญา เทียงแก้ว ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์ พระราม 3 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:49 #00004-000750 ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:46 #00004-000553 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 10:52 #00004-000754 สามารถ จันทร์ทอง ACT เสือสงขลา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 10:37 #00004-000752 สุริยา แสงบุญ pumbikelopburi ทภ.4 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:35 #00004-000746 สามารถ จันทร์ทอง 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:52 #00004-000751 คมสันต์ อินทรร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:44 #00004-000748 สามารถ จันทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:47 #00004-000749 ทัตพิชา เพ็ชรสันทัด สิงค์ไบเน็ต 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:28 #00004-000744 เกตน์สิรี เพ็ชรสันทัด สิงค์ไบเน็ต 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:30 #00004-000745 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:11 #00004-000742 Hans Bart Kyndt อีเอ็นเคเคยู/BMC Asiabike 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 18:03 #00004-000620 เกียรติศักดิ์ เจริญรัศมี โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:07 #00004-000741 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:07 #00004-000741 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:07 #00004-000741 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 09:07 #00004-000741 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 08:27 #00004-000739 สุนารี การินทร์ EN KKU อีเอ็นเคเคยู 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 08:31 #00004-000740 กฤษณะ กอบัว ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 08:27 #00004-000738 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ ทริปเปิ้ลเอท 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 08:16 #00004-000737 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 07:15 #00004-000263 ซาร่าห์ อารียา เคร็บส์ Regent International School Pattaya 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 07:59 #00004-000736 อธิชนันท์ กล้าหาญ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 07:50 #00004-000735 ณัฐวัฒน์ ศุภชีวะกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 07:40 #00004-000734 อภิสิ เจริญกิจ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 07:34 #00004-000733 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:59 #00004-000703 เดชา หรสิทธิ์ ธาตุพนม 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
30 มิ.ย. 2564 01:32 #00004-000730 Gorn Sangkaboon Bold Michelin Thailand team 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:45 #00004-000728 ภูมิ วงศ์ชมพิศ Aeroup 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ธนกร ก่อแก้ว AEROUP 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:45 #00004-000728 เชาวลิต คุณคุ้มภัย ทีมจักนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:45 #00004-000728 วิเชียร ทองใจบุญ ทีมจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:45 #00004-000728 อิทพงศ์ ฉายกุลกุลสิทธิ์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 สมพงษ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:20 #00004-000726 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:20 #00004-000726 เยาวเรศ จิตรมาตย์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000725 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:20 #00004-000726 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 พงษ์เทพ ท่าพิมาย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:59 #00004-000724 คณิน สุริยะ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ-โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:20 #00004-000726 สุธิมา โสภา ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 วรวุฒิ วังวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000725 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 จักรพันธุ์ อินทรคล้าย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:20 #00004-000726 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:59 #00004-000724 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 สรรเพชญ์ วิบูลยเสข โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000725 สุกฤตา คำส่ง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 อภินันท์ ประเสริฐแสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000725 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:46 #00004-000723 ปริตต์ จันทร ทีมจะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:59 #00004-000724 ภูมิ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ชนิดา ไพอรัญ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:46 #00004-000723 วิทวัส วารี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000725 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 สมพงษ์ สุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:59 #00004-000724 สมพงษ์ สุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:46 #00004-000723 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ธรรญชนก อยู่สถิตย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 กัญญาภัค แสงสิงห์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:46 #00004-000723 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:46 #00004-000723 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ศิริณภา จันประนต โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:46 #00004-000723 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 เสฏฐศิษฏ์ บุญศรี ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ภูสิทธิ พุดจีน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:33 #00004-000722 วิทวัส ชูวัฒนดุล Teiple-S Factory 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:24 #00004-000720 เกื้อกูล ไชยวงศ์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:24 #00004-000720 ธนชาติ ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 กนกพันธุ์ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:13 #00004-000687 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 เพชร สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:27 #00004-000721 ธนกฤต ลีลาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:24 #00004-000720 ศักดิ์ชัย พอดีงาม ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:24 #00004-000720 อุกกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 วิมล พานทวีป ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:24 #00004-000720 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:24 #00004-000720 ยุทธนา มะโน ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:22 #00004-000718 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000705 เดชศรี หันทยุง SUBARU SAKAEO 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 ธงชัย เบียดนอก ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:17 #00004-000717 Muhammadhanafee Kueji Fisherman’s friendsueat 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:13 #00004-000716 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 บุสริน การะมีแน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 ณัฐยากร บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 22:04 #00004-000715 สุฮัยมีน สายอ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 นลพรรณ บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:20 #00004-000708 กวินนาฎ เครือทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:22 #00004-000709 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 สิปปกร บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกสร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 พรมนัส วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 ธนกร วัฒนปรีดา Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:48 #00004-000712 ภาคย์ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 ศิริพงษ์ วงษ์โสภา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:56 #00004-000714 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรมสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:43 #00004-000670 เพชรลดา มั่นคง​ ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อยโรงเรียนอุตรดิตถ์​ดรุณี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:43 #00004-000670 ฐ​นิญา​พร​ สิงห์​ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 อริญชัย ใสสม Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 ฐนิตา บุญรอดรัมย์ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 พิทักษ์ ยวงข้าว Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 พัสตร์ณรงค์ ประทักษ์รัตนกุล Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:52 #00004-000700 สมัย กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:28 #00004-000710 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:52 #00004-000700 เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:52 #00004-000700 พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 21:16 #00004-000706 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 วิลาวัลย์ ศรีอินแก้ว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 ถวิล เกตุทะวงศ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:52 #00004-000702 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:52 #00004-000701 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 19:30 #00004-000689 ชิิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:47 #00004-000699 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:26 #00004-000697 อันนา เดชะพันธ์ ฟิชเช่อแมนเฟรนด์วัดดงน้อยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:25 #00004-000696 พักตร์พิมล ชาวลี้เเสน Samui Bangkok airways and thongsaibay 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:28 #00004-000698 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซคลิ่ง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 16:11 #00004-000596 ธนวิน ส้มเช้า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:06 #00004-000695 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:06 #00004-000694 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 20:06 #00004-000695 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC AMORNBIKE ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 19:36 #00004-000690 Amnart Ngiampaisan ขนอม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 19:43 #00004-000692 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนัสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 มิ.ย. 2564 15:18 #00004-000479 อัษฎาพงศ หนุนดี ทีมจักรยานGSB13FNC 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 18:11 #00004-000686 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 ศิริญญา วงศ์ยะรา ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 เนิ่ม ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 วิฑูล ตลอดไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ธนาคารออมสิน 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 พลวัต สกุลธนาภูมิ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 เสกอนันต์ มาเนียม ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 ญาณชนะ ชมภูศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 ณัฐพล คำแสน ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 นัทกานต์ สุกก่ำ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 พีระพวษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:53 #00004-000685 กฤตณัฐ แก้วน้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:46 #00004-000684 ธนวัฒน์ เจริญพงษ์ Aminovital​ -​ nich​cycling​ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:16 #00004-000681 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:09 #00004-000680 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 16:04 #00004-000679 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 15:39 #00004-000676 นิทัศน์ สัมพันธวงศ์ โนเนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 15:47 #00004-000678 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 15:26 #00004-000675 สุพิชชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย รร.บางบ่อวิทยาคม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:45 #00004-000650 พีระยศ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:45 #00004-000650 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:45 #00004-000650 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:59 #00004-000674 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:45 #00004-000650 แทนคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:59 #00004-000674 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:48 #00004-000673 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:27 #00004-000669 Rita Fast AminoVital -​ Nich Cycling​ Team​ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 14:27 #00004-000669 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Nich Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 13:14 #00004-000665 มฤคินทร์ ธนะสูตร bank bike 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 13:33 #00004-000668 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 08:26 #00004-000604 Tanyarat Budtakun KitchenQueens.CyclingTeam 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 13:17 #00004-000667 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 13:16 #00004-000666 ศรัทธาโชติ นุชศิริ Singchbikenet 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 13:10 #00004-000664 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 12:34 #00004-000660 ศรัทธาโชติ นุชศิริ Singchbikenet 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 12:45 #00004-000662 พีรพัฒน์ ยาหอม Singha bike net 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 12:54 #00004-000663 ภควัต อินทร์กูล SinghaBikenet 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 12:22 #00004-000656 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 12:24 #00004-000657 วารี ยัญญะจันทร์ team25บวก มุกดาหาร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 12:24 #00004-000659 กฤษณ หลาบเงิน ชมรมจักรยานนครพนม 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 11:44 #00004-000654 สุรศักดิ์ เวียงวิเศษ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 11:31 #00004-000653 สมิทธ์ ถนอมเพียร ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 11:11 #00004-000651 วรมินทร์ คูณทวี TCC PEA.BC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 13:14 #00004-000554 Peter Pouly TCP 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 13:14 #00004-000554 Kulacha Chairin BG Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:39 #00004-000649 ภูริช รอดวิลัย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:34 #00004-000648 สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:29 #00004-000647 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:23 #00004-000646 วิศวกร แก้วทอง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:17 #00004-000645 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:08 #00004-000644 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 08:03 #00004-000643 เจษฏา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 07:56 #00004-000642 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 07:48 #00004-000641 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 07:41 #00004-000640 ธนาวุฒิ สนิกวาที ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 07:35 #00004-000639 ศุภัทร ธิรวณิชนันท์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 07:29 #00004-000638 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
29 มิ.ย. 2564 07:22 #00004-000637 พงษ์เทพ ท่าพิมาย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:41 #00004-000634 มณฑล ปรางกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 22:00 #00004-000636 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 22:00 #00004-000636 สุริยา ไพศาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 22:00 #00004-000636 ธิปนที ออนศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:43 #00004-000635 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:43 #00004-000635 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 วิชญะ เรื่องหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:41 #00004-000634 จรัสพงศ์ นิวันติ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:27 #00004-000632 นรุตม์ชัย ข้อยุ่น ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:32 #00004-000633 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์วัดงน้อย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 21:14 #00004-000630 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:26 #00004-000626 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:26 #00004-000626 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:26 #00004-000626 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:26 #00004-000626 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:36 #00004-000627 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:26 #00004-000626 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีนไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:10 #00004-000624 ณัฐพล จำขาติ Pumbike specialized lopburi กองทัพบก 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:10 #00004-000624 ณัฐพบ จำชาติ Pumbike specialized lopburi กองทัพบก 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 20:16 #00004-000625 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 19:55 #00004-000623 สุชาติ ลภพันธ์ทอง โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม-สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 19:19 #00004-000621 Kritdithat Ketya Trinx OKO กรุงเทพ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 19:19 #00004-000621 Kritdithat Ketya TrinxOKO กรุงเทพ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 17:44 #00004-000619 พลฉัตร นาคทองคำ Kaze custom factory team ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:33 #00004-000609 รัฐภูมิ ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:33 #00004-000609 กมลา หันไชยเนาว์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:33 #00004-000609 รพีภัทร ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 16:07 #00004-000617 ปิยาวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 16:07 #00004-000617 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 16:10 #00004-000618 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 15:08 #00004-000616 Adisak Tailangkha ราชนาวี spw 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 12:34 #00004-000306 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 14:51 #00004-000615 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 เล็ก พลอยชาติตระกูล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ยุพิน พลอยชาติตระกูล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 วรรณา พลอยชาติตระกูล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:27 #00004-000298 อำพล สายรัตน์ ตำรวจภูธรภาค4 ชมรมจักรยานมุกดาหาร25+ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 13:07 #00004-000613 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ปองเทพ สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 นพคุณ เมืองเดช Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 พชร สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 12:49 #00004-000612 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ศุภโชค แก้วสุยะ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 15:14 #00004-000529 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 12:01 #00004-000611 พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 10:24 #00004-000610 ธนัญญา ใจช่วง อำนาจเจริญ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
22 มิ.ย. 2564 18:55 #00004-000482 สมรัก หมอประกอบ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:22 #00004-000608 ภูวดล โคตพรม โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:15 #00004-000607 พิชัย ศรีชะตา ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:33 #00004-000609 สามารถ ธุมาสิงห์ ชมรมจักรยานอำนาจเจริญ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 09:22 #00004-000608 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
28 มิ.ย. 2564 08:42 #00004-000606 ปกรณ์เกียรติ คูณทวี TCC PEA.BC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 22:04 #00004-000603 โอกาส บัวลอย ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 20:04 #00004-000600 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 19:28 #00004-000598 เจริญวิทย์ แซ่ย่อง team25บวก มุกดาหาร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 20:05 #00004-000601 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 16:12 #00004-000597 ธรรมธร รุ่งเรืองวชิร Singhabikenet 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 14:47 #00004-000579 ภาณุวัฒน์ คำปาน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 19:52 #00004-000565 ศุภชัย ยกย่อง ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 19:52 #00004-000565 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 18:26 #00004-000547 ธนวัฒน์​ ภู่พงษ์​ ชมรมจักรยานเกียรตินาคินภัทร 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 19:52 #00004-000565 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 19:52 #00004-000565 ภาค กุลมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 19:52 #00004-000565 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 19:52 #00004-000565 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 15:15 #00004-000595 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 15:08 #00004-000581 กนกนนท์ รุ่งเรือง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 14:34 #00004-000593 วณวัฒน์ คล้ายทอง Grantthornton-bikezone 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 14:24 #00004-000592 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 10:44 #00004-000586 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 14:00 #00004-000591 นันทกร นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดงน้อย โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 13:48 #00004-000589 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 10:44 #00004-000586 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E-N-K-K-U 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 13:43 #00004-000588 อนุพงษ์ ใยบัวทอง ชมรมกีีฬาจักรยานจังหวัดระนอง หลาวเหลียงไรเดอร์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 10:44 #00004-000586 เอก อินทรโฆษิต E-N-K-K-U 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 16:03 #00004-000582 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 16:03 #00004-000582 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 16:03 #00004-000582 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ด อบจ ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
19 มิ.ย. 2564 12:58 #00004-000405 มานัส จิตรเหลื่อม นาคู 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 10:18 #00004-000585 ธนัญญา ใจช่วง สมาคมจักอำนาจเจริญ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
27 มิ.ย. 2564 07:56 #00004-000584 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000583 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 15:41 #00004-000419 บุษรินทร์ หะหมาน Walailak University 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 14:09 #00004-000578 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 14:02 #00004-000577 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 13:06 #00004-000576 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 13:06 #00004-000576 นันทใจ นนทะแก้ว 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000575 นันทใจ นนทะแก้ว 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 12:40 #00004-000574 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 06:11 #00004-000569 เดชเผชิญ อั่วกลาง กองทัพภาที่2 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
26 มิ.ย. 2564 09:16 #00004-000573 เกียรติศักดิ์ พรมนารี TCP 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 21:04 #00004-000568 กานต์ชน อ่ำกำเนิด K Cycling Club โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 20:38 #00004-000567 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 20:22 #00004-000566 วัชรากร บัวธรา คลินิกทันตกรรมหมอว่าน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 18:19 #00004-000564 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 18:10 #00004-000563 วิศณุ กลอนผา 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 18:01 #00004-000562 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 17:42 #00004-000561 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 17:03 #00004-000560 นริศ คชพันธ์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 16:39 #00004-000559 พงศธร วรเนตร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 16:04 #00004-000321 ปณิธาน นิลแจ้ง 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 15:48 #00004-000558 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 13:31 #00004-000556 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 13:20 #00004-000555 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:26 #00004-000552 สุภาทินี โสบุญ A-bike นครศรีธรรมราช 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:26 #00004-000552 วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:26 #00004-000552 สันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:26 #00004-000552 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:26 #00004-000552 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
25 มิ.ย. 2564 12:26 #00004-000552 กมลรดา ขาวปลอด A-bike Design 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 จิรพล เพชรานนท์ AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 ชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 กุลพร เจริญสุข Venn Cycling 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 Lucien Kirch AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 ธิติบดี แสงศิริบังอร AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.พะเยา) 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 พิเชษฐ์ พึ่งแรง AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 Shane Russell Goodhew AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 Joel Wayne Burner AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 Oleg Fast AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000550 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 14:23 #00004-000546 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:52 #00004-000291 Kritdithat Ketya 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 20:25 #00004-000548 พชรพล พิมพ์แก้ว 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 13:09 #00004-000545 พัณณ์ชิตา ฤทธาพรม Maenam Bike Samui 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 13:09 #00004-000545 คณพศ อัปมระกัง Maenam Bike Samui 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 12:51 #00004-000544 ปรียาภัทร์ วงศ์วัฒนไพบูลย์ . 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 12:45 #00004-000543 สอาด ปัญญาวัน Singha Samui mtb 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 12:45 #00004-000543 ดารุณี ปัญญาวัน Singha Samui Mtb 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 11:46 #00004-000542 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 11:46 #00004-000542 อภิวัฒน์ อัปมระกัง Maenam Bike Samui 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 09:56 #00004-000541 ธนศักดิ์ ธารชัย กองทัพภาคที่4 คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 09:36 #00004-000540 สมชาย ชมชื่น Skyrider 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 09:29 #00004-000539 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 08:51 #00004-000538 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
24 มิ.ย. 2564 08:51 #00004-000538 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Woodland Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 11:00 #00004-000383 เสาวลักษณ์ พระพรหม Buriram Bike Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:01 #00004-000308 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 21:13 #00004-000535 วัชรชัย เทียนชัย การบินไทย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:13 #00004-000282 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 18:20 #00004-000532 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM Cavaly Center 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 18:46 #00004-000534 วินทกร สุขประสาท โรงเรียนมารีปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 18:46 #00004-000534 เสาวรส สุขประสาท แบต. ปราจีนบุรีสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 18:46 #00004-000534 กีรติ สุขประสาท Kaze custom factory 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 18:26 #00004-000533 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ PROBIKE x EN-KKU 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 11:42 #00004-000523 Muhammadhanafee Kueji Fisherman friend Suratthani 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 10:48 #00004-000515 Sean Campbell TCP 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 11:02 #00004-000519 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชแมนเฟรนด์สุราษร์-ยะลา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 10:48 #00004-000515 อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล Kitchen Queens 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 10:49 #00004-000516 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 09:04 #00004-000268 รัชณายงค์ ฉุยอุดม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
23 มิ.ย. 2564 10:06 #00004-000506 GEORGIOS ZAFEIROPOULOS AEOLOS 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 12:22 #00004-000414 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
22 มิ.ย. 2564 13:09 #00004-000475 ปรียาภรณ์ ธิพรมมา PRAVECH RACING TEAM 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
22 มิ.ย. 2564 11:53 #00004-000472 กษิติ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 มิ.ย. 2564 11:54 #00004-000473 กษิดิ์เดช นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000344 รวิสุต ณ สมาน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000344 สุคนธ์ ยืนชนม์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 23:00 #00004-000344 คณิศร ยืนชนม์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
22 มิ.ย. 2564 09:57 #00004-000468 ไตรสิทธิ์ จีนอนันต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 15:19 #00004-000449 นเรศ อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 22:14 #00004-000462 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ทริปเปิ้ลเอส 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 22:03 #00004-000460 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 21:37 #00004-000458 พีรภัทร บุญใส่ Fishermanfriends Chiangmai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 21:37 #00004-000458 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 21:37 #00004-000458 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 20:33 #00004-000457 ปุรเชษฐ์ ลุงไธสง Chaipanitracingteam 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 19:47 #00004-000456 ศักดา โค้วนิเส็ง 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 15:19 #00004-000449 อังคนา อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 15:19 #00004-000449 วิรัชต์ คู่คิด SAKAEO BIKE TEAM 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 15:59 #00004-000451 รัชชานนท์ ฟูเต็มวงค์ Fisherman Ferinds Chiang mai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 14:42 #00004-000448 อิสริยา ชั้นผั้น 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 14:42 #00004-000448 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman Freind Chiang mai 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 12:37 #00004-000447 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodland cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 13:37 #00004-000354 ณัฐวุฒิ ประทิพย์เนตร จีไบค์ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 10:49 #00004-000434 จริญญา สืบจากถิ่น Samui MTB Bangkok Airways and Walailak University 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 10:50 #00004-000435 อุกฤช สุขประสาท ปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 10:50 #00004-000435 นิพนธ์ สุขประสาท 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 09:51 #00004-000431 อภิสิทธิ์ สุระขัน อบต.ปราจีนบุรี / สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 09:51 #00004-000431 จริยา สาระยิง อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
21 มิ.ย. 2564 09:51 #00004-000431 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 11:00 #00004-000383 เมธี โปรยโคกสูง Buriram Bike Club 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 21:54 #00004-000430 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 21:54 #00004-000430 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 21:49 #00004-000429 วงศกร โนนน้อย LCC Samutsongkhram Cycling Club 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 17:39 #00004-000423 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 กฤชกร หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 ธนกฤต หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 14:25 #00004-000417 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
19 มิ.ย. 2564 16:10 #00004-000407 อภิสิทธิ์ สาขามุละ Wartichaphum 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
20 มิ.ย. 2564 09:29 #00004-000411 นาตาลี ปัญญาวัน BG Culyling team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
19 มิ.ย. 2564 20:14 #00004-000410 มานพ สืบจากถิ่น Samui Mtb Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 21:01 #00004-000399 อภิชยา หันทยุง SUBARU SAKAEO 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 21:10 #00004-000400 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 20:48 #00004-000398 วรุตม์ แปะกระโทก ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 20:48 #00004-000398 อัทสรณ์ พันธ์สอาด ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 20:48 #00004-000398 สราวุฒิ สิริรณชัย KAZE FACTORY 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 20:15 #00004-000396 ีศิริรักษ์ ศิริผล Woodland Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 19:28 #00004-000395 ปุญญกาญจน์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 19:28 #00004-000395 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 19:28 #00004-000395 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 19:28 #00004-000395 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 18:38 #00004-000391 วรพงษ์ เมืองสุข 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 18:12 #00004-000390 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:16 #00004-000313 พักตร์พิมล ชาวลี้แสน Samui MTB Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:16 #00004-000313 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:16 #00004-000313 รัฐกูร เมืองแก้ว Samui MTB Bangkok Airways 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 13:58 #00004-000387 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 13:58 #00004-000387 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 13:58 #00004-000387 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 14:30 #00004-000388 เอกพล แย้มทับ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
18 มิ.ย. 2564 12:00 #00004-000385 พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 12:33 #00004-000305 มงคล ฟากวิลัย จักรยานสิงห์บุรี Trinx chaoyang oko 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 22:53 #00004-000371 สรายุทธ กอบุญช่วย 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 21:47 #00004-000368 อรวรรณ หมื่นทุม Trinx Singburi 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 21:32 #00004-000367 ขวัญตา ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 21:25 #00004-000366 วินัย ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 21:17 #00004-000365 เกริกเกียรติ ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 20:55 #00004-000364 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 20:43 #00004-000363 ณัฐชนน ใจดี ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 11:22 #00004-000350 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 17:33 #00004-000361 ธรรมสรณ์ วิศรุตศิลป์ Z-coaching Phuket 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 17:14 #00004-000359 ธนดล วิศรุตศิลป์ Z-coaching Phuket 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 15:38 #00004-000357 Fondoncontreras Eufrasio LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 15:09 #00004-000356 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 15:09 #00004-000356 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 15:09 #00004-000356 ปพรรณพัชร วุฒิธรรมกิต LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 15:09 #00004-000356 มนตรี ธีระทีป LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 15:09 #00004-000356 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Samutsongkhram Cycling Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 12:16 #00004-000351 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 12:16 #00004-000351 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 12:16 #00004-000351 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 12:16 #00004-000351 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:45 #00004-000332 ราเชษฐ สุขสงวน GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:45 #00004-000332 กิตติภูมิ สอนกล้า GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:45 #00004-000332 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:45 #00004-000332 วิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท GEEBIKE SURIN 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:45 #00004-000332 สันติกร สมนึก Geebike Surin 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 11:00 #00004-000348 เสกสรร อมรวุฒิกรณ์ ภูพานไบค์ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:48 #00004-000312 สุวิท อุดรวงค์ ทีม MHB มุกดาหาร 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
17 มิ.ย. 2564 10:05 #00004-000347 วงศกร บูรณพงศ์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:06 #00004-000330 จักริน ขาวสีจาน ภูพานไบค์ คิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 16:05 #00004-000253 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 22:10 #00004-000341 อนวัช เเซ่ลิ่ม บีชบอย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 22:38 #00004-000342 อนุพงศ เจริญรัตน์ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 21:54 #00004-000339 รวิสุต ณ สมาน Marathiwat MTB 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 21:54 #00004-000339 สุคนธ์ ยืนชนม์ Marathiwat MTB 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 21:54 #00004-000339 คณิศร ยืนชนม์ Marathiwat MTB 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 22:08 #00004-000340 ภาณุวัฒน์ คำปาน 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 21:49 #00004-000338 ประเสริฐ ชิตมาตย์ บีชบอย ภูเก็ต 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 21:40 #00004-000337 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ บีชบอย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 21:29 #00004-000336 สิรวิชญ์ วัยวุฒิ ฺBeachBoyPhuket 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:48 #00004-000289 กวิสรา อ่ำกำเนิด K Cycling Club โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 19:50 #00004-000333 วาสนา ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : เจ้าหน้าที่ทีม
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 16:23 #00004-000322 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ กรมทหารราบที่3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 16:23 #00004-000322 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ กรมทหารราบที่3 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 16:23 #00004-000322 ขจรศักดิ์ สิงห์งอย ชมรมกรมทหารราบที่3 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 15:58 #00004-000319 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ร.ร.เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:50 #00004-000329 Panita Panalak Roojai.com Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Pornthep Phosuwan Roojai.com Cycling Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Konstantin Fast Roojai.com Cycling Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Hayden Campbell Roojai.com Development Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Hayden Cocksedge Roojai.com Development Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Terdkait Banjongcheep Roojai.com Development Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Kumut Limwattanachai Roojai.com Cycling Team 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 18:15 #00004-000328 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 16:38 #00004-000323 ทัศนะ นิลวาศ Vince Hotel 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 พรรณิภา ณรงค์ชัย 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 ชัยณรงค์ สีทอง PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 ศุภกฤต แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 พงศ์พีระ พงศ์อายุกุล 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 15:13 #00004-000318 นายเควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ eastzone bike 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 ชนาธิป ไพรเลิศ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 มาลัย นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 เสวก สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 ขุนแผน ตุ้มทองคำ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:33 #00004-000316 สุรัตน์ นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:53 #00004-000317 โชติ ธรรมาจักร์กุล Trihub 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 14:18 #00004-000314 ธนากร มั่นยืน Trihub Thailand 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 12:53 #00004-000307 ธนชิต วงศ์บาตร TBC & ภูพานไบค์ By คิงส์เฟอร์นิเจอร์ สกลนคร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 13:33 #00004-000309 ณัชกฤช ศิริสาร Mukbike 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:17 #00004-000296 คมกฤช สมศรี PRAVECH RACING TEAM 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 12:34 #00004-000306 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:10 #00004-000280 ปรเมศวร์ ชุมพล THUGLIFECYCLING 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:58 #00004-000304 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 20:39 #00004-000262 วัชรนนท์ อินผล 25+ cycling team 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:50 #00004-000303 พชร หอมประไพ pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:21 #00004-000297 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:40 #00004-000302 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ ชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:32 #00004-000301 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class C) : รุ่น Youth
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:27 #00004-000299 สุรเกียรติ บุญโสม 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:09 #00004-000294 สุกฤตา คำส่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 11:10 #00004-000295 เสรี มณีโชติ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 18:09 #00004-000256 พงศ์พัฒน์ โพธิ์ศรี สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:26 #00004-000286 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:31 #00004-000287 กสิณวัชร์ หมื่นแสน PLM 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:25 #00004-000285 จิรพัชร์ เเข่งขันดี Air force junior/เลียบคลอง13ไบค์เลน 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 10:13 #00004-000281 ฤทธิไกร ทองนาค AIR FORCE JUNIDA 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 09:39 #00004-000270 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburu 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : เจ้าหน้าที่ทีม
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 09:59 #00004-000278 ปรีชา สุนทรารักษ์ team25บวก มุกดาหาร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class A) : รุ่นทั่วไปชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 09:39 #00004-000270 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburu/air force junior 3 ก.ค. 64 : เสือภูเขา (MTB Class B) : รุ่น Youth
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 09:58 #00004-000277 นงลักษณ์ พี่จก 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 09:43 #00004-000273 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2564 08:07 #00004-000265 เมธี โปรยโคกสูง Buriram Bike Club 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 20:16 #00004-000259 สุวัฒน์ จินดามณีมาศ รพ.มุกดาหาร 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 50 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 18:09 #00004-000257 ธนกร พัฒนกิจสิริ 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 40 ปี)
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 17:41 #00004-000255 วรพจน์ พระภายไชย ชมรมจักรยานไปรษณีย์ไทย 4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2564 17:39 #00004-000254 พิชิต ทรงเกียรติศักดิ์ Phuphan Bike 2 ก.ค. 64 : ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
4 ก.ค. 64 : โรดเรส (Road race) : รุ่น Master ( 30 ปี )
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST