สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005414 สุลาวรรณ​ สันเรือง อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005413 ปธาน บุญชู อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-005411 นพ เศรษฐโสภณ - เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005412 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-005411 กีรติ เศรษฐโสภณ - โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005409 ติณพัตน์ เมืองเดช Fishermanfriendschiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005409 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005409 ศิวัช ปั้นทิม Fisherman​freinds​ Chiang​ mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005409 นฤมิต ฤทธิกุล Fisherman​freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
1 มี.ค. 2565 00016-005409 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005372 ศุภกฤต อินทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005384 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005393 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005390 วัชรวีร์ คำงา Bank bike cycling Team Mukdahan โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005366 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHA BIKE & PARK53 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
1 มี.ค. 2565 00016-005366 ภานุพงศ์ รอดผล SORHA BIKE & PARK53 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
1 มี.ค. 2565 00016-005385 วรุตม์ แปะกระโทก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005382 สราวุฒิ สิริรณชัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005373 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005380 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005379 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005378 ณัฐภัทร บินมูฮัมหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
1 มี.ค. 2565 00016-005378 นาดา บินมูฮำหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
1 มี.ค. 2565 00016-005377 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005351 ณัฐชา สาครเจริญ ไซม่อนไบค์ (หนองคาย) โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005370 กฤษฎา ยุทธิวัฒน์ Blueteam KRABI ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005358 ถาวร ไชยเสนา SATURDAY CIRCUIT เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005369 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005369 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005369 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005167 สรเลข บุญเกตุ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005367 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005367 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
1 มี.ค. 2565 00016-005367 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005366 อานนท์ ปานนภา SORHA BIKE & PARK53 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005134 นีซอมุดดีน สะอิ FROMM โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005357 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005355 จีรศักดิ์ หลักซั่ว บ้านนาไบค์ชุมพร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005355 ณฐภัทร หลักซั่ว บ้านนาไบค์ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005349 บุณรดา แก้วหานาม ท่ามะปริงไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005348 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005345 อนุพงษ์ ใยบัวทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005339 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005339 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005339 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005339 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005339 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005292 พรพิศชาณ์ ฆ้องนอก School of Sharks ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-004841 ชาญชัย รุ่งเรือง To Summit เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005334 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005329 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005320 ทักษิณธร คำมีทัน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005325 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005324 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005281 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-004841 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-005299 สุริยา เพ็ญประจักร์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005317 เปรม แสนสวาท ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005299 ประจักษ์ แพทย์ผล BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005299 สุรสิน เพ็ญประจักร์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005313 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005299 ปิยวัฒน์ นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005312 ฉัตรชัย อัศวยิ่งเจริญ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-005270 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005299 เจตดิลก คำผิว BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005074 วีรชาติ นุชนุ่ม Mathurada Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005308 พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม แม่กิมไล้ -ร้านนำประเสริฐ-กองทัพภาคที่4 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-005306 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-คิงเฟอร์นิเจอร์ชิตี้-กองทัพภาคที่4 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
1 มี.ค. 2565 00016-005307 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา เรซซิงทีม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005299 ชัชวาลย์ วิเศษ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005299 ณัฐพร นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005299 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005299 เปรมปิติชัย คำสมศรี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005299 ธนพร โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005129 ธวัชชัย จันทราภิรมย์ TrinX Chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005299 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005299 จิดาภา โพธิ์บำเพ็ญ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005298 Noppasoon Maha เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005297 วุฒิพงษ์ คำงา Bank bike cycling Team Mukdahan เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005296 อนุรักษ์ เพชรรี่ ปตอ.2พัน.2 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005295 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005288 ประวีร์ ตั้งประเสริฐ พิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005283 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-005283 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005283 สุภาทินี โสบุญ A-bike ชมรมนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
1 มี.ค. 2565 00016-005283 จักรกฤษณ์ นุริตะมนต์ A-Bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
1 มี.ค. 2565 00016-005283 วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005283 สันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
1 มี.ค. 2565 00016-005283 กมลรดา ขาวปลอด WALAILAK/A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
1 มี.ค. 2565 00016-004702 ชีวภัทร์ รัชชุกูล - ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005278 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005268 ศิษฐ์พงษ์ พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก Army Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005268 สุบรร พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005274 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005264 มยุรี พูลสวัสดิ์ Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-004997 นว ศรีศักดิ์ ชมรมจักรยานจังหวัดเลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005264 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005256 คณิศร เกษรราช ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005253 ถาวร หางแก้ว ENKKU เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005253 วัชรินทร์ ทิมนิ่ม ENKKU ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
28 ก.พ. 2565 00016-005249 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ อิสระ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005250 ถนอมเกียรติ เตชะตน TrinX chaoyang oko เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005246 สหรัฐ เส้งสุย Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005246 เกรียงไกร ผ่องศรี Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005246 โชติ ธรรมาจักร์กุล Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
28 ก.พ. 2565 00016-005246 นิธิวัชร์ ทิพยทัศน์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005246 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005246 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ Keep Pushing Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005246 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005138 ชญานนท์ คำกังวาฬ 14 cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005238 chatree Poosakul Peter Jame โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005240 ศุภชัย ยกย่อง สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005240 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005240 พศิน นิ่มนวล สมุทรปราการ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-004996 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-004996 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005232 จิโรจน์ วสุหิรัญ AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005232 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005079 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005079 สิริกร พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005232 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Nich Cycling Team (สมาคมกีฬา จ.พังงา) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005079 ยูรายุ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
28 ก.พ. 2565 00016-005232 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005232 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005079 วิโรจน์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005227 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005223 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005228 ชัยรัตน์ ชาวเชียงตุง DH cafe Rayong ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
28 ก.พ. 2565 00016-004703 ณัฐดนัย กรกิตติกุลภักดี Herobike โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005211 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005209 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005200 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
28 ก.พ. 2565 00016-005096 ภัทรธรรม ภูธรารักษ์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005198 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
28 ก.พ. 2565 00016-005195 สรัลธร จันทร PUMBIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005195 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
28 ก.พ. 2565 00016-005190 ประพจน์ ชื่นวิจิตร ๊UCN โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005184 วิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท GEEBIKE SURIN เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 ก.พ. 2565 00016-005184 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
28 ก.พ. 2565 00016-005180 เอกพล แย้มทับ นครอินทร์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005179 กุมุท ลิ้มวัฒนชัย เวรนด์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
28 ก.พ. 2565 00016-005148 สุกฤษ ศรีเปารยะ Zummy the Cyclist โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
27 ก.พ. 2565 00016-005175 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม กองทัพภาคที่4 Giant อมรไบค์ซิเคิล TTL โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
27 ก.พ. 2565 00016-005168 เจตนิพัทธ์ ซาวคำเขต ราชนาวีกองเรือยุทธการ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
27 ก.พ. 2565 00016-005154 ธนกฤต พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
27 ก.พ. 2565 00016-005166 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
27 ก.พ. 2565 00016-005162 ขวัญชัย จันทร์น้อย Ttl power ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
27 ก.พ. 2565 00016-005159 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
27 ก.พ. 2565 00016-005156 วิทวัส ชูวัฒนดุล Spiral Racing ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
27 ก.พ. 2565 00016-005152 ชนะ ประไพ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
26 ก.พ. 2565 00016-005141 เอมม่า ฟองฤทธิ์ โจฮันส์สัน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
26 ก.พ. 2565 00016-005136 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
26 ก.พ. 2565 00016-005112 รัฐศาสตร์ ดงอุเทน KHANNHONG ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
26 ก.พ. 2565 00016-005131 ธนกร ฟักทอง JBC&SPR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
25 ก.พ. 2565 00016-005119 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย-PWT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
25 ก.พ. 2565 00016-005113 วันเฉลิม บัวคำ Hcctปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 ก.พ. 2565 00016-005111 กฤตภาส สุระการ คันน่อง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
25 ก.พ. 2565 00016-004862 ลดารัตน์ เหมือนใจนึก ไม่มี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
24 ก.พ. 2565 00016-005099 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
24 ก.พ. 2565 00016-005075 วีรศักดิ์ จันทร์ศิริ Peterjame ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
24 ก.พ. 2565 00016-005094 ประจักษ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
24 ก.พ. 2565 00016-005094 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
24 ก.พ. 2565 00016-005091 วรรณา พลอยชาติตระกูล Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
24 ก.พ. 2565 00016-005091 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
24 ก.พ. 2565 00016-005091 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
24 ก.พ. 2565 00016-005091 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
24 ก.พ. 2565 00016-005091 กวิสรา อ่ำกำเนิด gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
24 ก.พ. 2565 00016-005091 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
24 ก.พ. 2565 00016-005091 พชร สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
24 ก.พ. 2565 00016-005091 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
24 ก.พ. 2565 00016-005091 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 ก.พ. 2565 00016-005091 ปองเทพ สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
23 ก.พ. 2565 00016-005076 กลทีบ์ จุนาพงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
23 ก.พ. 2565 00016-005076 โชติกา จุนาพงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
23 ก.พ. 2565 00016-005073 ชัยยุทธ บรรเทาทุกข์ Mathurada Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
23 ก.พ. 2565 00016-005073 ธนกร เพ็งประโคน Mathurada Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
22 ก.พ. 2565 00016-005008 ยุทธพงค์ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
22 ก.พ. 2565 00016-005008 แทนคุณ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
22 ก.พ. 2565 00016-005008 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
22 ก.พ. 2565 00016-005008 สมยศ ศิริมงคล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
22 ก.พ. 2565 00016-005008 ธนกฤต หะหมาน Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
22 ก.พ. 2565 00016-005008 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
22 ก.พ. 2565 00016-005008 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
22 ก.พ. 2565 00016-005008 กฤชกร หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
22 ก.พ. 2565 00016-005020 พงศ์เทพ อิ่มแก้ว GravityLAB BY.หมอเส็ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
22 ก.พ. 2565 00016-005020 วรกนก วิริยะกุล GravityLAB BY.หมอเส็ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
22 ก.พ. 2565 00016-005008 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
22 ก.พ. 2565 00016-005008 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
22 ก.พ. 2565 00016-005008 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
22 ก.พ. 2565 00016-004980 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
22 ก.พ. 2565 00016-004771 มนิศร เสยานนท์ UCN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
22 ก.พ. 2565 00016-004909 ยืนยง เพชรรัตน์ กองบัญชาการ​ตํารวจ​ตระเวน​ชายแดน​ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​สยาม​ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
21 ก.พ. 2565 00016-004879 อดิศร์ หะริณสุต TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
21 ก.พ. 2565 00016-004852 ประวัติ แก้วหานาม เด็กน้อยชุมพรทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
21 ก.พ. 2565 00016-004852 ปพิชญา แก้วหานาม เด็กน้อยชุมพรทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
21 ก.พ. 2565 00016-004852 พิชญธิดา แก้วหานาม เด็กน้อยชุมพรทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
21 ก.พ. 2565 00016-004808 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
21 ก.พ. 2565 00016-004808 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
21 ก.พ. 2565 00016-004808 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
21 ก.พ. 2565 00016-004807 สกล ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
21 ก.พ. 2565 00016-004807 คณพศ ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
21 ก.พ. 2565 00016-004747 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
21 ก.พ. 2565 00016-004727 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
20 ก.พ. 2565 00016-004720 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
20 ก.พ. 2565 00016-004720 นายเควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
20 ก.พ. 2565 00016-004720 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
20 ก.พ. 2565 00016-004721 อภิศักดิ์ มูลสระดู่ Core Cycling​ community เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
20 ก.พ. 2565 00016-004720 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
20 ก.พ. 2565 00016-004720 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little samutsongkhram cycling club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
20 ก.พ. 2565 00016-004720 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
20 ก.พ. 2565 00016-004720 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663