สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
26 เม.ย. 2566 00044-013002 ชยณ ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ Kobashi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012997 ปรเมศวร์ ชุมพล Aroonsilp-อรุณศิลป์นครปฐม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012994 จารุวรรณ แสงศรี - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
26 เม.ย. 2566 00044-012992 ณัฐวรรณ ตาใส Bikenet บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
26 เม.ย. 2566 00044-012992 วรัสยา จันทรักษา Bikenet บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
26 เม.ย. 2566 00044-012990 เอกรินทร์ ชินสมบูรณ์ Storywheel cycling team (swct) โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012990 สุพัน โชคสำพัน Lao โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012990 อภิชาติ ผิวขำ Storywheel cycling team (swct) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012796 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012984 เกรียงไกร ขันทอง BIKE-D, UBCA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012981 William Hayden Cocksedge AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012981 Lucien Kirch AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012983 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012981 สุกฤษ ศรีเปารยะ AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012981 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012981 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012981 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012981 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012981 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012978 สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ การประปาส่วนภูมิภาคภ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012901 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
26 เม.ย. 2566 00044-012973 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
26 เม.ย. 2566 00044-012973 ชิติพัทธ์ อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
26 เม.ย. 2566 00044-012973 พัทธ์ธีรา อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
26 เม.ย. 2566 00044-012682 บัญชา อินกรรไกร PBB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
26 เม.ย. 2566 00044-012849 ผาณิต วรลาภานนท์ Zaab Zeed Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
26 เม.ย. 2566 00044-012964 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012963 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
25 เม.ย. 2566 00044-012953 ธนาคม จูมพระบุตร จักรยานกองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012735 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012864 พงศ์กฤต โพธิ์เมืองเพีย - โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012943 Ameer Ihsan ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
25 เม.ย. 2566 00044-012942 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012937 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012936 สุริยา แสงบุญ Pumbike liqui moly Hopinn specialized lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012932 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012929 ตวงพร ปัญญาพงศ์ณรงค์ Common Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
25 เม.ย. 2566 00044-012885 ศักย์ศรณ์ จำนงค์ศรี Storywhee Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012929 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012885 ธีรภัทร ยี่นาง Storywheel Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012928 Jens Ostergaard ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012926 เอมม่า ฟองฤทธิ์ โจฮันส์สัน KOM-KOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
25 เม.ย. 2566 00044-012926 อภิญญา เทียงแก้ว KOM-KOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
25 เม.ย. 2566 00044-012926 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012926 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012926 ณัฐกรกฤตย์ เบญจกุลวิวัฒน์ KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012926 โจเอล บรูเนอร์ KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012925 ชัยวัฒน์ เครือเหมย LBH cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012922 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ ท่ายาง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012924 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ Triple-s Factory โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012922 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-KIMLAI KENNEL ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012914 รัฐพงษ์ ธนวัฒน์สิริ ไบค์ อันดามัน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012893 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
25 เม.ย. 2566 00044-012899 ธนกฤต จินา A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
25 เม.ย. 2566 00044-012913 ณัฐนันท์ ฉันทวุฒินันท์ SUCT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012912 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Triple-s เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012911 พรหมเทพ สุขสำราญ Yoad skylane ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012907 พงศกร ท้วมกรุง ARTI Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
25 เม.ย. 2566 00044-012909 ยุทธนา มะโน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012909 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
25 เม.ย. 2566 00044-012902 ฉัตรชัย จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012902 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
25 เม.ย. 2566 00044-012900 เอกพล ภูพวก Bbl cycling club เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
25 เม.ย. 2566 00044-012898 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
25 เม.ย. 2566 00044-012896 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012887 ฐิติพร โพวัฎฏะ คลับหมามุ่ย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012884 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012739 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์วารีภิรมย์ Project B Optima รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
24 เม.ย. 2566 00044-012883 สนสาร อังคะนาวิน MTB service yala เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012881 เดชอุกฤษ กัณหา UBCA สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012882 อารี ภูฆัง - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012876 กิตติบดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ปันยาไซกลิ้ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012866 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหมามุ่ย นครสวรรค์ ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012865 สิทธิพล นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012861 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012860 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม Normalize / GO EASY RIDE CYCLING CLUB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012859 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
24 เม.ย. 2566 00044-012856 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012777 จิราวัฒน์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์ Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012777 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012858 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012857 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012850 พิชชากร อินทรักษา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012851 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012847 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012838 สถาพร กรรถาวร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012836 รณกฤต มั่นเที่ยง Singha lampang cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012834 พรชัย ดวงสมคิด EXTRIFIT HSPC BIKE99 PHRAE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012832 คณพศ ทองอ่อน ฟิชเชอร์แมนแฟรนเชียงใหม่/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012826 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012827 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012824 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
24 เม.ย. 2566 00044-012824 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012822 บุญญสิทธิ์ อุ่นเรือน Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012822 ปัญญวัชร์ วัชรกาฬ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012822 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012822 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012822 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 เม.ย. 2566 00044-012820 นนท์กานต์ สุทินนา Nino bike shop โรงเรียนกะทู้วิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
24 เม.ย. 2566 00044-012818 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
24 เม.ย. 2566 00044-012818 รุจิกา แสนดี SORHABIKE SOUNDSTAR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
24 เม.ย. 2566 00044-012818 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
24 เม.ย. 2566 00044-012818 ปณิธิ บานชน SORHABIKE โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
24 เม.ย. 2566 00044-012818 ตฤณ อาพัทธนานนท์ SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
24 เม.ย. 2566 00044-012818 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
24 เม.ย. 2566 00044-012818 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE โรงเรียน.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
24 เม.ย. 2566 00044-012818 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
23 เม.ย. 2566 00044-012816 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012816 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012816 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012816 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
23 เม.ย. 2566 00044-012814 ปวิณ รุจิเกียรติกำจร ฺBioracer Thailand ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
23 เม.ย. 2566 00044-012812 นิธิวัฒน์ เลิศลักษณ์นิธิ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
23 เม.ย. 2566 00044-012811 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
23 เม.ย. 2566 00044-012810 กุลนิษฐ์ น้ำใจสุข Core Nutrition CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012809 มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ CYCLE MANIA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
23 เม.ย. 2566 00044-012807 ธงชัย เบียดนอก เพื่อนกัน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
23 เม.ย. 2566 00044-012713 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012713 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012713 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012713 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
23 เม.ย. 2566 00044-012799 ธราธร ภูธรารักษ์ Betong Pets Club - Budtender โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
22 เม.ย. 2566 00044-012787 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
22 เม.ย. 2566 00044-012786 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
22 เม.ย. 2566 00044-012785 Jorge Gil Fernandez Vamos Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
22 เม.ย. 2566 00044-012784 ติณณ์ วิจิตรพงษา LAKE CROSS ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
22 เม.ย. 2566 00044-012783 จิณณะ ทิพยศรี Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
22 เม.ย. 2566 00044-012781 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
22 เม.ย. 2566 00044-012778 สุรชัย หาจัตุรัส ทีมจักรยาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
22 เม.ย. 2566 00044-012775 สุรพล สุขช่วย Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
22 เม.ย. 2566 00044-012775 กิตติเชษฐ์ คำเสน Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
22 เม.ย. 2566 00044-012775 ศุภานัน ปินตา Trinx oko chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
22 เม.ย. 2566 00044-012771 เกียรติศักดิ์ พรมนารี Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
22 เม.ย. 2566 00044-012770 นิธิ วงษ์ประดิษฐ์ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
21 เม.ย. 2566 00044-012765 สุทิน เลิศวัลลภ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
21 เม.ย. 2566 00044-012764 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power & Go Easy โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
21 เม.ย. 2566 00044-012763 ปิ่นภัค เชียงสวน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
21 เม.ย. 2566 00044-012763 ธนกฤต หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
21 เม.ย. 2566 00044-012763 ธนลภย์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
21 เม.ย. 2566 00044-012763 ธนภรณ์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
21 เม.ย. 2566 00044-012759 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
21 เม.ย. 2566 00044-012759 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
21 เม.ย. 2566 00044-012759 วันเฉลิม บัวคำ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
21 เม.ย. 2566 00044-012759 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
21 เม.ย. 2566 00044-012759 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
21 เม.ย. 2566 00044-012758 วชิรัตน์ จันทร - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
21 เม.ย. 2566 00044-012757 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
21 เม.ย. 2566 00044-012729 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012726 ชาตรี สุวดิษฐ์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012722 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012717 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012712 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012712 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012712 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
20 เม.ย. 2566 00044-012712 กวิสรา อ่ำกำเนิด Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
20 เม.ย. 2566 00044-012712 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012712 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012712 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012714 อนุทิน ถนอมทรัพย์ เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012712 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012712 ปิยะวัฒน์ สุขสิงห์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012714 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012712 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012712 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012712 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012711 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012692 ธงชัย ยะแก้ว SAMYAK CYCLING CLUB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012707 อนุวัจน์ เอ้ยวัน Lbh cyclig ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012706 ทรงกฤช กิ่งโก้ MAD CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012703 เกียรติรุจน์ จันขวา แม่สอดcycling เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012680 สุรัตน์ชาติ สกุลโชติพาณิชย์ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012678 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012673 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012671 ปรีชา คงปลี Dinosaurs Lover Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012666 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
20 เม.ย. 2566 00044-012666 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012666 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012666 พรมนัส วัฒนปรีดา LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
20 เม.ย. 2566 00044-012666 มนตรี ธีระทีป LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
19 เม.ย. 2566 00044-012661 ฐิติ​รัตน์​ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663