สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
24 พ.ค. 2566 00045-013553 ชายฉัตร อินภิรมยผื Royal thai army เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
24 พ.ค. 2566 00045-013549 วรัสยา จันทรักษา Bikenet บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
24 พ.ค. 2566 00045-013549 ณัฐวรรณ ตาใส Bikenet บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
24 พ.ค. 2566 00045-013549 เจนจิรา สุขชา บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
24 พ.ค. 2566 00045-013550 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ ท่ายาง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
24 พ.ค. 2566 00045-013549 ปภิชญา ครองโปร่ง บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
24 พ.ค. 2566 00045-013547 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-KIMLAI KENNEL ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 พ.ค. 2566 00045-013545 เกรียงไกร ขันทอง BIKE-D, UBCA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
24 พ.ค. 2566 00045-013543 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom Optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
24 พ.ค. 2566 00045-013541 จิณณะ ทิพยศรี Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
24 พ.ค. 2566 00045-013540 จารุวรรณ แสงศรี - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013532 ธนกฤต จินา A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
23 พ.ค. 2566 00045-013531 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013530 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013528 กิตติบดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ปันยาไซกลิ้ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
23 พ.ค. 2566 00045-013525 กษิดิ์เดช จุลฬา MANTHANA REAL ESTATE ARANTEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
23 พ.ค. 2566 00045-013520 นิธินันท์ หลวงเมือง สโมสร Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013522 ธาวิน อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013522 นาเดีย อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013515 ธนกร ทรงนามศิริกุล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013512 สถาพร กรรถาวร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013510 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013510 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013510 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013510 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013508 ฐิติ​รัตน์ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013507 คณพศ ทองอ่อน ฟิชเชอร์แมนแฟรนเชียงใหม่/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013505 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013506 นนท์กานต์ สุทินนา Nino bike shop โรงเรียนกะทู้วิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
23 พ.ค. 2566 00045-013504 กุลนิษฐ์ น้ำใจสุข Core Nutrition CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013502 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland cycling narak cafe กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013503 พรหมเทพ สุขสำราญ Yoad skylane ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013499 ไชยา แย้มสรวล สวนทุเรียนเฮียหนู จันทบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
23 พ.ค. 2566 00045-013495 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013493 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013492 ณัฐพล จีบถาวรธาวิต Triple-s ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
23 พ.ค. 2566 00045-013492 กมลรดา ขาวปลอด A-bike walailak นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
23 พ.ค. 2566 00045-013490 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013482 อมรเทพ พุทธภูมิ pumbikeloburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
22 พ.ค. 2566 00045-013482 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013481 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013476 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
22 พ.ค. 2566 00045-013476 ฉัตรชัย จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013475 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013474 สิทธิพล นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013469 ปกหิรัณย์ พุฒตาล จักรยานกองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
22 พ.ค. 2566 00045-013465 กิตติเดช ไชยมุสิก แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013463 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
22 พ.ค. 2566 00045-013455 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013460 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
22 พ.ค. 2566 00045-013459 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
21 พ.ค. 2566 00045-013452 มานัส จิตรเหลื่อม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
21 พ.ค. 2566 00045-013299 ปัญญาวัฒน์ ทับเคลียว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
21 พ.ค. 2566 00045-013299 จิราวัฒน์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์ Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
21 พ.ค. 2566 00045-013299 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
21 พ.ค. 2566 00045-013299 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
20 พ.ค. 2566 00045-013428 สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ การประปาส่วนภูมิภาคภ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
20 พ.ค. 2566 00045-013428 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
20 พ.ค. 2566 00045-013423 กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล CASHMERE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
20 พ.ค. 2566 00045-013415 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
20 พ.ค. 2566 00045-013413 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013412 ประดิษฐ ดีเพ็ง ฉะเชิงเทรา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013409 ปรีชา สุนทรารักษ์ ทีมโปร รู้จริง.25+ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
19 พ.ค. 2566 00045-013334 ศรายุทธ แบ่งสันเทียะ CHID CHOM Cafe Khao yai โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013407 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013406 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013401 ศุทธเจต ภักดีสู่สุข Pookie no.1 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
19 พ.ค. 2566 00045-013401 บดินทร์ งามพักตร์ Pookie no.1 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
19 พ.ค. 2566 00045-013399 ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์เกาะสมุย ร.25พัน2 กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
19 พ.ค. 2566 00045-013398 สมนึก เสมสฤษดิ์ ปั่นชิวชิว โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
19 พ.ค. 2566 00045-013396 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
19 พ.ค. 2566 00045-013395 ศิรา หอมเทียนทอง เชียงคานมทบ.28 Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
19 พ.ค. 2566 00045-013339 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
19 พ.ค. 2566 00045-013167 อารี ภูฆัง - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
19 พ.ค. 2566 00045-013390 อภิญญา เทียงแก้ว KOM-KOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
19 พ.ค. 2566 00045-013391 นพรุธพงษ์ บุญประเวศ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013390 โจเอล บรูเนอร์ KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ศรุตานนท์ หมัดแก้ว SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
19 พ.ค. 2566 00045-013389 รุจิกา แสนดี SORHABIKE SOUNDSTAR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
19 พ.ค. 2566 00045-013389 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ปณิธิ บานชน SORHABIKE โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ตฤณ อาพัทธนานนท์ SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
19 พ.ค. 2566 00045-013389 พรเพชรไพร อรุโณรส SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
19 พ.ค. 2566 00045-013389 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE โรงเรียน.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
19 พ.ค. 2566 00045-013389 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
19 พ.ค. 2566 00045-013387 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
19 พ.ค. 2566 00045-013387 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
18 พ.ค. 2566 00045-013385 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
18 พ.ค. 2566 00045-013384 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
18 พ.ค. 2566 00045-013384 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
18 พ.ค. 2566 00045-013358 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
18 พ.ค. 2566 00045-013355 สำรวย นูรักษ์ โป่งน้ำร้อน-สอยดาวไซคลิ่งทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
18 พ.ค. 2566 00045-013354 เกียรติศักดิ์ พรมนารี Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
18 พ.ค. 2566 00045-013350 สุรศักดิ์ ว่องซิกาญจน์ แก๊งลูกหมู โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
18 พ.ค. 2566 00045-013316 จิระสิษฐ์ สุติ - ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
18 พ.ค. 2566 00045-013348 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
17 พ.ค. 2566 00045-013345 รักไทย เอมสมบูรณ์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
17 พ.ค. 2566 00045-013343 กีรติ เศรษฐโสภณ - เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
17 พ.ค. 2566 00045-013342 ติณณ์ วิจิตรพงษา MIRACLE GRAND 101 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
17 พ.ค. 2566 00045-013340 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
17 พ.ค. 2566 00045-013341 กฤตภาส หอมขจร ลงชื่อทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
17 พ.ค. 2566 00045-013318 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
17 พ.ค. 2566 00045-013337 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
17 พ.ค. 2566 00045-013338 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
17 พ.ค. 2566 00045-013337 ปัญญวัชร์ วัชรกาฬ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
17 พ.ค. 2566 00045-013336 พิชชากร อินทรักษา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013333 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013333 Lucien Kirch AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013333 Oleg Fast AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013333 บุญนำ แต้บ้วนฮวด AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013333 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013333 สุกฤษ ศรีเปารยะ AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013333 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013333 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013333 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013332 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013329 อลงกรณ์ จงบรรดาล ซอย3ไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 กวิสรา อ่ำกำเนิด Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
16 พ.ค. 2566 00045-013314 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ปิยะวัฒน์ สุขสิงห์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 สุทธิพงษ์ สนเสริฐ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ธราเทพ เกียงกรแก้ว Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ธนากร เข็มแก้ว Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
16 พ.ค. 2566 00045-013314 อาคม ยมรัตน์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013314 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
16 พ.ค. 2566 00045-013326 ธงชัย เบียดนอก เพื่อนกัน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
15 พ.ค. 2566 00045-013323 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์วารีภิรมย์ Project B Optima รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
15 พ.ค. 2566 00045-013322 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
15 พ.ค. 2566 00045-013320 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Triple-s เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
15 พ.ค. 2566 00045-013317 รณกฤต มั่นเที่ยง Singha lampang cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 พ.ค. 2566 00045-013310 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม GO EASY RIDE CYCLING CLUB & Normalize โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
14 พ.ค. 2566 00045-013313 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
14 พ.ค. 2566 00045-013313 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
12 พ.ค. 2566 00045-013308 ณัฐชนน สุขกำเนิด - โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
12 พ.ค. 2566 00045-013307 จุฑามาศ อริยะปพน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
12 พ.ค. 2566 00045-013306 สกล มานะธรรมไพบูลย์ TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
12 พ.ค. 2566 00045-013305 อนุทิน ถนอมทรัพย์ เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
12 พ.ค. 2566 00045-013305 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
12 พ.ค. 2566 00045-013304 ธีระวัฒน์ รุ่งแสง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
11 พ.ค. 2566 00045-013301 ธนัตถ์ กิตติวรการชัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
11 พ.ค. 2566 00045-013283 พลวัฒน์ พงษ์วิรัตน์ Flying Sharks ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
11 พ.ค. 2566 00045-013283 ซังเต้ ยัม Flying Sharks ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ปิ่นภัค เชียงสวน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
10 พ.ค. 2566 00045-013290 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
10 พ.ค. 2566 00045-013293 จริญญา สืบจากถิ่น Fisherman’s Friends - Amornbike/Walailak University เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
10 พ.ค. 2566 00045-013293 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
10 พ.ค. 2566 00045-013290 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ธนกฤต หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ธนลภย์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ธนภรณ์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
Championship (C1) : Women Junior (aged 17 and 18 )
10 พ.ค. 2566 00045-013298 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
10 พ.ค. 2566 00045-013296 สุทิน เลิศวัลลภ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
10 พ.ค. 2566 00045-013284 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
9 พ.ค. 2566 00045-013285 Mohamed Haqimi Mohamed Fandi Singapore National Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
9 พ.ค. 2566 00045-013285 Arief Hardy Bin Lukman Singapore National Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
9 พ.ค. 2566 00045-013288 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
9 พ.ค. 2566 00045-013285 Riyadh Hakim Bin Lukman Singapore National Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
9 พ.ค. 2566 00045-013287 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
8 พ.ค. 2566 00045-013279 ธราธร ภูธรารักษ์ Betong Pets Club - Budtender โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
7 พ.ค. 2566 00045-013278 สามารถ ภู่โต เด็กแปดริ้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
6 พ.ค. 2566 00045-013274 สุรัตน์ชาติ สกุลโชติพาณิชย์ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
6 พ.ค. 2566 00045-013273 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
5 พ.ค. 2566 00045-013259 Jordi Gil VAMOS TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
4 พ.ค. 2566 00045-013195 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
4 พ.ค. 2566 00045-013174 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
3 พ.ค. 2566 00045-013137 เทอดศักดิ์ มงคลเจริญโชค โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
3 พ.ค. 2566 00045-013077 วีรวิชญ์ แพ่งนุเคราะห์ แปะง๋วนอาหารเช้า จ.เลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
2 พ.ค. 2566 00045-013115 นิธิวัฒน์ เลิศลักษณ์นิธิ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
2 พ.ค. 2566 00045-013113 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
2 พ.ค. 2566 00045-013106 สุรชัย หาจัตุรัส ทีมจักรยาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
2 พ.ค. 2566 00045-013106 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
2 พ.ค. 2566 00045-013106 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
2 พ.ค. 2566 00045-013106 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
2 พ.ค. 2566 00045-013106 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
1 พ.ค. 2566 00045-013076 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power & Go Easy โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663