วันที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
16 มิ.ย. 2565 21:38 อนุตร ไชยวงศ์ ก๊วนชวนปั่นลำปาง ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 11:50 ประดิษฐ์ สวนอารัญ CKR. กำแพงเพชร. ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 21:29 ณัฐพล บำรุงรักษ์ P&K bike sports Phitsanulok Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 22:06 ธนสานส์ ไชยทองเครือ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 22:11 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:38 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 21:28 บรรพต นิ่มนวล เมืองเก่าค้าไม้ Rider Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 21:22 สุนารี การินทร์ BMC Asia bike เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 19:57 ณัฐพงค์ มหะพรหม P&K bike sports Phitsanulok Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 10:51 Hans Bart Kyndt ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 14:58 ไชยพร แย้มเจริญ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 21:17 บรรพต นิ่มนวล Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 20:06 เกษม พรหมซาว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 18:17 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 15:50 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 15:26 กีรติ ประสมศักดิ์ VSC | Vsportsclothes Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 14:48 พลอยปภัส ศรีใสไพ ฟิชเชอแมนเฟรนด์วัดดงน้อยลพบุรี ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 13:14 เบญจพล จิตพิไลย รักปั่นจักรยานอินดี้ NBD team ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 12:58 ปฤษชญานนท์ ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 12:58 ศิริสุข ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 12:58 ธนัญชนก ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 12:58 ธนัญญา ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 11:33 ภัทธิญา สุทธิธรรม เซี่ยวลิ้มยี่ Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 11:43 วสันต์ ศรีพลากิจ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:06 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต Fishermanfriend กองบิน 46 พิษณุโลก ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 09:26 ซูพียัน สิงมะเมิง ฟิชเชอร์แมนเฟรนดีสุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 08:55 จีระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 13:03 มูฮัมมัดฟิตรี ยะ ฟิชเชอร์เเมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 13:29 ปรเมศวร์ ชุมพล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
16 มิ.ย. 2565 08:55 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 22:59 ไทวิชญ์ ภารา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 ลภัสวัฒน์ ปรานต์ลภัสเมธา SKYRIDER เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 อมลณัฐ ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:44 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&SKYRIDER Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 20:52 ชัยวัฒน์ เครือเหมย LBH cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 20:38 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเชอร์แมน​เฟรนด์วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์​ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 19:36 สุพจน์ กลิ่นเกลี้ยง F.A.T ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 19:36 ธนวดี ชนะตั้งเจริญ SinghaLampang Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 18:41 อนุกูล ม่วงจอม Rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 18:50 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 17:51 ดนุพล บัวศรี Triples Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 16:38 จรุญ โพธิ์ทอง rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 13:16 อนุรักษ์ เพชรรี่ ปตอ.2พัน.2 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 14:31 วิศณุ กลอนผา สอ.รฝ ขยับดากยามเย็นสโมสรจักรยานบางพระ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 14:30 มานพ แสนตา แม่สอดไซคลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 14:26 ศิริพร ปัญญาวงษ์ แม่สอดไซร์คลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:49 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 13:47 กรวิภา วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:08 ณัฐพล วงศ์สุวรรณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:08 ถิรวัฒน์ จันทร์สว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 13:00 ธนาชัย ฉันท์ฉายา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 12:43 อับดุลฮากีม หะยีสามะ Shaffbike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 12:23 ชัยวัฒน์ หลักดี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 06:46 พิมพิดา ลีละประยูร Lensocycling ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 10:26 พีรพล สำรวย Lomocycle ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 08:32 นันทใจ นนทะแก้ว ฟิตเชอร์แมนเฟรน์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 08:32 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 08:32 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 08:32 วรณัน นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 06:44 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี CHAOYANG พงศ์ไบค์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 07:35 วรรณดี จันทร์ศรีวงศ์ ปั่นไปเที่ยวไป Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
15 มิ.ย. 2565 00:02 สมเกียรติ สงพะเนาว์ ตาหนุ่มปากช่องไบค์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:44 ธเนศ ทองจิตติ Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:39 กิตติ ยิ้มพงษ์ อ่างทองไบค์ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:13 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 20:10 ปริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 21:22 พรเทพ ทัพศิริ Lenso Cycling (ทีมจักรยานราชบุรี) ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 19:45 สมควร แจ้งต่าย โปรเม็ททอลชีท กำแพงงเพชร ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 17:03 เสรี เรืองศิริ Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 20:37 วสันต์ แสงศรี Rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:44 ศิวัช ปั้นทิม Fisherman​freinds​ Chiang​ mai ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 13:43 พัชรพล โสภาวันดี TSA ท่าสะอ้านยูนิตี้ไบร์ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 11:24 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพบก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:59 จรัส อินทรอัมพร ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 19:27 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Core / TrinX Chaoyang OKO ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:30 สุทธิพงษ์ ไตรเนตร SKD bike team ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:44 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:23 ปวีณศิริ กุณฑล Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 18:23 วชิรวิชญ์ จักร์สาน Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 17:59 วจีพร กุณฑล Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:58 ชนม์วิศิษฎ์ ใจโลกา อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:16 กฤตานน อยู่เจริญ ทีมA2BIKE YAI CHAIYAPHUM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:16 เบญจวรรณ สุริวงษ์ ENK KKU เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:59 ชัยรัตน์ เนียมกลั่น Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:16 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย EN KKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:59 ชนกันต์ เนียมกลั่น Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:29 ทมพรรณ ฉายาวัฒนา Juicygang ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:59 ภราดล จิรวัฒน์จันทร์ Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 12:13 ประภาท ตู้ภูมิ เฉลิมไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:59 มงคล หอมหวล Taphanhincyclingclub ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 16:16 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:59 อธิวััฒน์ จักร์สาน Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:55 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:28 ชนก มากพันธุ์ อิสระ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 16:52 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 10:30 รัฐศาสตร์ ประสิทธิ์ VSC/Vsportsclothes Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:25 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:25 เจษฎาพร ใจเย็น ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:25 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:25 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:47 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยานไบค์เน็ต trinx Chaoyang ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:03 วินทกร สุขประสาท รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี. ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 15:03 กีรติ สุขประสาท KAZE CustomFactory Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 12:51 สิริชัย พิศมัย Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 20:06 พิทักษ์ ชำนาญเสือ TAPOK SKT BSB BIKE ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 13:21 จักรพงษ์ สุขชนะ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 11:44 GO SENOO PCS Cannondale Madradar Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 23:58 ศุภกฤต ศรีเมือง Aran cambohoy team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 อรุณ สีเหลือง โรงเรียนกีฬาลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 12:02 เอนก จันทร์นาค ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 ธนกร เพ็งประโคน โรงเรียนกีฬาลำปาง/มธุรดาทีม ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:27 ณัฐวรรธน์ สิริวณิชยสกุล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:29 นิชานันท์ สิริวณิชยสกุล ปั่นไปเที่ยวไป Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 21:49 อนุชา จารุจันทร์ ถึก คลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:10 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 11:28 วิโรจน์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:08 ธนวัฒน์ รื่นนิมิตร Ayutthaya family Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 14:01 พงศกร ท้วมกรุง จักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 11:10 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.บางกะปิ กกท จ.ชัยนาท ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 16:52 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 11:08 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์​เเมน​เฟรนด์​วัด​ดง​น้อย​ สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 10:15 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 10:05 ประวัติชัย ไพโรจน์วิรุฬห์ Singha Lampang Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 10:33 เอก อินทรโฆษิต ENKKU Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 10:33 สามารถ ภู่โต E N K K U Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 10:33 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ E N K K U Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 09:28 สุรัฐพจน์ ทีฆะสวัสดิ์ ทีมกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:47 เจตพล กรีบกำไร Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 09:06 ศุภชัย เถื่อนวรรณา CKR กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 09:36 ภูมินทร์ เสือคง Zeroboy กองทัพภาคที่ 1 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 09:28 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 09:28 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 มิ.ย. 2565 15:19 นมตรี กล้วยตระกูล ซุ้มเขาลิง ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 23:46 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 ลดามณี รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 นเรศ แก่นบุตร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 บุญช่วย ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 ขวัญลดา รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 โศภณ ราชปวนยูร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 15:50 ประครอง ยอดสิน เสื้อยิ้ม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 พิรุณ รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 กฤษฎา ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 22:57 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:00 ประดิษฐ์ ศรีนิธิกีรติสาธร ชมรมจักรยานลานสัก/อ้อล้อไลฟ์ไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:13 ธนวิน ส้มเช้า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:13 วิไลลักษณ์ แสนสุข Free Style Racing เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:13 สำราญ ศิริ Liberty เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:13 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใจเกินร้อย : Z : รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:13 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 ธันพิสิษฐ์ ราชปวนยูร สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 ณัฐภัทร บินมูฮัมหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 ธีรภัทร อุ่นฤดี สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:13 ขุน ศิริ Liberty Racing ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:54 รังสิมันตุ์ ฮังการ์ด KOM-KOM Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:02 กฤษณะ ทองบุญ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 08:05 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิตเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย กองทัพภาคที่๒ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:54 ไพศาล สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:54 อารีรัตน์ สุขศิริ KOM-KOM ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
14 มิ.ย. 2565 07:10 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:24 บัญชา​ ถนอมศักดิ์​ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 19:45 ณัฐกิตติ์ สายทองสุข picasso Bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:52 จตุรวิทย์ สววนทรัพย์ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:33 วีระ บุญเผื่อน BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:11 ณัฐชนน สรรพนุเคราะห์ TNBIKE TRAT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:39 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:33 วิรัช เรืองแจ่ม BKB Prachinburi ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:31 บุญชิด ใสลำเพราะ เขาดินไบร์ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:25 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 21:11 จิรชาติ พรมวงศ์ TNBIKE TRAT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 20:58 ดนุนัย กันเพรียง Picasso bike thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 20:51 นิภาพร อ่ำดอนกลอย ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 15:08 กฤษณะ กอบัว ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 20:02 อธิคุณ ธนูมาก F.A.T.อยุธยา ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 18:27 กิตติพงษ์ พันธานนท์ HDCYCLING เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 20:03 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 20:00 พงษ์ศักดิ์ ทุยบึงฉิม Triple-s factory team Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 19:05 สิทธิกร สันดร Picasso Bike Thailand Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 20:48 วิโรจน์ บุญมาก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 19:01 ปรีชา คงปลี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 18:51 ณพวัฒน์ จิณปัน CK3 Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 19:08 พิทวัส บรรจงจัด Rollspeed Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:26 กมล เจียมศิริอังกูร Singha Lampang Cycling CLUB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 14:55 สุพจน์ ศรีไพรวรรณ์ AmsbikeCyclingpart ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 18:29 Phuwadol Kotprom สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญHero bike ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:08 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 17:36 ชาญณรงค์ ชัยชูโชติ SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 17:20 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 17:01 ประสิทธิ์ งามสมพล T2N TEAM ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 16:39 อำนาจ อุทัยพร SinghaLampangCyclingClub Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:33 นพดล บุญสูงเพชร SinghaLampangCyclingClub Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 16:20 จิตราพร สายสิงห์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 16:14 นริศ คชพันธ์ Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 16:14 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง Core nutrition cycling team ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 12:37 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 15:26 สมพงษ์ อินสว่าง SKD Bike Team ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 19:07 เสนอ อาจเอื้อ หลวงพิทักอาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 19:07 สำราญ แสงจันทร์ หลวงพิทักอาณาเขต ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:33 สรเลข บุญเกตุ ไม่มี ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:36 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:39 อนุวัฒน์ ศรีเมือง ทับคล้อ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:36 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:49 สุรชัย หวังปัญญา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:36 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:29 นพดล ขวดสอาด Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:29 สาคร คำตั๋น Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 14:19 พิสิทธิ์ มณฑลทอง - ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 20:37 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:49 วสันต์ บู่มา SKD Bike Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 22:49 เดือน แสนสุข 1014 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 14:41 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 12:47 วรวุฒิ วงศ์สาย Singha Lampang Cycling Club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 14:41 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร ป.ร.อ ปราจีนบุร ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 14:41 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร ปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 16:43 อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 12:31 ธนานันท์ ทองทวี 347 Cycling Team ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 13:14 อาทิตย์ จจิตต์ไพบูลย์ Rollspeed Phichitcycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 12:39 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 12:31 เอก มั่งคั่ง การท่าเรือ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:35 กรกิจ ประสานจิตร Rollspeed Phichitcycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 12:25 วุฒิพงษ์ อริยะเครือ Singha Lampang Cycling CLUB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 12:22 ณภัทร กลิ่นชื่น Herobike ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:35 อนุสรณ์ สุวรรญพานิช Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 21:05 เอกลักษณ์ ทองย่น CORE Nutrition Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:35 วิรัตน์ ไกรเมฆ Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:35 ษมาวีร์ พรกิจ Taphanhincyclingclub เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:35 อณพัชย์ กระตุฤกษ์ Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:48 สมคิด โก่งเกษร เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:17 ขนาวีร์ ธรรมจักรโยธิน HeroBike X M BARBER SHOP ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:32 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ Chaoyang ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:24 นนทิวัฒน์ จันทรประสิทธิ์ Socool arronsilp เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 11:19 เอกชัย ใจละออ Singha Lampang Cycling CLUB Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 10:47 ชวิกา ศิริเมฆารักษ์ So cool aroonsilp Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 10:59 พงศธร มานิตย์ Esso Uttaradit Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 14:01 เฉลิมพล วันชัย ESSO UTTARADIT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 09:14 สุพรรณดา หาระคุณโน Limitless เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 09:14 วราวุธ ป้องป้อม Limitless เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 09:14 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Limitless ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 09:12 ขันธ์นาค ไทยกล้า สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 09:12 อติชาติ ทองมาอิ่ม SPECIALBOY910 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 08:56 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 08:56 ยูรายุ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 08:48 อติวิชญ์ ทองมาอิ่ม SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 08:48 กิตติ์ฐภาคย์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 08:48 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
13 มิ.ย. 2565 08:10 วิรพงค์ ก้อนเพชร Taphanhincyclingclub Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 22:22 รัฏฐวัฒน์ พลตรี คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 20:41 นภดล ฤกษ์งาม TTL_POWER ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 19:48 กษิติ นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 19:48 กษิดิ์เดช นำเจริญ LEGO BIKE CYCLING GROUP Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 22:47 นิธินันท์ โพธิ์ภิรมย์ singhalampangcyclingclub Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 18:47 ทรงพล พัฒนาศรีรัตน์ CCC ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 19:40 ณัฐวุฒิ สุขถาวร SKD Siamfirst Group ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 11:47 สิทธิกร พระเดชกิ่ง 346 curcuit team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 14:11 ชญานนท์ คำกังวาฬ 346 curcuit team Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 21:23 ทรายทอง คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 21:23 ณัฐเศรษฐ คำสา ชากังราว จ.กำแพงเพชร Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 14:41 ชัยวัฒน์ เหลืองสมบูรณ์ BIKE99 phrae cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 18:56 ศักดา ธรรมภักดิ์ CKR กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 เกรียงไกร เจียรนัย LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 อรพรรณ เนตรนันต์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 18:07 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ Triple-s Factory Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 18:07 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 17:59 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 17:29 สุวัฒน์ ลครชัย อิสระ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 จิรครินทร์ ทิพย์พรม LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 14:56 อำนาจ เสาวรส Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 13:41 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนกองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:30 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 11:48 อภิชาติ จันตะมะ ROLLSPEED Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 11:49 รัชภัณฑ์ ศรีอรุณนิรันดร์ Hindo Bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 11:10 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 10:52 อานนท์ บุตรแสงดี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 10:52 ภัทรนนท์ บุตรแสงดี อบจ & อีซูซุ สุพรรณ ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 22:38 จักรพัชร วรศิริ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 08:43 พวัชร วงศ์เคี่ยม Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:13 สุรชัย หาจัตุรัส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
12 มิ.ย. 2565 08:27 ธนวิชญ์ เจริญบุญ Cherry bike Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 14:00 ประสิทธิ์ มนทา SKD by Thainamthip ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 22:55 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 16:19 พจน์ พจนานุวัตร Korat Stream Bike Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 11:12 รัชพล พูลทองคำ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 07:57 เวธิต สุนทรญาติ - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 20:01 พิชัย ศรีชะตา ราชนาวี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 16:13 ณัฐณิชา โสวรรณขจร EN-KKU Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 22:01 ศิริชาญ ผิวอ่อน PLM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 18:35 เนย แสงจันทร์ ขุนหลวงพิทักษ์อาณาเขต ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 18:41 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ CHID CHOM Cafe Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 22:36 สไบทิพย์ ปินตาปลูก Kitchen Queens Bike 4 All : A2 : AV 40 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 17:32 ฤทธิพร รักพรม Steam bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 12:26 กิตติธัช อมรเลิศวิทย์ ไม่มี Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:04 ภัคพล ติระพงศ์ประเสริฐ stream bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:04 ศราวุฒิ ติ้มสันเทียะ stream bike korat Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:15 ธนภัทร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:15 ธนันญภร เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัp ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:15 ภิญญามาศ เหมือนเงิน ิBIKEJOY MTB มหาชัย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 13:26 วิชาญ กลิ่นบัว ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 20:23 จักรพันธ์ จันทร์วัฒน์ศิริ HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:46 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:44 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:41 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:38 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:34 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:31 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:26 นัทกานต์ สุกก่ำ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 11:16 กฤตณัฐ แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก Bike 4 All : AV Premium
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:46 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:46 สุทิน เลิศวัลลภ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:20 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:20 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:17 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ TN ศรีมหาโพธิ์ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 10:20 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 09:17 อุเทน อุทยานิน ถึกคลองหลวง ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 08:30 รัฐกิตติ์ ชมบุญ Cherrybike Cycling Team Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
11 มิ.ย. 2565 06:50 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 13:58 ธนดล ศิริวงษ์ Cherry bike cycling club Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:45 ศิรภัสสร ศรีไสว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:45 สุรัสญา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:45 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 21:40 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 20:16 จาตุรนต์ วงษ์ประดิษฐ์ ฮินดูไบค์ ทริปเปิ้ลเอท Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 20:25 ณัฐวุฒิ ปัญญาเทพ Hero bike ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 20:07 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 18:43 อาทิตติยา ปิดตานัง Singhabikeclub ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 12:09 สมชาย เหมือนเงิน BIKEJOY MTB มหาชัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 11:44 อนุรักษ์ บุบผามาลา ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 11:31 สุริยา แสงบุญ กองทัพภาคที่ 4 Hopinnpumbikeloburi ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:59 ภูมิ เหล่าสีนาท TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 11:23 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:59 ภัทรภณ ลัดดากลม TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐมHUGLIFECYCLING BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:55 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:55 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : P : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:59 ธารา เลี้ยงอำนวย TARARATROTTWEILER BY เสือยิ้ม นครปฐม Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:55 ธนกร ม่วงคำ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:55 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 10:55 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 09:06 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 09:32 ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 09:17 ภูริวัฒน์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 มิ.ย. 2565 06:51 พัชรพงศ์ สุรเสน ตะลอนทัวร์ไบค์ ยโสธร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:33 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 15:26 พีรวัส ทรัพย์ศรี KD-BIKE ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 20:59 ยุทธพงค์ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 12:42 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 20:33 แทนคุณ ชนูดหอม ทีม ชมรมจักรยานทุ่งสง นครศรีธรรมราช ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 19:43 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 19:43 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 15:04 อำนาจ บัวลอย HeroBike ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 16:38 พูลทรัพย์ เดือนเพ็ง - Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 16:16 สิทธิพงษ์ เอี่ยมเวช phayuhakhiri speed racing club ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 22:08 ชวลิต หอมมาก Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 22:08 อรวรรณ หอมมาก Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 15:04 สมบัติ พุทธสอน ชาละวันลุ่มน้ำยม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 06:22 อชิรวัชร์ ศรีธินันท์ ชาละวันลุ่มน้ำยม ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 12:59 ศุภกร แพทย์ประสิทธิ์ Ziio Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 05:55 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 05:55 กวิสรา อ่ำกำเนิด gemburi ใจเกินร้อย : Y : รุ่นอายุ 14 ปี เด็กหญิง
Bike 4 All : C2 : AV30 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 10:55 สัณฑ์ คำภีระ ฟิชเชอร์แมนด์เฟรนด์วัดดงน้อย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 มิ.ย. 2565 10:36 นันท์นภัส มหาวัฒนานันท์ - ใจเกินร้อย : R : รุ่นทั่วไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 22:03 อชิรวิทย์ จิตพยัค HSPC ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 22:53 ภีคาระ คำภีระ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 20:39 ณัฐวุฒ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 20:20 ณธีพงศ์ ศรีไพบูลย์ TUP13 cycling ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 10:02 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหม่ามุ่ย ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 16:07 ปิยพนธ์ วงศ์หล้า สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 16:07 ธนพนธ์ วงศ์หล้า สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 13:36 นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 10:28 เอกพล พึ่งภูมิ A2Bike Yaichaiyaphum Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 11:24 พิทยา มุกดาลอย หมามุ่ย ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 11:35 ภูดิส เชื้อสุวรรณ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 10:57 อุดมศักดิ์ บำรุง ชมรมจักรยานอีสวอเตอร์ ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
8 มิ.ย. 2565 09:54 ธีรพล ทวีสกุลสุข คลับหมามุ่ย ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 22:41 ยุทธนา โภคทรัพย์ Lomocycle ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 17:02 พุฒิภณ ช่วยณรงค์ ท่าสะอ้าน ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 21:59 สุนิลธร เขียวสุวรรณ Corecyclingteam ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 21:37 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 21:39 ภาณุวัตร รัดเกล้า Core Nutrition Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 20:48 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 20:30 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
Bike 4 All : B2 : AV35 Female
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 19:51 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 13:04 ผดุงศักดิ์ ชัยเจริญ STV เมืองพล Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 19:12 ยุทธชัย ฉลาดคีรีกุล PLM Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 11:25 นิเวช เอี่ยมสะอาด ฟรีเบิร์ด ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 13:31 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 13:28 ธีระ นิ่มเทียน Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:15 เทอดไท นาคสุข เสือเฒ่า ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 10:46 สุนทร คอมนันท์ Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 10:42 กิตติพล จันทวงศาทร ปาลิตา ยูริช็อป เรซซิงทีม ใจเกินร้อย : F : รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 09:29 วิทวัส วงษ์ศิลา Madamefin Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 พชร หอมประไพ Prime 19 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 มหิธร บรรดาพิมพ์ Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 ไววิทย์ ติวัน Prime 19 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:15 สุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 วุฒิชัย ใจปินตา Prime 19 ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ใจเกินร้อย : A : รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 04:34 เสรี มณีโชติ Prime 19 ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 มิ.ย. 2565 07:11 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 19:02 อานนท์ กลมกล่อม Madamefin มาดามฟิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 21:48 สมศักดิ์ สกุลแตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง/Air Force Junior/TWK. เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 20:18 ชัยยะสิทธิ์ สุทธิมาลย์ KBM ระยอง ใจเกินร้อย : B : รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 19:24 ARARAT DANELYAN เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - PWT Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 18:18 ประทีป สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 18:18 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 18:18 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 17:38 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 21:45 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร ใจเกินร้อย : U : รุ่นอายุ 10 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 12:46 สุทัศน์ เสรีกุล Saim Park Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 13:03 อัณณ์ แสนปัญญา มาดามฟิน Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
2 มิ.ย. 2565 20:58 นวพล กาสา Madamefin ใจเกินร้อย : C : รุ่นทั่วไป ชาย
Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 10:19 สิริกร พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ใจเกินร้อย : X : รุ่นอายุ 12 ปี เด็กชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 มิ.ย. 2565 08:50 บดินทร์ วอนฤทธิ์ แปะซ้ง LCC Bike Team ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 14:48 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 16:00 ฐนพล ชาญอนุเดช - Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 13:31 ธงชัย เบียดนอก ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ใจเกินร้อย : K : รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 มิ.ย. 2565 13:31 อารักษ์ ยุ่นประยงค์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : T : รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 21:31 สิทธิพงษ์ เผยอำนาจ อิสระชล ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 20:01 ภานุพงษ์ สาสะกุล MADAMEFIN Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 19:23 EUFRASIO FONDON CONTRERAS เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - PWT Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 12:53 มีชัย อั๊งคำ เขาดินไบค์ ใจเกินร้อย : H : รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 17:27 โสภณ วิริยพงศ์รัตน์ เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 12:56 เอกรัฐ จันทรจู ท่าสะอ้าน cycling team ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 10:44 สงกรานต์ ขันตี ใจเกินร้อย : J : รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 10:29 พีรดนย์ ภู่พลอย Woodland Cycling Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 21:14 พงษ์พัฒน์ ป้อมน้อย เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 มิ.ย. 2565 00:07 จิรายุพัฒณ์ ช่วยณรงค์ ใจเกินร้อย : E : รุ่นอายุ 35 -39 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 13:44 สุธินันท์ ณัฐบวรศักย์ อิสระชล Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 09:32 ภูมิ เปรมประยูรวงศา เซี่ยวลิ้มยี่ ใจเกินร้อย : D : รุ่นอายุ 30 -34 ปี ชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 20:28 กนกวรรณ ศรีนรคุตร ใจเกินร้อย : S : รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 15:23 ศิวกร ป้อมยุคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 14:53 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 มิ.ย. 2565 23:24 Weeraphon Thaeochot Core cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 มิ.ย. 2565 08:59 นิรุจน์ เพ็งสวัสดิ์ Lomocycle ใจเกินร้อย : N : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
2 มิ.ย. 2565 14:40 ณัฐพร มะลิบุญ Bikebyhand ใจเกินร้อย : M : รุ่นน้ำหนัก 90 กก. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 15:07 ธนปพน คนเที่ยง Singha Lampang cycling club Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 15:32 ภัทรพงษ์ หาญพนม HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 13:19 พัฒนศักดิ์ ทิพย์รักษ์ Singha Lampang Cycling Bike 4 All : A1 : AV 40 Male
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 15:53 รชฏ โกลาหะฬะ Singha Lampang Cycling CLUB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 15:19 พิเชฐ ร้อยสอน Singha Lampang Cycling CLUB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 15:02 ณรงค์ กลัดแก้ว - Bike 4 All : C1 : AV30 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 13:14 ไกรสร พิมพาพร HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 13:32 Albert Centeno HD Cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
1 มิ.ย. 2565 12:03 ณัชนันท์ ดอกไม้กุล HD cycling Bike 4 All : B1 : AV35 Male
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST