สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
24 พ.ค. 2566 00045-013418 สุทิน พัฒเสมา ทีมราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013403 บัญชา อินกรรไกร PBB โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013553 ชายฉัตร อินภิรมยผื Royal thai army เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013551 โอภาส ทวีลาถพูนผล HeroBike อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013551 Herbert Brand HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013552 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013552 ชิติพัทธ์ อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013551 Peter Mackie ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013552 พัทธ์ธีรา อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013549 วรัสยา จันทรักษา Bikenet บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013549 ณัฐวรรณ ตาใส Bikenet บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013549 เจนจิรา สุขชา บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013550 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ ท่ายาง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013549 ปภิชญา ครองโปร่ง บ้านเด็กหญิงสระบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013547 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-KIMLAI KENNEL ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013548 ชนะ ประไพ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ Playbikeshop sportforlife ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013545 เกรียงไกร ขันทอง BIKE-D, UBCA โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013543 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom Optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013542 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013541 จิณณะ ทิพยศรี Bikenet Liqui Moly Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013540 จารุวรรณ แสงศรี - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013539 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 พ.ค. 2566 00045-013538 สราวุฒิ สิริรณชัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013538 วรุตม์ แปะกระโทก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013538 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013537 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2566 00045-013535 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2566 00045-013533 ปวิณ รุจิเกียรติกำจร ฺBioracer Thailand ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013532 ธนกฤต จินา A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013531 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013530 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013529 ปาริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013528 กิตติบดี ไชยจิตรเจริญรุ่ง ปันยาไซกลิ้ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013527 กัญญารัตน์ หน่อแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2566 00045-013525 กษิดิ์เดช จุลฬา MANTHANA REAL ESTATE ARANTEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013526 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013523 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย โคกกะเทีโคกกะเทียมวิทยาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013520 นิธินันท์ หลวงเมือง สโมสร Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013519 เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ Lomocycle Core nutrition veetireco เทศบาลเมืองหนองปรือ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013521 คามิน พราหมณะนันทน์ 1LAP2WIN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013522 ธาวิน อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013522 นาเดีย อินทร์นิมิตร บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013521 นนทกร อินทร์โคกสูง กองทัพบก Marin bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013517 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2566 00045-013516 ชัญญานุช คุตชิตา Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013516 พรรษกร ทองปลั่ง Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013516 วุฒิภัทร เพ็งพินิจ Lomocycle เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013515 ธนกร ทรงนามศิริกุล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013514 ธรรมนูญ ไชยบุตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013514 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ โรงเรียนกีฬาลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013514 พิชัยยุทธ ขำสกุล โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013514 ภานุพงษ์ สิงห์คำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013514 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013513 วินัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013512 สถาพร กรรถาวร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013511 ศุภกฤต ชาญด้วยกิจ CK Racing Thailand Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013511 จักรกฤษณ์ ทองอ่อน CK Racing Thailand Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013510 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013510 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013510 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013510 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013508 ฐิติ​รัตน์ ยงยิ่งยืน TRIPLE-S FACTORY เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013507 คณพศ ทองอ่อน ฟิชเชอร์แมนแฟรนเชียงใหม่/โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013505 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013506 นนท์กานต์ สุทินนา Nino bike shop โรงเรียนกะทู้วิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013504 กุลนิษฐ์ น้ำใจสุข Core Nutrition CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013491 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี Core nutrition cycling team chaoyang ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013502 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland cycling narak cafe กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013503 พรหมเทพ สุขสำราญ Yoad skylane ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013501 วินัย อินทรวิเศษ ต่ายงานเข้า ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2566 00045-013500 ประสิทธิ์ มนทา SKD ทรายกองดิน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013499 ไชยา แย้มสรวล สวนทุเรียนเฮียหนู จันทบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013292 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013292 กนกรัตน์ ฤทธิเดช Bikenet Liqui Moly Cycling Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013497 ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก ราชนาวี tripleS backer เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013495 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013493 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013492 ณัฐพล จีบถาวรธาวิต Triple-s ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013492 กมลรดา ขาวปลอด A-bike walailak นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013490 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
23 พ.ค. 2566 00045-013489 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core Nutrition ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013486 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อย​ราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013484 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013482 อมรเทพ พุทธภูมิ pumbikeloburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013482 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013481 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013480 ทรัพย์สงกรานต์ โพธิ์สิงห์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด.ชมรมกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013478 Daieng Rauzan Putra Osman BURGEON เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 ศุภกฤต แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 พรรณิภา ณรงค์ชัย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 ขุนแผน ตุ้มทองคำ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 เอกพล แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013477 เสวก สุขประเสริฐ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013476 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013476 ฉัตรชัย จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013475 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013474 สิทธิพล นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย&ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013469 ปกหิรัณย์ พุฒตาล จักรยานกองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013465 กิตติเดช ไชยมุสิก แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013463 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013462 กวินนาฎ เครือทอง สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง&โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2566 00045-013455 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013460 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013459 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2566 00045-013456 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ปราโมทย์ เนเต็ก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 บุณยกร สกุลณา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ปกรณ์เกียรติ ทองหล่อ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 อมลณัฐ ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (C) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com&จักรยานกองทัพอากาศ อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 กณวรรธน์ เชื้อทหาร โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (A) โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 พลอยอันดา สร่างไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com&จักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 นาดา บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ภูมิใจไทย นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013454 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013452 มานัส จิตรเหลื่อม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013451 กษิติ นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi X LEGO BIKE CYCLING GROUP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013451 กษิดิ์เดช นำเจริญ fisherman's friend Wat Dong Noi X LEGO BIKE CYCLING GROUP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013449 ธนธานี คำมา The gangs fang ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013448 ภูวดล โคตพรม ราชนาวีHeroBike&Core-nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013447 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013445 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2566 00045-013445 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2566 00045-013299 ปัญญาวัฒน์ ทับเคลียว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013299 จิราวัฒน์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์ Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013331 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี Kaze custom factory team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2566 00045-013299 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013299 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013439 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ SORHABIKE X SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2566 00045-013438 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2566 00045-013437 ศุภโชค แก้วสุยะ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013436 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013435 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013434 เจษฏา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013433 มณฑล ปรางค์สิริสกุล ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2566 00045-013432 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013428 สุรศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ การประปาส่วนภูมิภาคภ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013428 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013425 สุริยา แสงบุญ Pumbike liqui moly Hopinn specialized lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013425 ณัฐพล จำชาติ Pumbike Specialized Hopinn lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013423 กฤดากร รุ่งจรูญธนกุล CASHMERE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013422 รัฐกิตติ์ ชมบุญ prime19 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013422 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Prime19 & อรุณศิลป์นครปฐม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013422 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ Prime19 + สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013421 พชร หอมประไพ Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013421 คฑาวุธ ติวัน Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013421 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013419 พรประเสริฐ คัตทะจันทร์ ราชนาวี bikenet liqui moly cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013420 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013417 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2566 00045-013415 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013414 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2566 00045-013413 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013412 ประดิษฐ ดีเพ็ง ฉะเชิงเทรา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013410 ธนินชวัล เดชผล michelin bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013409 ปรีชา สุนทรารักษ์ ทีมโปร รู้จริง.25+ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013334 ศรายุทธ แบ่งสันเทียะ CHID CHOM Cafe Khao yai โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013388 กัปตัน ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรด์นกองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013388 ธันวา ชายวงศ์ ฟิชเชอร์แมนกองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013388 พีระพงษ์ วีระพันธ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013388 กิตติธัร วรสานนท์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013388 ณัฐกฤต แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013388 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ กองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013407 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013406 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013405 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013404 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013401 ศุทธเจต ภักดีสู่สุข Pookie no.1 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013401 บดินทร์ งามพักตร์ Pookie no.1 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013402 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี Core Nutrition CyclingTeam CHAOYANG โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
19 พ.ค. 2566 00045-013399 ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์เกาะสมุย ร.25พัน2 กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013398 สมนึก เสมสฤษดิ์ ปั่นชิวชิว โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013396 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013395 ศิรา หอมเทียนทอง เชียงคานมทบ.28 Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013339 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013167 อารี ภูฆัง - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013390 อภิญญา เทียงแก้ว KOM-KOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013391 นพรุธพงษ์ บุญประเวศ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013390 โจเอล บรูเนอร์ KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ศรุตานนท์ หมัดแก้ว SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 รุจิกา แสนดี SORHABIKE SOUNDSTAR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ปณิธิ บานชน SORHABIKE โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ตฤณ อาพัทธนานนท์ SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 พรเพชรไพร อรุโณรส SORHABIKE โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE โรงเรียน.เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013389 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013387 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2566 00045-013387 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สุโขทัย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013385 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013384 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013384 ประวิทย์ จิตใจธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013359 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013358 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013355 สำรวย นูรักษ์ โป่งน้ำร้อน-สอยดาวไซคลิ่งทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013356 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
18 พ.ค. 2566 00045-013354 เกียรติศักดิ์ พรมนารี Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013353 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013352 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013351 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013350 สุรศักดิ์ ว่องซิกาญจน์ แก๊งลูกหมู โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013316 จิระสิษฐ์ สุติ - ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013348 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2566 00045-013347 ภูริเดช อินทะผิว Roojai online insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013346 ศุภวิชญ์ สมศิล TRINX CHAOYANG OKO ร้านขนมเปี๊ยะศรีรุ้งสระบุรี โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013345 รักไทย เอมสมบูรณ์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013344 Ariya Phounsavath ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013343 กีรติ เศรษฐโสภณ - เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013342 ติณณ์ วิจิตรพงษา MIRACLE GRAND 101 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013340 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013341 กฤตภาส หอมขจร ลงชื่อทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013318 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013337 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Keep Pushing Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013338 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013337 ปัญญวัชร์ วัชรกาฬ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2566 00045-013336 พิชชากร อินทรักษา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 Lucien Kirch AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 Oleg Fast AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 บุญนำ แต้บ้วนฮวด AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 สุกฤษ ศรีเปารยะ AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013333 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013332 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013329 อลงกรณ์ จงบรรดาล ซอย3ไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Gemburi-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 กวิสรา อ่ำกำเนิด Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ปิยะวัฒน์ สุขสิงห์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 สุทธิพงษ์ สนเสริฐ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ธราเทพ เกียงกรแก้ว Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ธนากร เข็มแก้ว Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 อาคม ยมรัตน์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013314 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2566 00045-013328 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี TRINX CHAOYANG เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2566 00045-013327 โอกาส บัวลอย ราชนาวี core nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2566 00045-013326 ธงชัย เบียดนอก เพื่อนกัน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2566 00045-013325 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Chaoyang Trinx OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 พ.ค. 2566 00045-013323 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์วารีภิรมย์ Project B Optima รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2566 00045-013322 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2566 00045-013321 Jens Ostergaard ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
15 พ.ค. 2566 00045-013320 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Triple-s เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2566 00045-013317 รณกฤต มั่นเที่ยง Singha lampang cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2566 00045-013310 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม GO EASY RIDE CYCLING CLUB & Normalize โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2566 00045-013315 มาติเยอ เมสสานา - โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2566 00045-013315 ฌอง เมสสานา LENSO TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2566 00045-013313 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2566 00045-013313 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2566 00045-013311 ศักดิ์สิทธิ์ ตะติยะก้านตง 101 CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
12 พ.ค. 2566 00045-013308 ณัฐชนน สุขกำเนิด - โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2566 00045-013307 จุฑามาศ อริยะปพน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2566 00045-013306 สกล มานะธรรมไพบูลย์ TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2566 00045-013305 อนุทิน ถนอมทรัพย์ เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2566 00045-013305 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2566 00045-013304 ธีระวัฒน์ รุ่งแสง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2566 00045-013303 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี TRINX Chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013282 RONNEL HUALDA Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013282 Justine Anastacio Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013282 Jigo Mendoza Go for Gold เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013282 James Carl Dela Cruz Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013301 ธนัตถ์ กิตติวรการชัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2566 00045-013282 Dhave Roa Go For Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 ชนาธิป ไพรเลิศ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 วรพงษ์ เมืองสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 อำพล สายรัตน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 ณฤทธิ์ กลิ่นโกสุม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013302 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
11 พ.ค. 2566 00045-013283 พลวัฒน์ พงษ์วิรัตน์ Flying Sharks ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2566 00045-013283 ซังเต้ ยัม Flying Sharks ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2566 00045-013300 พัฒพงษ์ เตียวสถาพร TrinX Chaoyang Oko เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013297 ซาฟารี หมุดโต๊ะหมัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ปิ่นภัค เชียงสวน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013297 ดนุเดช มะหะหมัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013290 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013293 จริญญา สืบจากถิ่น Fisherman’s Friends - Amornbike/Walailak University เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013297 ฟิกรี หนูทอง ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา โรงเรียน ส่งเสริม วิทยามูลนิธิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013293 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013290 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013297 ฟาริก หนูทอง ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ธนกฤต หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ธนลภย์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013293 ธนภรณ์ หะหมาน Fisherman’s Friends - Amornbike/ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
Championship (C1) : Women Junior (aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013298 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013282 EMMANUEL DAVE MONTEMAYOR Go for Gold Philippines เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013296 สุทิน เลิศวัลลภ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013295 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013295 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013295 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Pump track sakaeo เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013295 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2566 00045-013284 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013291 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2566 00045-013291 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2566 00045-013285 Mohamed Haqimi Mohamed Fandi Singapore National Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2566 00045-013285 Arief Hardy Bin Lukman Singapore National Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2566 00045-013288 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2566 00045-013285 Riyadh Hakim Bin Lukman Singapore National Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
Championship (C1) : Men Elite (aged 19 and over)
แจ้งชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2566 00045-013287 เอกพล แย้มทับ ช่างนัท บางแสน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2566 00045-013281 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี Chaoyang โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
8 พ.ค. 2566 00045-013280 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKEHOPINN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2566 00045-013279 ธราธร ภูธรารักษ์ Betong Pets Club - Budtender โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2566 00045-013278 สามารถ ภู่โต เด็กแปดริ้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2566 00045-013276 ภัทรกร ไตรรัตนพิพัฒน์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2566 00045-013274 สุรัตน์ชาติ สกุลโชติพาณิชย์ แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2566 00045-013273 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2566 00045-013272 ภทรพล โอดพิมพ์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 พ.ค. 2566 00045-013259 Jordi Gil VAMOS TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
5 พ.ค. 2566 00045-013229 วชิรัตน์ จันทร - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2566 00045-013195 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2566 00045-013184 อดิศักดิ์ ไตลังคะ ราชนาวี ศรีราชาแพคกิ้งวู้ด โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2566 00045-013179 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารี-Core Nutrition cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2566 00045-013174 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013153 ภิญญามาศ เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013153 ธนันญ์ภร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013153 ธนภัทร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013137 เทอดศักดิ์ มงคลเจริญโชค โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013135 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
3 พ.ค. 2566 00045-013077 วีรวิชญ์ แพ่งนุเคราะห์ แปะง๋วนอาหารเช้า จ.เลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
แจ้งชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013060 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013060 ภัชรพงศ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2566 00045-013126 เดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ ปราจีนบุรี กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) : Men 23 (aged 19 to 22 )
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013115 นิธิวัฒน์ เลิศลักษณ์นิธิ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013113 นาฎรภี แซ่ตั้ง HCCT by ปั๊มลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master 30 ปีหญิง
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013110 Tsewang Norboo เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013107 Shiven Shiven เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013106 สุรชัย หาจัตุรัส ทีมจักรยาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013106 ขจรยศ สมานรัตน์ HCCT by ปั๊ม​ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013106 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013106 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013106 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013097 กมลฐชา อินทร์ทอง โค้ชคมสันต์&ชมรมจักรยานสงขลา&หาดใหญ่วิทยาลัย โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2566 00045-013092 กิตติพล จันทวงศาทร ยูริช็อป เรซซิงทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
1 พ.ค. 2566 00045-013080 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
1 พ.ค. 2566 00045-013076 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power & Go Easy โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013075 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013074 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013073 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี corenutrition cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
1 พ.ค. 2566 00045-013072 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี trinx chaoyang oko ราชาจักรยาน โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
1 พ.ค. 2566 00045-013066 พรมนัส วัฒนปรีดา LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013066 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013066 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013066 มนตรี ธีระทีป LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2566 00045-013066 ปิยะพงษ์ เอี่ยมผดุงชาติ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน