สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
4 มี.ค. 2567 12:38 00063-016848 wooseong jeon yangyang high school BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
4 มี.ค. 2567 09:32 00063-016860 ณฐมน อินเทพ CK RACING RAYONG TEAM BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
3 มี.ค. 2567 21:53 00063-016842 wooseong jeon Yangyang High School Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
รอการชำระเงิน
3 มี.ค. 2567 09:29 00063-016829 ฐิติวัสส์ พงศ์ถาวรกมล Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
2 มี.ค. 2567 09:55 00063-016365 จิรายุ ภูนุช Project-B , โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
2 มี.ค. 2567 09:52 00063-016365 รวิพล ภูนุช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , Project-B BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
รอการชำระเงิน
1 มี.ค. 2567 17:24 00063-016571 พบธรรม วงษ์สังข์ Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 13:12 00063-016613 พีรภาคย์ โอภาสทวีทรัพย์ projectB BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 13:05 00063-016470 ชาคริตย์ ขำสอาด PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 13:03 00063-016470 อิทธิพัทธ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 13:01 00063-016470 อิทธิกร แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 13:00 00063-016470 บวรวิชญ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 12:57 00063-016470 บุญญฤทธิ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
1 มี.ค. 2567 11:00 00063-016652 กฤติเนตร สว่างวงศ์ธรรม ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
29 ก.พ. 2567 19:54 00063-016763 Yu Hon CHEUNG Hong Kong, China Championship (C1) (Sunday) : Men 23 (aged 19 to 22 )
รอการชำระเงิน
29 ก.พ. 2567 19:51 00063-016763 Noel Vanessa KWOK Hong Kong, China Championship (C1) (Sunday) : Women Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
29 ก.พ. 2567 14:26 00063-016781 ภูภูมิ กังวานก้องสกุล Project B (วชิราวุธวิทยาลัย) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2567 14:58 00063-016756 RIO AKBAR Indonesian Cycling Federation Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2567 14:54 00063-016756 FASYA AHSANA RIFKI Indonesian Cycling Federation Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2567 14:46 00063-016756 YUSSI WAKHIDUR RIZAL Indonesian Cycling Federation Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2567 12:04 00063-016766 Mikha Zuhayr NORMAN Singapore Cycling Federation BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
Championship (C1) (Sunday) : Men Junior ( aged 17 and 18 )
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2567 11:57 00063-016700 Mas Ridzwan BIN MOHAMAD ALI Singapore Cycling Federation BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
Championship (C1) (Sunday) : Men Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2567 11:04 00063-016651 ญาณภัทร ชิวปรีชา 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
แจ้งชำระเงินแล้ว
28 ก.พ. 2567 10:40 00063-016763 Tsz Yui CHONG Hong Kong, China BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
รอการชำระเงิน
28 ก.พ. 2567 10:37 00063-016763 Duen Yeung Zero CHIU Hong Kong, China BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2567 19:18 00063-016756 JASMINE AZZAHRA SETYOBUDI Indonesian Cycling Federation Championship (C1) (Sunday) : Women Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
27 ก.พ. 2567 19:00 00063-016756 AMELLYA NUR SIFA Indonesian Cycling Federation Championship (C1) (Sunday) : Women Elite (aged 19 and over)
รอการชำระเงิน
15 ก.พ. 2567 17:13 00063-016522 Eddyna Nasuhar ZAINAL ABIDIN Putrajaya-Sorhabike BMX Racing Team Championship (C1) (Sunday) : Women 23 (aged 19 to 22 )
แจ้งชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน