นักปั่นทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันวันแรก ก่อนลุยศึก จักรยานลู่นานาชาติ รายการ SOUTH EAST ASIA TRACK CUP GP 2019

ณ ประเทศมาเลเซียเริ่มการแข่งขันวันพรุ่งนี้ 3 รายการ ออมเมียม ประชาชนชายพอยเรส เยาวชนชายสเเคส เยาวชนชาย

นักปั่นทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันวันแรก ก่อนลุยศึก จักรยานลู่นานาชาติ รายการ SOUTH EAST ASIA TRACK CUP GP 2019

นักปั่นทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันวันแรก ก่อนลุยศึก จักรยานลู่นานาชาติ รายการ SOUTH EAST ASIA TRACK CUP GP 2019

ณ ประเทศมาเลเซีย
เริ่มการแข่งขันวันพรุ่งนี้ 3 รายการ 
ออมเมียม ประชาชนชาย
พอยเรส เยาวชนชาย
สเเคส เยาวชนชาย