พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ขั้นพื้นฐาน National Basic Track Coaching Course 2020

 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.พ. 63  โดยมีวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มาเป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 12 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ขั้นพื้นฐาน National Basic Track Coaching Course 2020

พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ขั้นพื้นฐาน National Basic Track Coaching Course 2020

 ระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.พ. 63  โดยมีวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) มาเป็นผู้บรรยาย  ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 12 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา