จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทย ในฐานะวิทยากรของ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้บรรยาย การอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินในโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike For Life ที่เทศบาลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา

จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทย ในฐานะวิทยากรของ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้บรรยาย การอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินในโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike For Life ที่เทศบาลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา

จ่าเอก เสรี เรืองศิริ ผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทย ในฐานะวิทยากรของ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้บรรยาย การอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินในโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ Bike For Life ที่เทศบาลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา