ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike For Life โดยมีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องชาวกัมพูชา มาร่วมกิจกรรม 3,228 คน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” Bike For Life โดยมีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องชาวกัมพูชา…

ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike For Life โดยมีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องชาวกัมพูชา มาร่วมกิจกรรม 3,228 คน

ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike For Life โดยมีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องชาวกัมพูชา มาร่วมกิจกรรม 3,228 คน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” Bike For Life โดยมีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและพี่น้องชาวกัมพูชา มาร่วมกิจกรรม 3,228 คน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ก.พ.


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สวมแว่นดำ) ปั่นนำประชาชนชาวอำเภอโป่งน้ำร้อนและพี่น้องชาวกัมพูชา ที่มาร่วมกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ” Bike For Life จำนวน 3,228 คน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ก.พ.