ประกาศ ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ "ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All" ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

     ในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ในรายการ "ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All" รุ่น AV35 ชาย นายณัฐพล บำรุงรักษ์ นักกีฬาหมายเลข 480 จากทีม P&K Bike Sports Phitsanulok ได้กระทำความผิดในช่วงเร่งความเร็วเข้าเส้นชัย…

ประกาศ ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ "ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All" ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ประกาศ ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ "ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All" ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

     ในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ในรายการ "ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All"
รุ่น AV35 ชาย นายณัฐพล บำรุงรักษ์ นักกีฬาหมายเลข 480 จากทีม P&K Bike Sports Phitsanulok
ได้กระทำความผิดในช่วงเร่งความเร็วเข้าเส้นชัย ดังนี้
1.เจตนาผลัก นายสรัล แสงปวง นักกีฬาหมายเลข 471 จากทีม รร.กีฬาจังหวัดลำปาง / ราชนาวี ทำให้เสียโอกาสในการเข้าเส้นชัย (ผิดกฏ UCI ข้อ 9.3.1 ผลักนักกีฬาต่างทีม)
2.กระแทก นายจักรเพชร วรศิริ นักกีฬาหมายเลข 435 จากทีมเซี่ยวลิ้มยี่ ล้มลงก่อนเข้าเส้นชัย (บาดเจ็บสาหัส) ผิดกฏ UCI ข้อ 11.1 แสดงกริยา / พฤติกรรมที่เป็นข้อห้ามในการสปรินท์เข้าเส้นชัย
3.ปฏิเสธการขึ้นรับรางวัล ผิดกฏ UCI ข้อ 12.4.017(f) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬา
  พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง คณะกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ พิจารณาแล้วเห็นควรลงโทษพักการแข่งขัน นายณัฐพล บำรุงรักษ์ ทีม P&K Bike Sports Phitsanulok ในสนามที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  และสนามการแข่งขันที่รับรองสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นเวลา 1 ปี
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ประกาศนักกีฬาทำผิด-01
ลงโทษนักกีฬา