Track training camp - wcc Korea ณ ศูนย์ฝึก ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 กค. - 17 สค. 62

 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่ง นักกีฬา กฤต วีระคุโนปกร และอุกฤษฎ์ โนใหม่ โดยมีผู้ฝึกสอนคือ พิทักษ์ ยวงข้าว เข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมจักรยานประเภทลู่ รวม 20 วัน ณ ศูนย์ฝึก wcc-ks เมืองหยางหยาง เกาหลีใต้ โดยจะเข้าร่วมการแข่งขัน Yangyang track international…

Track training camp - wcc Korea ณ ศูนย์ฝึก ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 กค. - 17 สค. 62

Track training camp - wcc Korea ณ ศูนย์ฝึก ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 กค. - 17 สค. 62

 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่ง นักกีฬา กฤต วีระคุโนปกร และอุกฤษฎ์ โนใหม่ โดยมีผู้ฝึกสอนคือ พิทักษ์ ยวงข้าว เข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมจักรยานประเภทลู่ รวม 20 วัน ณ ศูนย์ฝึก wcc-ks เมืองหยางหยาง เกาหลีใต้ โดยจะเข้าร่วมการแข่งขัน Yangyang track international ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคมนี้ด้วย