สถานะ # วันที่จัดการแข่งขัน รายการขออนุญาตการแข่งขัน สถานที่ ผู้แทนสมาคม เบอร์ผู้จัด ยื่นขออนุญาตสมาคมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ อนุญาตจัดการแข่งขัน ไม่รับรองการแข่งขัน ไฟล์เอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 1 27 ก.พ. 2565 พังงา ครอสคันทรี จ.พังงา
อนุญาตจัดการแข่งขัน 2 26 - 27 ก.พ. 2565 Bike Tour De The Army 2022 จ.ราชบุรี
อนุญาตจัดการแข่งขัน 3 15 - 16 ก.พ. 2565 รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร จ.ชุมพร
อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 24 ก.ย. 2561 Test จ. สุราษฎร์ธานี 0805559333