poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 *ไม่มีรับสมัครหน้างาน*

February 12 to 13, 2022
จังหวัดชัยนาท (เขาขยาย)
900 Tickets
 

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 6 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 7 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 8 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 9 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 10 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 11 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 12 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 13 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 14 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
300.00 THB.
รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
300.00 THB.
รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
300.00 THB.
รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
300.00 THB.
รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
300.00 THB.
รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
300.00 THB.
รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
Junior Men (17-18 years old)
450.00 THB.
Junior Women (17-18 years old)
450.00 THB.
Elite men (19 years & over)
1,200.00 THB.
Elite Women (19 years & over)
1,200.00 THB.
Men Under 23 (19-22 years old)
1,200.00 THB.
Women Under 23 (19-22 years old)
1,200.00 THB.
Junior Men (17-18 years old)
450.00 THB.
Junior Women (17-18 years old)
450.00 THB.
Elite men (19 years & over)
1,200.00 THB.
Elite Women (17-18 years old)
1,200.00 THB.
Men 23 (19-22 years old)
1,200.00 THB.
Women 23 (19-22 years old)
1,200.00 THB.
Team Staff
0.00 THB.
Registration ends on 9 Feb 2022 23:59