Balance Bike Thailand Championships 2022 : Stage 2
Closed
Limit 900
ณ สนามจักรยานขาไถ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

Balance Bike Thailand Championships 2022 : Stage 2

December 18, 2022
Balance Bike Thailand Championships 2022 สนามที่ 1
Closed
Limit 900
ณ สนามจักรยานขาไถ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

Balance Bike Thailand Championships 2022 สนามที่ 1

December 11, 2022
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5
Closed
Limit 900
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5

September 23 to 25, 2022
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 4
Closed
Limit 900
จังหวัดสุพรรณบุรี (เขื่อนกระเสียว)

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 4

September 17 to 18, 2022
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 4
Closed
Limit 999
กรุงเทพ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 4

September 9 to 11, 2022
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 3
Closed
Limit 900
กำแพงเพชร

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 3

August 20 to 21, 2022
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3
Closed
Limit 900
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3

August 12 to 14, 2022
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 2
Closed
Limit 900
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All สนามที่ 2

July 23 to 24, 2022
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2
Closed
Limit 900
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2

July 1 to 3, 2022