สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
21 ก.ย. 2566 00056-015047 ปวริศา โล้กรุด บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015050 ณธกร โยธินกำจรชัย บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015045 จันทิมา แก่นมั่น Klaymaneehan CK Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015046 สาธร มะลิรักษ์ sport for life-rock shox-ไร่พรพัฒนา MTB Supercross : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015044 ปวริศ คล้ายมณีหาญ Khaymaneehan CK Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015043 ติณณ์ ไชยปลัด ไทบ้านBURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015042 รักษพล โลตุฤทธิ์ BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015040 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom Optima BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015039 กฤษณพงศ์ วาริชา BMX พระนครศรีอยุธยา MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015038 ชยธร ยาวิราช Believe 999 Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015037 นฤบดินทร์ ชินสา Believe 999 Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015035 วัชราวลี ชินสา Believe 999 Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015036 สัจจธร ธิติศักดิ์สกุล 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015034 ทักษ์ดนัย วิทยาสรรเพชร BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015033 สิระกร ไชยเมือง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015033 วัชรพล สุขเกษม Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015033 พงศภัค ศักดิ์สูง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015033 ธนธรณ์ ศักดิ์สูง Prime19 Phayao Peacock BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธีทัตกร ภูวิเศษ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ณภัทร คายสูงเนิน สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธนาดุล ตักโพธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธีรเดช พุฒอุดม สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธีรภัทร อุ่นฤดี สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธนกฤต ภาคยกุล สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ฐัชคาวินเดชน์ ชูทาน สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
20 ก.ย. 2566 00056-015031 วรนิพิฐ อุดพ้วย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015032 ชาญวิทย์ ตันทการณ์ 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
20 ก.ย. 2566 00056-015031 กรกนก สร้อยวัน สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015031 พีรศุภ นาคนาวา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธนัญญา ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015031 ธนัญชนก ลอดสุโข สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015031 สมโชค รื่นรวย สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
20 ก.ย. 2566 00056-015029 Noureen Najwa Zainodin YSD~SportExcel BMX Racing Team/MNCF BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
20 ก.ย. 2566 00056-015029 Nur Khayrin Najiha Md Shahrul Nizam YSD~SportExcel BMX Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015030 วัชนันทน์ นนตรี Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015030 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015030 พิชญะธิดา ปทุมเพชร Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015030 กฤฏิญา เจริญมี Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015030 อนัญญา กุลบุญ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015030 กมลเทพ อู่วิเชียร Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015030 ณภัทร ชินเชี่ยวชาญ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015030 ชุติพนธ์ กุลบุญ Stay Strong Thailand BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015029 Nur Adriana Sofea Abdul Hakim YSD~SportExcel BMX Racing Team/MNCF BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
20 ก.ย. 2566 00056-015029 Ayra Marissa Zul Faqar YSD~SportExcel BMX Racing Team/MNCF BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015029 AUNIE FARRHANIE MUHAMMAD ANNUAR YSD~SportExcel BMX Racing Team/MNCF BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015029 Nur Aliesya Mohd Azman YSD~SportExcel BMX Racing Team/MNCF BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015028 บวรพิตร นิลสนธิ โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015028 กมลภพ กิจวานิชเสถียร โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
20 ก.ย. 2566 00056-015028 กัญจน์ณัฏฐ์ ก้องเวหา โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
20 ก.ย. 2566 00056-015028 ภคิน ทับสี โรงโม่หิน ส.ศิลาทอง สระบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015026 พรปวีณ์ สุขวิฑูรย์โชค BMX พระนครศรีอยุธยา BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015025 ณัฐวุฒิ จั่นแสง BMX พระนครศรีอยุธยา BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015024 ณัฐชยา จั่นแสง BMX พระนครศรีอยุธยา BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015023 ลิขสิทธิ์ พิมพา Pump track อรัญประเทศ BMX Racing : รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
19 ก.ย. 2566 00056-015022 ธรา สานนท์ Ts.312 Thailand Team BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015021 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015020 สืบสกุล สุขจรรยา ไปบ้าน BURIRAM MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015020 คุณธรรม โชตินอก ไทบ้าน BURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015020 นัทธ์หทัย กิจซื่อตรง ไทบ้าน BURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015020 ปุลวัชร ชมประโคน ไทบ้าน BURIRAM BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015019 รวิสรา ยาเพชร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015019 ปรัตถกร ยาเพชร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015014 Muhammad zebe Kaffa GOBAR , ELCLOTHS44 BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015016 ภาคิน บวรวนิชพงษ์ Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015014 Abdurrohman Zakky SLOMPN UNJ , BMX START BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015015 พรรษกฤช พฤกษามาตย์ 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015014 Haydee Fayciela SLOMPN UNJ BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015014 Mazora Sandiori SLOMPN UNJ , BLACKBOX BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015015 ชิณัฏฐ์ จิตตั้งธรรมกุล 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015014 Muhammad danae almer Abdieo SLOMPN UNJ , GOBAR , ELCLOTHS44 BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015014 Muhammad Firmandhika Alhamzah SLOMPN UNJ , GGMM BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 วรินทร ณัฐลภัสชาญชัย 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธนกฤต พลอยเลี้ยง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธยศ พรหมรักษ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 เวหา จารยะพันธุ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 โมกข์ ปั้นปราง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธีรดนย์ วนะภูติ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 คามิน พราหมณะนันทน์ 1LAP2WIN MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 กรวีร์ จักรพรม 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ฑิฆัมพร เตียมตา 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ปริชญ์ จ่างทอง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ฉัตรชนกพัชร์ เลิศศิริสมบัติ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 จิรวัฒน์ ไทยเจริญ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 รินรดา สุขประสาท 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 วินทกร สุขประสาท 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ภูรี กวินปริยาภัทร 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธยาน์ พรหมรักษ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 เปมิกา สนสวัสดิ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธัญพร ศรแสง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธนกร ศรแสง 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 ธีธาดา ชมศรี 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 หฤษฎ์ กฤษดาธานนท์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 อโรชา แกล้ววิกิจ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
19 ก.ย. 2566 00056-015012 วสันต์ สนสวัสดิ์ 1LAP2WIN BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015012 นนทกร อินทร์โคกสูง 1LAP2WIN กองทัพบก BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015011 สมศักดิ์ เซ็งหลี LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015011 สายธาร เพ็ชรนุ่ม LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015011 ติณณ์ วิจิตรพงษา LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
19 ก.ย. 2566 00056-015011 พร้อม สอนนุชา LAKE CROSS BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014995 ธนัชพงศ์ จารุรังสีพัชญ์ มหาสิน MTB Supercross : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
18 ก.ย. 2566 00056-014994 ยุทธนา บุญยะปานะสาร 893 Distro MTB Supercross : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
18 ก.ย. 2566 00056-014992 พัฒน์ภูศิษฐ์ พ่วงโกศล - BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014980 Aaron Wachter JBS Yogyakarta BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014980 Alaric Prayoga JBS Yogyakarta BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014990 ภาณุพัฒน์ อมรนิมิตร SPORT FOR LIFE - ROCK SHOX - ไร่พรพัฒนา BMX Racing : รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014973 กันต์ธีร์ ชูไชย SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเซนดอมินิก BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014985 ภูริภัทร ขันดา Flying freedom โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014983 ทฤฒมน ทองหนู Jaojhom Sport BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
18 ก.ย. 2566 00056-014982 ปริชญ์ศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์ WAREEPIROM OPTIMA BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014981 อัครินทร์ โยธินกำจรชัย บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014976 วรพงษ์ พูลท้วม SPECIALBOY910 MTB Supercross : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
18 ก.ย. 2566 00056-014976 มังกร เปรมาสวัสดิ์ SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014976 ฤทธิศักดิ์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 MTB Supercross : รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
18 ก.ย. 2566 00056-014976 กิตติ์ฐภาคย์ เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014976 ภัสชาญา เดชะทรัพย์ SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
18 ก.ย. 2566 00056-014976 เชษฐา ใยยุง SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014976 พลอยรดา ใยยุง SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
18 ก.ย. 2566 00056-014976 เมธา ศิลปสอน SPECIALBOY910 BMX Racing : รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014976 จรรยพร โพธิ์สุพรรณ สมาคมจักรยานชากังราวกำแพงเพชร BMX Racing : รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
18 ก.ย. 2566 00056-014975 พีรวิชญ์ ญวนมี Happy growth BMX Racing : รุ่นอายุ 6 ปีชาย
18 ก.ย. 2566 00056-014975 พีรวัส ญวนมี Happy growth BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014972 ปุณิกา สุริวงศ์ บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
17 ก.ย. 2566 00056-014972 โมไนยตรัย สุริวงศ์ บ้านเรียนกีฬา BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014964 พิมพ์มณี นิมิตราภรณ์ O2 Cycling BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
17 ก.ย. 2566 00056-014964 พร้อมคุณ นิมิตราภรณ์ O2 Cycling BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014964 พุทธภูมิ นาคแป้น O2 Cycling-CSK BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014964 เดชาธร ม่วงกร O2 Cycling BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014970 ภวินท์ สุ่มมาตย์ ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014968 ภูภูมิ กังวานก้องสกุล Project B (วชิราวุธวิทยาลัย) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
17 ก.ย. 2566 00056-014967 ธาวิน งามทองกวาว 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
16 ก.ย. 2566 00056-014966 ฐิติวัสส์ พงศ์ถาวรกมล Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
16 ก.ย. 2566 00056-014965 อนัญญา จารุเพ็ง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
16 ก.ย. 2566 00056-014965 อัลแบร์โต้ เควิน จิลาร์โดนี Free Style Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
16 ก.ย. 2566 00056-014965 ขุน ศิริ Liberty Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
16 ก.ย. 2566 00056-014965 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ธเนศพล แพร่ยะ Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ชัยรัตน์ โทมดอน sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นทั่วไปชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 กรภัทร์ โทมดอน sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
15 ก.ย. 2566 00056-014963 พิษณุพันธ์ ร่วงรู้ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 พีรพัฒน์ ขาวดี sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 จักรกฤต อังกาบ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ทินกร เพ็ชรสิน Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ชวกร ปิ่นทอง sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 การัณยภาส พึ่งศรี Sisatchanalia BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ธารธรรม จูงกลาง sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ธวีร์ แพร่ยะ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 ธิรภัทร์ ปิยะรัตน์ sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014963 กวินภพ อัคฮาด sisatchanalai BMX racing (SBR) BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
15 ก.ย. 2566 00056-014962 พิชญะ วาทะพุกกณะ 40 UP BMX Racing Team BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
MTB Supercross : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
15 ก.ย. 2566 00056-014961 Rod Fountain L&D Racing BMX Racing : รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014960 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ SORHABIKE X SINTHORN MTB Supercross : รุ่นทั่วไปชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014959 กวินตรา ปั้นประดับ 893distro BMX Racing : รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
14 ก.ย. 2566 00056-014958 ปุณณาภา หมอกสีนาค SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
14 ก.ย. 2566 00056-014958 จันทร์ชนก บุนนาค SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา BMX Racing : รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
14 ก.ย. 2566 00056-014958 กานต์ กันซัน SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอิสลามสันติชน BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 จีระยุทธ ทิพย์แก้ว SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 กิตตินนท์ รื่นภักดิ์ธรรม SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 ธิติสรณ์ อยู่สบาย SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 อัฟฟาน ทรัพย์กลิ่น SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอิสลามสันติชน BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 ธิติกร นาคสังข์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนอู่ทิพย์ สมุทรปราการ BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014958 ชานนท์ ลีวัน SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014957 จิรายุ ภูนุช Project-B , โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
14 ก.ย. 2566 00056-014957 รวิพล ภูนุช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , Project-B BMX Racing : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
13 ก.ย. 2566 00056-014956 ธันวา พันพลอย อิสระ BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
13 ก.ย. 2566 00056-014948 ญาณภัทร ชิวปรีชา 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
13 ก.ย. 2566 00056-014651 ภูเล ธเนศพร MTเจริญยนต์ สหายภูเล(ผมไม่ยอม) 893DISTRO BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
12 ก.ย. 2566 00056-014932 นลินรัตน์ ภคบวรเกียรติ Project B Korat BMX Racing : รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
12 ก.ย. 2566 00056-014927 ชาคริตย์ ขำสอาด PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 11 ปีชาย
12 ก.ย. 2566 00056-014927 อิทธิพัทธ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
12 ก.ย. 2566 00056-014927 อิทธิกร แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 10 ปีชาย
12 ก.ย. 2566 00056-014927 บุญญฤทธิ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 12 ปีชาย
12 ก.ย. 2566 00056-014927 บวรวิชญ์ แววศรี PROJECT B BMX Racing : รุ่นอายุ 14 ปีชาย
12 ก.ย. 2566 00056-014880 ปกป้อง ร่มฉัตรมงคล hometoday intend เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี BMX Racing : รุ่นอายุ 7 ปีชาย
11 ก.ย. 2566 00056-014908 พีรภาคย์ โอภาสทวีทรัพย์ projectB BMX Racing : รุ่นอายุ 9 ปีชาย
5 ก.ย. 2566 00056-014806 พบธรรม วงษ์สังข์ Project B BMX Racing : รุ่นอายุ 13 ปีชาย
5 ก.ย. 2566 00056-014733 Muhamad Hujwiri Bin Sabri Sabri Malaysia BMX Racing : รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย
17 ส.ค. 2566 00056-014638 กฤติเนตร สว่างวงศ์ธรรม ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima BMX Racing : รุ่นอายุ 8 ปีชาย

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663