poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5 ประจำปี 2566

23 - 24 ก.ย. 2566
ณ สนามกีฬากมล FBT กรุงเทพฯ (Kamolsportspark)
รับสมัคร 999 คน
การแข่งขันจักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5 ประจำปี 2566
267

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

256

BMX Racing

27

MTB Supercross

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นอายุ 4-5 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 6 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 7 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 8 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 9 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 10 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 11 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 12 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 13 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 14 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นเยวชนชาย (อายุ 17-18 ปีชาย)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 30-34 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 35-39 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 40-44 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 45-49 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 4-6 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นอายุ 7-8 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นอายุ 9-10 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปีหญิง)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นอายุ 14-16 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
400.00 บาท
รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 21 ก.ย. 2566 12:00