วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อทีม วัคซีน สถานะ
9 พ.ย. 2564 11:46 #00010-003188 ธีรศักดิ์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:46 #00010-003188 นภาพร ตุ้มทองคำ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:46 #00010-003188 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์​ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:46 #00010-003188 ทรงโปรด ออกเจนจบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 11:59 #00010-003309 ปรีชา วรวงค์ ฟิชเชอร์แมนเฟรน์ วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 11:56 #00010-003308 สุพิชชา วรวงค์ ฟีชเชอร์แมนเฟรน วัดดงน้อย บางบ่อวิทยาคม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:17 #00010-003236 ชีวภัทร์ รัชชุกูล - ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 11:10 #00010-003301 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 11:11 #00010-003302 เจนจิรา พิมสี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 11:11 #00010-003302 โชคสัมพันธ์ หนูงาม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 11:13 #00010-003303 พรชัย ละอองปลิว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:01 #00010-002852 ศิรวิทย์ ถนอมจิต TNBIKETRAT โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003299 วณวัฒน์ คล้ายทอง Grantthornton bikezone ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003299 อัสรีนา อุนทรีจันทร์ Grantthornton bikezone โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:18 #00010-003287 เจนจิรา คงโฉลง 1lop2win เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:12 #00010-003262 ชนาธิป​ ธรรม​เจริญ​ ก็​ผ​มมัน​วายร้าย​ชมรม​จักรยาน​พลับพลา​ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:01 #00010-002852 จิรชาติ พรมวงศ์ TNBIKETRAT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:39 #00010-003295 ศิรภัสสร ชาติกำเหนิด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3,โปลิเคม,VEETIRECO ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003299 สหรัฐ ไซมอนส์ Grantthornton bikezone ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ปัพพัชชา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:01 #00010-002852 นฤเบศ แข็งขันธุ์ TNBIKETRAT โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003299 สุริยะ กิจเจริญวัฒน์ Grantthornton bikezone ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:32 #00010-003293 อาทิตย์ คำศาสตร์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:46 #00010-003297 จันทรา แช่มเจริญ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 สุจิตรา นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:44 #00010-003296 พงศ์พัชร พงศ์อายุกุล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 09:33 #00010-002849 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรีโรงเรียนปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:27 #00010-003290 ธราดล ทองดี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 อำพร รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:31 #00010-003292 กิตติศักดิ์ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 09:33 #00010-002849 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ.ปราจีนบุรี รร.มารีวิทยากบินทร์บุรี เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 กฤษณะ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:01 #00010-002852 ปวริศ กนกอังกูร TNBIKETRAT โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 09:33 #00010-002849 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ อบจ.ปราจีนบุรี รร.มารีวิทยากบินทร์บุรี เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ไทวิชณ์ ภารา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 จักรพันธุ์ อินทรคล้าย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ฐิติชญา ขาวดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:30 #00010-003291 สุนารี การินทร์ EN KKU ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:24 #00010-003288 Friedrich Pelz BMC Asia bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 อัจฉรา แซ่เต้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ภูริเดช อินทะผิว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:12 #00010-003286 ปณิธาน นิลแจ้ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ชนาธิป รุจิรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:08 #00010-003285 มาราลิน หอมเทียนทอง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ธนวัฒน์ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&ทหารอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 10:36 #00010-002918 Hans Bart Kyndt En-kku เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 นิอลีฟ หะยีวาเงาะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 10:03 #00010-003284 สุวัฒน์ กิจพรมมา Hopinn hotel cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 อภิสรา ศรีมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 พุทธภูมิ นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 คณิติน สังข์สนิท โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 09:40 #00010-003282 ธีรศีกดิ์ อริยกุลไชยศิลป์ CPS Alpha ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 09:38 #00010-003280 สมชาย ชมชื่น Skyrider โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 10:46 #00010-003176 สุทิศา สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 09:35 #00010-003279 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 09:27 #00010-003278 เกรียงศักดิ์ สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:46 #00010-003259 ธนวัฒน์ แช่มช้อย ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ภวัต สิทธิศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 09:14 #00010-003277 ปาลิตา สมศิล เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 09:14 #00010-003277 อรรถวิทย์ พลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 10:46 #00010-003176 ประทีป พักตรพันธานนท์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 อลันสมิธ ซ้ายเส้ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:53 #00010-003276 ธนินพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:32 #00010-003275 ภูมิใจไทย นาคแป้น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:22 #00010-003274 ทนงศักดิ์ จันทร์ตรัง Velo Huahin ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 07:16 #00010-003270 คณพศ อัปมระกัง Maenam Bike Samui เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 08:09 #00010-003273 พงศธร เชนยะวนิช ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.ราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 07:51 #00010-003272 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
10 พ.ย. 2564 07:49 #00010-003271 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:59 #00010-003266 ศรัณย์วิทย์ รัศมี อบจ.&อีซูซุสุพรรณ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:37 #00010-003265 วราวุธ ป้องป้อม Mxhouse Alonboy เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:37 #00010-003265 สุพรรณดา หาระคุณโน Mxhouse Alonboy เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:50 #00010-003034 แก้วเกษ อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรึ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:37 #00010-003265 นฤปกรณ์ ป้องป้อม Mxhouse Alonboy เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:16 #00010-003264 ทัศนะ นิลวาศ Vince Hotel ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ประวิทย์ ออมแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ภัทรารักษ์ ธรรมพร โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:12 #00010-003263 ศุภกฤต อินทอง ชมรมกีีฬาจักรยานจังหวัดระนอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ทิพยาภรณ์ กันยาบัตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:43 #00010-003186 เจษฏา บินมูฮำหมัด การบินไทย KOM KOM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 อุบลวรรณ ผาเหลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:08 #00010-003261 ชยพล บุญเลิศ 8Finish เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 กนกวรรณ ผาเหลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:43 #00010-003186 สมชาย วงศ์คำจันทร์ การบินไทย KOM KOM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ณัฐธิดา ตะเคียนราม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 22:08 #00010-003261 ทีฆทัศน์ บุญเลิศ 8Finish อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ชลธาร โพนโคกกล่อง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:43 #00010-003186 พีรเชษฐ์ มหากนก การบินไทย KOM KOM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 พรชนก ยวนใจ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:41 #00010-003258 อนุพงษ์ ใยบัวทอง ชมรมกีีฬาจักรยานจังหวัดระนอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ลักษิกา พิศวงษ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:53 #00010-003260 อิสริยา ชั้นผั้น Fisherman​ Freinds​ Chiang​ mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:16 #00010-003254 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​ mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 ชลธิดา ปทุมวัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 18:15 #00010-003232 จิราศักดิ์ นนทะแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:16 #00010-003254 พีรภัทร บุญใส่ Fisherman​ Freinds​ Chiang​ mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 18:15 #00010-003232 นันทกร นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:31 #00010-003257 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:05 #00010-003252 เกียรติสุดา เหง้าเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 18:15 #00010-003232 นัฐนันท์ นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:21 #00010-003256 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:41 #00010-003248 ภาค กุลมาโนชวงศ์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 21:15 #00010-003253 ศุภสัณห์ มุสิกสิน ฟิชเชอร์แมน เฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:41 #00010-003248 พศิน นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:41 #00010-003248 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:41 #00010-003248 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:41 #00010-003248 ปฐมพงศ์ นิ่มนวล ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 rita fast AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 กุลพร เจริญสุข Venn Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 Shane Goodhew AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:59 #00010-003251 นัฐวุฒิ อินทโชติ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:42 #00010-003249 ศิริพนม อิงคกิตติ EnKKU เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 บุญนำ แต้บ้วนฮวด AminoVital - Nich Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:42 #00010-003249 สลักฤทัย อิงคกิตติ EnKKU โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 pete johnson AminoVital - Nich Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 18:15 #00010-003231 วัชรวิทย์ สัมพันธวงศ์ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 ธนัช ชูแว่น AminoVital - Nich Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:21 #00010-003246 กัมปนาท ขาวฉลาด Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Nich Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 ธิติบดี แสงศิริบังอร AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:17 #00010-003245 ภานุวัฒน์ สาแสน ต้มเลือดหมูปากจัด ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 20:21 #00010-003246 บุญส่ง เทศมัน Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.พะเยา) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 ศุภกิตติ์ วิมาละ AminoVital - Nich Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:01 #00010-003178 บุณยวัทน์ ปราโมทย์ Lomocycle chonburi ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:47 #00010-003240 ชนาภัทร จันทร์สมบุญ Mr.v Bike Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:09 #00010-002882 Oleg Fast AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:51 #00010-003242 ซูพียัน สิงมะเมิง ฟิชเชอร์แมนเฟรนดีสุราษฎร์ธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:47 #00010-003240 ศิษฐ์พงษ์ พรมมา Mr.v Bike Team นครนายก เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:48 #00010-003241 ญาณิศา หมิยิ ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานสงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 10:16 #00010-003172 กฤษณ หลาบเงิน ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:45 #00010-003239 กวินนาฎ เครือทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนสุราษฎร์ธานี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:39 #00010-003238 ถาวร หางแก้ว ENKKU เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:03 #00010-003234 สมัย กลิ่นรักษ์ ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:26 #00010-003237 วัชรชัย เทียนชัย การบินไทย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:03 #00010-003234 ภาณุภัสสร์ วังช่วย ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:03 #00010-003234 พชร เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 18:46 #00010-003233 วัชรินทร์ ทิมนิ่ม ENKKU โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 19:03 #00010-003234 เตชิต เพชรสุข ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดกระบี่ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 15:59 #00010-003221 ภาณุวิชญ์ ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 22:30 #00010-003084 กฤษณะ กอบัว -ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 11:53 #00010-003030 สุชาติ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 17:50 #00010-003229 วิโรจน์ ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 17:39 #00010-003228 สุทัตตา กวางทอง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 16:43 #00010-003227 มงคล คงสำราญ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 10:27 #00010-003105 ศรัณย์ เลิศกิจจา T4CONTRUCTION ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 16:24 #00010-003226 นพรัตน์ ใจเอื้อ สิงห์ไบค์เน็ต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 10:27 #00010-003105 อภิชยา ชาญพิพัฒน์กุล ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 16:22 #00010-003225 ธัญญารัตน์ บุตตะกูล KitchenQueens.CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 16:03 #00010-003223 นรินทร์ สองเมือง ทีมราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 16:18 #00010-003224 ทัตเทพ คงสำราญ สิงห์ไบค์เน็ต ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 15:56 #00010-003219 ฐากูร เลาก่อสกุล Velo Thailand ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 16:00 #00010-003222 กนกรัตน์ ฤทธิเดช สิงห์ไบค์เน็ต ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 15:36 #00010-003218 Win Assakul TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 15:35 #00010-003217 อลงกรณ์ จงบรรดาล เพื่อนนักปั่น ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:40 #00010-003209 สมนึก เสมสฤษดิ์ ปั่นชิวชิว โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 14:52 #00010-003215 ธนาคม จูมพระบุตร เส็งสั่งแซง กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 14:38 #00010-003214 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย แม่กิมไล้ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 14:05 #00010-003212 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 14:05 #00010-003212 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:48 #00010-003166 ปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:50 #00010-003200 อนุสรณ์ จ่ามีเคน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:46 #00010-003210 วรินทร ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง หลาวเหลียงเรสซิ่งทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:39 #00010-003208 ธนชิต วงศ์บาตร แม่กิมไล้ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:37 #00010-003207 พรทิรา ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:03 #00010-003202 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:14 #00010-003204 วินัย ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:48 #00010-003199 ธนัญญา ใจช่วง อำนาจเจริญ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 13:06 #00010-003203 พงศธร คัตทะจันทร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:57 #00010-003201 สมศักดิ์ ศิริมาจรพรชัย Common cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:33 #00010-003198 พิชชากร อินทรักษา - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:33 #00010-003198 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:33 #00010-003198 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 ณัฐพร นวลบุดดี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:29 #00010-003197 ฉัตรชัย นาคทองคำ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 จิดาภา โพธิ์บำเพ็ญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 ปลายฟ้า โคโตสี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 เจตดิลก คำผิว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 บวรพจ กล่ำเพชร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 08:11 #00010-003044 บัณฑิต พาละคุณ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 ปิยวัฒน์ นวลบุดดี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:19 #00010-003196 ขวัญตา ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 เปรมปิติชัย คำสมศรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 สุริยา เพ็ญประจักร์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:15 #00010-003195 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 ครรชิต คำผิว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:01 #00010-003192 กิตติธร ศิริจัด Lomocycle วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เจตจำนงค์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 12:08 #00010-003193 ประจักษ์ แพทย์ผล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:59 #00010-003191 เกริกเกียรติ ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 06:20 #00010-003161 ชัยรัตน์ ชาวเชียงตุง ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:44 #00010-003187 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง บรรหารคอนกรีต เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:42 #00010-003185 ภูริเดช พ่อค้า Skyrider-กองทัพภาคที่2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:32 #00010-003182 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:32 #00010-003183 พรพล เจี่ยกุญชร Core Cycling Community ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 11:23 #00010-003180 ปัณฑ์ชนิต พงศ์สถาพร TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 10:31 #00010-002916 เอกพล แย้มทับ นครอินทร์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 10:59 #00010-003177 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่งทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 10:36 #00010-003173 จิตราพร สายสิงห์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 22:31 #00010-003157 นริศ คชพันธ์ โรงเรียนเหล่ากลางพิทยาคม/ซ๊อคโก้ไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 10:36 #00010-003173 ภูวดล โคตพรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ HEROBIKE โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 22:31 #00010-003157 ปิยะวัฒน์ น้อยนาง โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 เอกพล แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:58 #00010-003169 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี-ENKKU-lOMOCYCLE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 ชนาธิป ไพรเลิศ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 ศุภกฤต แจ่มสระ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 สุรัตน์ นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:57 #00010-003168 พิชัย ศรีชะตา ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 มาลัย นันทปัญจพร PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 เสวก สุขประเสริฐ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:58 #00010-003170 พรประเสริฐ คัตทะจันทร์ ราชนาวีสิงค์ไบท์เน็ต ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 ขุนแผน ตุ้มทองคำ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 20:19 #00010-003149 อภิวัฒน์ พุทธนิรันดร์กุล Bikenet เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:54 #00010-003167 พุทธิพงศ์ อบอุ่น ราชาจักรยาน trinx เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002928 พรรณิภา ณรงค์ชัย PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:48 #00010-003165 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 09:42 #00010-003164 ณรงเดช แสงฉาย echo ( เอคโค่ ) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 07:16 #00010-003163 สำเริง มีแสงพันธ์ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 07:16 #00010-003163 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 07:16 #00010-003163 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 07:14 #00010-003162 ภูมินทร์ เสือคง Zeroboy กองทัพภาคที่ 1 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
9 พ.ย. 2564 06:06 #00010-003160 วิฑูล ตลอดไธสง ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 23:08 #00010-003159 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Giant อมรไบค์ซิเคิล กองทัพภาคที่4 กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 22:50 #00010-003158 โอกาส บัวลอย ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 21:53 #00010-003156 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ PCS Cannondale Mad Radar Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 21:22 #00010-003154 จุฑามาศ อริยะปพน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 21:22 #00010-003154 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ E N K K U ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 21:22 #00010-003154 สามารถ ภู่โต E N K K U ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 21:22 #00010-003154 เอก อินทรโฆษิต ENKKU ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 21:22 #00010-003154 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E N K K U ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 07:40 #00010-003088 อาลี มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 07:40 #00010-003088 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย โรงเรียนบางกะปิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 14:21 #00010-003127 ธรรมธร รุ่งเรืองวชิร ราชาจักรยาน trinx เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 17:32 #00010-003066 สิริชัย พิศมัย โรงเรียนอำนาจเจริญ​พิทยาคม​ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 20:23 #00010-003151 พชรพล น้อยเผ่า Pumbike lopburi โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 20:23 #00010-003150 สิทธิวัชร์ วิทยผโลทัย Singha Bikenet โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:57 #00010-003146 พิสิษฐ์ มงคล Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:57 #00010-003146 พัลลภ มงคล Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:55 #00010-003145 กษิติ นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:55 #00010-003145 กษิดิ์เดช นำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:33 #00010-003143 นฤนาท สิงสมุท เส็งสั่งแซง army2 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:43 #00010-003144 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Skyrider ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:19 #00010-003142 ธนินชวัล เดผล michelin bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 กฤษณะ แก้วประภา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 ธิปนที ออนศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:11 #00010-003141 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:09 #00010-003140 ปัณณวิชญ์ เพ็ชรสังหาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 19:11 #00010-003141 นพคุณ เมืองเดช Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 ศิริประภา ดู่ขึ่ง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 วิชญะ เรื่องหล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 กิตติภูมิ บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 บรรณกร ไทยลา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 สรัล แสงปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 จิรครินทร์ ทิพย์พรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 วันชนะ ธรรมปัญญา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/ราชนาวี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:43 #00010-003138 ธนพนธ์ วงศ์หล้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง/สำนักงานตำรวจอแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:26 #00010-003137 สาทิศ เดโช ชมรมจักรยานพัทลุง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 17:57 #00010-003135 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 18:02 #00010-003136 ณพล จำรูญวงษ์ ไนโตรเจน​เหลว​ไชยา​ sport​for​life​ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:34 #00010-003117 บุญเทียน กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:34 #00010-003117 สุทิน เลิศวัลลภ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 17:08 #00010-003133 สุกัญญา คำคง แปดริ้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 19:18 #00010-003071 พลพิพัฒน์ สุดเสน่หา Love Bike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 16:44 #00010-003132 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 15:50 #00010-003131 นวพล บััวเผื่อน โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 14:39 #00010-003129 สุริยา แสงบุญ กองทัพภาคที่ 4 pumbikeloburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 14:39 #00010-003129 ณัฐวุฒิ อยู่พันธ์ Pumbike lopburi sclsport thailand โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 13:51 #00010-003123 อดุลย์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM Cavaly Center เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 14:39 #00010-003129 ณัฐพล จำชาติ Pumbike specialized lopburi Hopinn กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 14:18 #00010-003126 ธีรภัทร์ นาคจันทร์ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 11:43 #00010-003111 ยุทธนา แดงดี ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 13:57 #00010-003124 กฤษฏา พันไผ่ MHP cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 14:01 #00010-003125 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 13:57 #00010-003124 นิพันธ์ จันทร์ศรี MHP cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 15:19 #00010-002968 สกล มานะธรรมไพบูลย์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:22 #00010-003067 ประสานกิจ ชัยบริพันธ์ พราวพรรณ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:36 #00010-003118 วิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท GEEBIKE SURIN เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:18 #00010-003116 เจียรไน บุญชีพ ENDLESSWATT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:17 #00010-003115 อับรอส ดุลยาภรณ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี ชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:09 #00010-003113 ดรัณ ปัญญาวัน Singha Samui MTB Racing Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:09 #00010-003113 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 12:11 #00010-003114 Maxim Sorokin Samui MTB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:18 #00010-003091 Evgenia Pavelyeva Samui MTB เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 11:51 #00010-003112 ศุภชัย พันธุ์พุทธพงษ์ สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 11:40 #00010-003110 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core/ Chaoyang โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 11:27 #00010-003109 ศุภชัย นนท์ศรีราช สิงห์ไบค์เน็ต ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 21:17 #00010-002901 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM Cavaly Center เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003107 เบญจวรรณ สุริวงษ์ ENK KKU เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003107 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย EN KKU เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:56 #00010-003101 Sean Campbell MIB ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 10:15 #00010-003104 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:56 #00010-003101 อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:56 #00010-003102 วิเชียร สัมพันธวงศ์ เส็งสั่งแซง ทีมกองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:35 #00010-003099 นนทกร อินทโคกสูง กองทัพบก Slideaway Marin Bike ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:35 #00010-003099 ธนกฤต พลอยเลี้ยง 1LAP2WIN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:29 #00010-003097 ภีคาระ คำภีระ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:33 #00010-003098 ภควัต อินทร์กูล SINGHA Bikenet ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:20 #00010-003096 ภัคพล อินทร์กูล Bikenet ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 นิธินันท์ หลวงเมือง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 09:08 #00010-003094 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Bikenet เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 สมโภชน์ ศุภวงศ์วรรธนะ Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 ประทุมมาศ จับโจร Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 พีระยศ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 19:23 #00010-002896 พงษ์สิน พลกล้า ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย โรงเรียนเทพศิรินทร์พุเเคสระบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:34 #00010-003093 แทนคุณ เถรว่อง Lomocycle Chonburi / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:28 #00010-003092 เรณู เลขวัต Bike Zone เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:28 #00010-003092 จตุภูมิ เลขวัต Bike Zone ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:09 #00010-003090 อภิวัฒน์ อัปมระกัง Maenam Bike Samui เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 08:00 #00010-003089 ธีรศักดิ์ แก้ววิเศษ ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:46 #00010-002863 Timofey Sorokin Samui MTB เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
8 พ.ย. 2564 06:22 #00010-003086 พันธุ์​ธ​ั​ช​ อภิชิต​วงศ์​นุ​ชิต​ มิตซูจันทบุรี​ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 23:44 #00010-003085 กีรติ เศรษฐโสภณ - โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 22:18 #00010-003082 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 22:21 #00010-003083 ณัฐวัฒน์ ศุภชีวะกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 22:16 #00010-003081 อภิสิ เจริญกิจ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 22:09 #00010-003079 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 22:05 #00010-003078 มณฑล ปรางกุล ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 จักรกฤษณ์ นุริตะมนต์ A-Bike นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 21:59 #00010-003077 ภูริช รอดวิลัย ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 21:54 #00010-003076 สุรนาท คงสุข ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 21:49 #00010-003075 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 21:41 #00010-003074 วิศวกร แก้วทอง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 05:13 #00010-002978 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 19:57 #00010-003072 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 19:57 #00010-003072 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 14:34 #00010-002936 นฤมิต ฤทธิกุล - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 19:57 #00010-003072 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 สันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 กมลรดา ขาวปลอด A-bike Design ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 08:38 #00010-003020 ยศพัตน์ บำรุงนา ARANTEAM CASS FRESH โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:44 #00010-003068 พงศธร ขุนทองแก้ว A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 08:38 #00010-003020 บดินทร์ งามพักตร์ ARANTEAM CASS FRESH โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 08:38 #00010-003020 กษิดิ์เดช จุลฬา ARANTEAM CASS FRESH โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 08:38 #00010-003020 ธฤต รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 08:38 #00010-003020 เอกชัย รอดวิลัย ARANTEAM CASS FRESH เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 18:49 #00010-003069 Alex Destribois Komkom ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 ธนกฤต หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 กฤชกร หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 กีรติ เชียงสวน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 จริญญา สืบจากถิ่น Samui mtb Bangkok airways and walailak university เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 16:39 #00010-003065 Kulacha Chairin BG Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 16:33 #00010-003064 สุรชัยสุรชัย หาจัตุรัส Krich ปั้มลุงเท่งชะอำ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 16:01 #00010-003062 นิธิวัชร์ ทิพยทัศน์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 16:04 #00010-003063 กิตติภูมิ สอนกล้า Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:56 #00010-003061 ราเชษฐ สุขสงวน GEEBIKE SURIN โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 ภูดิส ขันเปี้ย จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 สงวน ผมดกดำ จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 วรรณี เนตรแสงสี จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 วรพจ ปริญญานันทการ จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 จักรพงษ์ เจริญสุข จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 ภูมิ วงศ์ชมพิศ Aeroup ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 สุกฤตา คำส่ง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:28 #00010-003060 สมพงษ์ สุวรรณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:09 #00010-003058 ภูมิ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 11:54 #00010-003051 สันติกร สมนึก Geebik Surin ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:12 #00010-003059 ีศิริรักษ์ ศิริผล Woodland Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:09 #00010-003058 กิตติโชติ เทียมเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:09 #00010-003058 พีรพล เจริญสุข ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจเเห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:09 #00010-003058 บุสริน การะมีแน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:12 #00010-003059 เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร Woodland Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 14:59 #00010-003057 จิรชาติ มังคละคีรี ชมรมจักรยานนครพนม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:09 #00010-003058 วิมล พานทวีป ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 15:09 #00010-003058 ธงชัย เบียดนอก ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 14:07 #00010-003055 ธเนศพล กุลเสวต Krichปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 11:39 #00010-003050 ชฎาภรวดี พิทักษ์ตระกูล Samui Downhill เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 20:50 #00010-002950 วันเฉลิม บัวคำ Krickปั้มน้ำมันลุงเท่งชะอำ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 18:52 #00010-003040 ธีรวัฒน์ ศรียะลา Bike net ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 12:46 #00010-003054 กมลฐชา อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนสุราษฎร์ธานี-ยะลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 12:31 #00010-003053 พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 11:55 #00010-003052 พงศ์พล ทองศรี ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี โางเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:58 #00010-002926 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:16 #00010-003048 ดวงรัตน์ สืบจากถิ่น Samui MTB Bangkok Airways เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:16 #00010-003048 มานพ สืบจากถิ่น Samui Mtb Bangkok Airways เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:50 #00010-003049 อัทยาพร อนุวงษ์สังข์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003047 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003046 วรุตม์ แปะกระโทก ทีม LH - Lienghua Rice Ayudhaya - กองทัพภาคที่ 2 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003046 อัทสรณ์ พันธ์สอาด LH -Lienghuag Rice Ayutthaya กองทัพภาคที่ 2 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003047 ภาคย์ สุนทรพงษ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003046 สราวุฒิ สิริรณชัย KAZE FACTORY-กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003047 ทรัพย์ไพรวัลย์ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
7 พ.ย. 2564 09:06 #00010-003047 เชาวลิต คุณคุ้มภัย ทีมจักนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 22:43 #00010-003042 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 22:05 #00010-003041 นนทวัฒน์ ปาลวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี-สงขลา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 19:33 #00010-002972 Pantip Tanaka ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 17:54 #00010-003038 ณัฐดนัย กรกิตติกุลภักดี Herobike โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 18:03 #00010-003039 นนทศักดิ์ อรรถธรรม ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 12:44 #00010-003031 ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก ราชนาวี kaze factory เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 อดุลวิทย์ โพธิ์แสงดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 วิเชียร ทองใจบุญ ทีมจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 พงษ์พิริยะ สายกระสุนต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 สมพงษ์ โนใหม่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 อิทพงศ์ ฉายกุลกุลสิทธิ์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 ศิวัฒ จงจรูญรังสรรค์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 วรวุฒิ วังวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 10:33 #00010-002985 สหรัฐ ธุแดง pump track sakeao เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 15:49 #00010-003037 ชนันชัย จันทร์มล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:47 #00010-003036 พรพักตร์ ประโพธิ์ทัง เชียงคานมทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:47 #00010-003036 ศิลา หอมเทียนทอง เชียงคานมทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:47 #00010-003036 สมมาตร เร้าใจ เชียงคาน มทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 ธนายุต พาหวล ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 ดนัย เจริญช่าง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 จิดาภา แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 เยาวเรศ จิตรมาตย์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 14:17 #00010-003035 สาธินีย์ จันทร์ธิมา ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 สุธิมา โสภา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 พรรณรายณ์ ราษี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 รุ่งโรจน์ สมิทธิวิโรจน์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 บุณลักษณ์ษา ชุ่มเกษร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 ปฑิตตา ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 วิทวัส วารี ทีมจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 เกริกเกียรติ บุญสอาด ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 13:26 #00010-003032 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:23 #00010-003026 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:23 #00010-003026 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรึ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:23 #00010-003026 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรีโรงเรียนปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:23 #00010-003026 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:28 #00010-003027 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 เกื้อกูล ไชยวงศ์ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 ธนชาติ ยะตั๋น ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 ศักดิ์ชัย พอดีงาม ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 อุกกฤษฏ์ โนใหม่ ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:53 #00010-003029 ธิดา ปัญญาวัน Singhasamui downhill ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:47 #00010-003028 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 09:51 #00010-003023 ยุทธนา มะโน ทีมจัสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:12 #00010-003025 พลอยอันดา สร่างไธสง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 10:10 #00010-003024 ปริชาติ พลเยี่ยม ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 09:27 #00010-003022 พันธวัฒน์ ว่องไว ทีมจักรยานราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 09:02 #00010-003021 ธนัช ละอองปลิว สิงห์ไบค์เน็ต ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
6 พ.ย. 2564 08:22 #00010-003019 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี & Aran team cass fresh & chaoyang โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 20:45 #00010-003016 มฤคินทร์ ธนะสูตร ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 20:19 #00010-003014 เจริญวิทย์ แซ่ย่อง ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 19:09 #00010-002948 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครB ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:57 #00010-003013 สุทนต์ คำคง แปดริ้ว เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:47 #00010-003012 Adisak Tailangkha ราชนาวี spw เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:42 #00010-003011 สิปปกร บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:42 #00010-003011 ฐนิตา บุญรอดรัมย์ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:42 #00010-003011 พิทักษ์ ยวงข้าว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:05 #00010-003008 มหิธร บรรดาพิมพ์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 18:01 #00010-003007 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Peter Pouly MIB ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Sea keong Loh โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:14 #00010-003006 ณัฐยากร บุญเล็ก Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Taratorn Phuthararaks Roojai Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:14 #00010-003006 ปกรณ์เกียรติ ทองหล่อ Prime19 สมาคมกีฬาจักรยาน จ.พะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 อำนาจ ยศะวสุวิสุทธิ์ Roojai Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:14 #00010-003006 ธีรเดช แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:14 #00010-003006 กิตติภพ แซ่ฟู่ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Valentin Midey Roojai Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Fast Konstantin Roojai Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Tanaphon Seanaumnuayphon Roojai Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 16:18 #00010-003004 ภาสกร แย้มดอกบัว นายอำเภอเสือภูเข่สอยดาว เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 17:03 #00010-003005 Chaleamphon Klahan Roojai Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 16:15 #00010-003003 จิรชาติ ทุกข์สูญ การบินไทย คมคม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:46 #00010-003001 เจษฎาพร ใจเย็น เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:55 #00010-003002 เปรม แสนสวาท ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:46 #00010-003001 ศรีไพร เชียงน้อย ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:46 #00010-003001 ธวัชชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:46 #00010-003001 วัชรพงศ์ สังคง ชากังราว จ.กำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:46 #00010-003001 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว ชากังราว จ.กำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:46 #00010-003001 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ ชากังราว จ.กำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 15:41 #00010-003000 นายพรชัย โตกระโทก การบินไทย คมคม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 14:13 #00010-002995 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 14:46 #00010-002998 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ชมรมจักรยานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 วรรณา พลอยชาติตระกูล Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 อาคม ยมรัตน์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 14:30 #00010-002997 สุรเกียรติ บุญโสม ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 ชัยวัฒน์ วุฒิ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 ปองเทพ สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 พชร สิทธิ์สัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 13:38 #00010-002992 ทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี Core Cycling Community เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 ติณพัตน์ เมืองเดช Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:41 #00010-002875 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 11:50 #00010-002987 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 13:38 #00010-002992 จินตนา เทพจันตา Core Cycling Community เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 13:31 #00010-002991 ฉันทนา หอมฉิน Core Cycling Community เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 13:24 #00010-002990 จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 12:08 #00010-002988 ปุญญกาญจน์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 12:08 #00010-002988 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 12:08 #00010-002988 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 12:08 #00010-002988 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 11:31 #00010-002986 รัฐกูร เมืองแก้ว Samui MTB โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 09:27 #00010-002982 บรรจง นาควงศ์ Samui Downhill เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 09:30 #00010-002983 พลฉัตร นาคทองคำ Kaze custom factory team ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 08:38 #00010-002980 บรรณวิชญ์ นาควงศื Samui Downhill ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 09:03 #00010-002981 สรัลธร จันทร PUMBIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 09:03 #00010-002981 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 14:39 #00010-002937 สุชล พาทอง SAKAEO BIKE TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 05:13 #00010-002978 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
5 พ.ย. 2564 05:04 #00010-002977 วิภาวี ดีคาบาเลส ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 20:24 #00010-002974 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 20:09 #00010-002973 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 15:24 #00010-002969 นาดา บินมูฮำหมัด การบินไทย KOM KOM ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 15:18 #00010-002967 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 15:24 #00010-002969 อานนท์ ปานนภา การบินไทย KOM KOM ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:58 #00010-002886 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 22:07 #00010-002903 อภิศักดิ์ มูลสระดู่ Core Cycling​ community เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 12:53 #00010-002963 โกวิทย์ ทองใบศรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 11:53 #00010-002962 ชัยยะสิทธิ์ สุทธิมาลย์ KBM ระยอง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 11:26 #00010-002961 กิตติเชษฐ์ คำเสน ผาไทร็อคไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 11:26 #00010-002961 สุรพล สุขช่วย Oko chaoyang saraburi เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 11:26 #00010-002961 กันตินันท์ ปินตา Oko chaoyang saraburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 11:26 #00010-002961 ศุภานัน ปินตา Oko chaoyang saraburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 09:50 #00010-002960 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 09:50 #00010-002960 สิริกร พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 09:50 #00010-002960 ยูรายุ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 09:49 #00010-002959 สกล ทองอ่อน AMS Cycling Pertner เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 09:50 #00010-002960 วิโรจน์ พัวรักษา สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 09:49 #00010-002959 วรพงษ์ เมืองสุข AMS Cycling Pertner เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
4 พ.ย. 2564 00:06 #00010-002957 เดชศรี หันทยุง SUBARU SAKAEO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 23:45 #00010-002956 อภิชยา หันทยุง SUBARU SAKAEO ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 จำเริญ คนชาน สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 22:01 #00010-002953 ณัฐพงศ์ ดิษฐจำนงค์ ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 ธรรมนันท์ กรียาอาภรณ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 ธีรรัตน์ พิทยานุรักษ์ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 21:38 #00010-002952 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:32 #00010-002861 นลพรรณ บุญเล็ก SKYRIDER โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:32 #00010-002861 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Prime19สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:32 #00010-002861 ก้องภพ ทิมาไชย Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 19:34 #00010-002949 ฐกร นาคสัมฤทธิ์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:32 #00010-002861 ชินดนัย ทองรส Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 18:56 #00010-002946 จิตติพงศ์ ตรงคำนึง Woodland เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 19:09 #00010-002947 ธนกฤต พวงทอง ราชนาวี-เส็งสั่งแซง โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 13:57 #00010-002933 ไอลลวิล จันทฉายา ชมรมจักรยานจังหวัดลำพูน เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 18:46 #00010-002945 ศักดา โค้วนิเส็ง trinx oko กทม. เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 18:24 #00010-002943 พรรุ่ง ธเนศานนท์ Bunny SPR เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:07 #00010-002929 ธนลภย์ ธเนศานนท์ Bunny SPR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:04 #00010-002868 อนวัช เเซ่ลิ่ม Beachboyphuket โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:04 #00010-002868 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Beachboyphuket โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 16:39 #00010-002941 Amnart Ngiampaisan ขนอม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:04 #00010-002868 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Beachboyphuket โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 15:43 #00010-002939 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 15:43 #00010-002939 พชร หอมประไพ pump track sakeao เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 15:43 #00010-002939 จีระพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 14:42 #00010-002938 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี TrinX Chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 13:55 #00010-002932 วิรัชต์ คู่คิด SAKAEO BIKE TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 13:55 #00010-002932 อังคนา อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 13:55 #00010-002932 นเรศ อนุตตรียพงศ์ SAKAEO BIKE TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 14:14 #00010-002935 George Zafiropoulos Zephyr ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 10:16 #00010-002915 Eufrasio Fondon Contreras Wongsawang Diamonds Team - WDT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:02 #00010-002853 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Singha Gemburi Cycling Team (CKK ลำพูน) เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:02 #00010-002853 กวิสรา อ่ำกำเนิด K cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 13:00 #00010-002930 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:01 #00010-002921 ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:00 #00010-002927 โสฬส แซ่เล้า แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 12:00 #00010-002927 ภัทรวัฒน์ อุบลไทร แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:28 #00010-002888 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:54 #00010-002925 เกียรติศักดิ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:54 #00010-002925 ปัณณกรณ์ กรังทอง แก๊งแฟนฉัน ชมรมกีฬาจักรยานสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:40 #00010-002924 นภัสรพี จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:40 #00010-002924 ไกรสร จงประเสริฐ แฟนฉันสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:00 #00010-002920 โชติ ธรรมาจักร์กุล Trihub ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:00 #00010-002920 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:00 #00010-002920 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 11:00 #00010-002920 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Woodland Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 10:36 #00010-002919 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 10:31 #00010-002917 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 09:47 #00010-002914 สันติ คชรัตน์ ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 08:06 #00010-002912 จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 08:06 #00010-002912 สุริยา วงศ์พันธุ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 08:06 #00010-002912 ณฐพงศ์ ระวินหรรษ์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 06:42 #00010-002911 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 06:06 #00010-002910 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 06:00 #00010-002909 เจษฏา จันทร์เหลือง ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 05:48 #00010-002908 สัจจกุล เสียงล้ำ ทีมแม่กิมไล้ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
3 พ.ย. 2564 05:37 #00010-002907 ธนาวุฒิ สนิกวาที ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 22:42 #00010-002906 ศุภัทร ธิรวณิชนันท์ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 22:22 #00010-002905 จิรพนธ์ ตั้งประเสริฐ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 22:10 #00010-002904 จรัสพงศ์ นิวันติ ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 18:50 #00010-002894 นรุตม์ชัย ข้อยุ่น ทีมจักรยานสโมสรทหารอากาศ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 21:26 #00010-002902 วันวิสา ล่องหน เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:12 #00010-002857 ไทรงาม ลูกน้ำเพชร LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 20:56 #00010-002900 ฉลอง ปานผ่อง ราชนาวี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:12 #00010-002857 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:12 #00010-002857 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 20:45 #00010-002899 วัลลภ หวานดี ป๊อปอาย ดันควน ภูเก็ต เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:12 #00010-002857 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little samutsongkhram cycling club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 20:42 #00010-002898 คมสันต์ อินทร์ทอง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 กีรติ สุขประสาท Kaze custom factory เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 19:04 #00010-002895 ทักษิณธร คำมีทัน ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
ยังไม่ตรวจ รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:49 #00010-002891 สาคร คำตั๋น Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:49 #00010-002891 นพดล ขวดสอาด Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:49 #00010-002891 กันต์กวี วางจิต Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:49 #00010-002891 กฤษฏ์ ดำรงค์ชีพ Prime 19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:49 #00010-002891 เสรี มณีโชติ Prime19 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:43 #00010-002890 พีระพงษ์ ตุงคะเสน สมาคมจักรยานเมืองพัทยา เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:35 #00010-002889 รัฐพล ดวงวิเชียร pump track sakeao เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:49 #00010-002885 ทะยานชล ยิ่งมาก ฟิชเชอร์แมนสืเฟรนด์ วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 16:13 #00010-002887 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 จริยา สาระยิง สมาคมกีฬาเเก่งจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:27 #00010-002884 วิรัตน์ สุดสงวน MR.V bike เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:06 #00010-002881 สมศักดิ์ สกุลแตร MHP cycling prachinburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 15:06 #00010-002881 ธนภัทร สกุลแตร MHP cycling prachinburi/air force junior/TWK โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:53 #00010-002879 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี ราชาจักรยาน trinx เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:29 #00010-002860 ปรีชา สุนทรารักษ์ ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:57 #00010-002880 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยังไม่ตรวจ สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:42 #00010-002876 มานพ แสนตา แม่สอดไซคลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 วินทกร สุขประสาท รร.มารีวิทยาปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 เสาวรส สุขประสาท อบจ. ปราจีนบุรีสมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:18 #00010-002873 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 อุกฤช สุขประสาท สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
ปฏิเสธหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:10 #00010-002871 ศิริพร ปัญญาวงษ์ แม่สอดไซร์คลิ่ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 นิพนธ์ สุขประสาท อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:26 #00010-002874 ปวัญรัตน์ เพชรลือ อบจ.ปราจีนบุรี /สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:07 #00010-002870 ฉลอง พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 14:05 #00010-002869 จิรพร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:59 #00010-002867 เชน พ่วงจาด หันคา MTB เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:19 #00010-002858 ขวัญชัย จันทร์น้อย โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
อนุมัติหลักฐาน แจ้งชำระเงินแล้ว ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:56 #00010-002866 ปณชัย ปานทองคำ หันคา MTB เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ปฏิเสธหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:52 #00010-002865 ปรัชญา เสาวรส หันคาMTB เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:48 #00010-002864 พชรพล พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:00 #00010-002851 พสธร พิมพ์แก้ว สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:22 #00010-002859 Noppasoon Maha เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:10 #00010-002856 นันทพล พลวัน Zephry.cc โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
อนุมัติหลักฐาน รอการชำระเงิน ส่งผล PCR TEST
2 พ.ย. 2564 13:03 #00010-002854 สโรชา กมลคร ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์พระราม3 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
อนุมัติหลักฐาน สมบูรณ์ ส่งผล PCR TEST