สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม สถานะ
26 พ.ค. 2567 00069-018377 นายศิวกรณ์ ลำจวน TCTTAKCYCLINGTEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
26 พ.ค. 2567 00069-018376 ประดิษฐ์ สวนอารัญ ชากังราว โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
26 พ.ค. 2567 00069-018375 ณัฐพงศ์ โหมดชัง ROLLSPEED phichit โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
26 พ.ค. 2567 00069-018374 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง ทีมจักรยานโรงเรียนอินทร์บุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018370 มงคล หอมหวล สะพานหิน ไซคลิ่งคลับ โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018366 กันตภณ คุณคุ้มภัย ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018365 กิตติพงษ์ แสงพูล สมาคมชากังราว โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018364 จิรวัฒน์ เจือมประโคน STREAM BIKE KORAT โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018362 อรรถสิทธิ์ สุรเดชาปัญญากุล STREAM BIKE KORAT โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018357 เทอดพงศ์ สุเนตร STREAM BIKE KORAT โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018354 ศราวุฒิ ติ้มสันเทียะ STREAM BIKE KORAT โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018355 ธนกร สุขุมามาศ STREAM BIKE KORAT โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018352 อิสริยา ชูพุทธพงษ์ Peterjame โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018352 เอกพล แย้มทับ Peter jame โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018345 ประเสริฐ ชิตมาตย์ Beachboyteam เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
25 พ.ค. 2567 00069-018340 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018337 สุวัชร ชูชาวนา MTBพิจิตร มางาย โรงเรียนบ้านท่าพิกุล เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018336 อนุพงษ์ ใยบัวทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018333 จุฑาธิป มณีพันธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018332 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018331 พรอนันต์ สุทธวิรีสรรค์ โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018329 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018330 อดุลย์ พันธุมาตย์ สมาคมจักรยานชากังราว เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018329 ฉัตรพร อินทร์อุดม BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018329 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018325 พัฒพงษ์ เตียวสถาพร TrinX Chaoyang Oko เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018322 เอกพล ภูพวก ดาบเชียร รถตัดหญ้า ปัญญาประดิษฐ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018318 ธงชัย เบียดนอก ดาบเชียร รถตัดหญ้า ปัญญาประดิษฐ์ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018316 ศุภกฤต อินทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018315 นวุติ ลี้พงษ์อยู่ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018312 สุรพล สุขช่วย Trinx chaoyang oko team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018313 กิตติเชษฐ์ คำเสน Trinx chaoyang oko team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018311 ศุภานัน ปินตา Trinx chaoyang oko team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018310 ดรัณ ปัญญาวัน S.I.C.T samui international cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018309 พงศ์พล ทองศรี Fisherman's Friend Surat Thani ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
24 พ.ค. 2567 00069-018308 ศุภโชค น้อยชัยพฤกษ์ สมาคมจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร ckr cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018303 ประจวบ ดวงสามเลิศ ปั่นกับเพื่อน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018294 พลวัต สกุลธนาภูมิ ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018293 จินตนา​ เทพจันตา Core Nutrition Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018292 อำนาจ เดชศรี ทนายความ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018291 สราวุฒิ สิริรณชัย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018291 ธนาคาร ไชยยาสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018288 เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ Lomocycle Cornutrition Veetireco ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018282 กรณ์ สังฆบุญ Bold Michelin Thailand team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018281 สุวัฒน์ กิจพรมมา Hopinn hotel cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018279 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ Prime 19 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018278 ธนัญญา ใจช่วง Core nutrition cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
23 พ.ค. 2567 00069-018275 ภูริเดช อินทะผิว ROOJAI INSURANCE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018071 รักไทย เอมสมบูรณ์ TSCC โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018273 เทพนฤมิตร ติ๊บหน่อ LBH เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018272 เกษศิริ เรืองศิริ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม contrition cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018251 พงศ์พีระ พงษ์อายุกูล คลับ หมามุ่ย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018270 เสรี เรืองศิริ ราชนาวี Core nutrition cycling team chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018269 ชัญญานุช คุตชิตา BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018269 วุฒิภัทร เพ็งพินิจ BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018267 ศุภักษร นันตะนะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018268 ณัฐปภัสร์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018238 อภิชาติ จันตะมะ Roolspeed pichit โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018266 ชนิภรณ์ บัตริยะ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018265 พรเทพ ทัพศิริ LENSO.CC โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018266 เพชรดารินทร์ สมราช สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018265 ฌอง เมสสานา LENSO.CC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018265 พุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง LENSO.CC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-017819 วันชนะ ธรรมปัญญา ราชนาวี/Storywheel Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018262 รุ่งโรจน์ สวัสดิ์เลี่ยมสาร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018260 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018259 ศุภกิจ บุญมีมา Werewolfcycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018257 อภิชยา หันทยุง Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018255 พันตรีหญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018256 ภูวดล โคตพรม ราชนาวีHeroBike&Core-nutrition โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018224 ปัณณทัต ชาลี Wareephirom Optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018254 ดุสิต กันแก้ว TCT Tak Cycing Team โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018253 นิธินันท์ หลวงเมือง สโมสร Lomocycle Chonburi โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018250 ยลธนันท์ พลกล้า ฟิตเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018249 สมมาตร เร้าใจ เชียงคาน มทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018136 ธนภรณ์ หะหมาน ISSARA CAPE/Core nutrition เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง (17-18ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018249 พรพักตร์ ประโพธิ์ทัง เชียงคานมทบ.28 เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018248 ณัฐพล จีบถาวรธาวิต triple-s โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
22 พ.ค. 2567 00069-018247 ปวินท์สรรค์ จิตต์มั่นการ RP MangKang (อาร์พี มั่งคั่ง) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018245 เกริกศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ลิ้มไพบูลย์ Tata egat bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
22 พ.ค. 2567 00069-018242 ธนภัทร สาละวัน Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018241 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ ฟิชเชอร์แมนแฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018241 พัทธ์ธีรา อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 บูรพา หิงไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 อธิชา วิเศษสุวรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 กิติรัตน์ ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018241 ชิติพัทธ์ อาษา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
แจ้งชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 รัชต รัชตธาดา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 สิรวิชญ์ แสนใส โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com (B) อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 ปราโมทย์ เนเต็ก โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 พลอยอันดา สร่างไธสง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 ปกรณ์เกียรติ ทองหล่อ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 กฤษฎา อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 รัชชานนท์ วรเดช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 พรรณทิวา ศรีคำ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 อนัญญา จารุเพ็ง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 กชกร แก้วเงิน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018033 ธนกร ไชยสมบัติ LBH cycling team โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 พีรวิชญ์ สุโพเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 วัชรพงศ์ สังคง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 อัรซาคาน ไทยปาทาน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 ธฤต รอดวิลัย โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 ณัฐภัทร บินมูฮำหมัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 บุญโชค บุญชุ่ม โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร &Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 เพชรพนม พันธ์เมือง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 บุณยกร สกุลณา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 พิทยาพร แซ่ตั๋น โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 ณัฐชา สงเคน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 อธิคุณ แสนตา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018240 คุณานนต์ รอดสุพรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai.com ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018204 Harry George Shaw LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018204 Youp Kuiper LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018204 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018204 ยุทธนา โภคทรัพย์ LCC TEAM ไทรงามประกันภัย โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018204 วิฑูล ตลอดไธสง LCC TEAM ไทรงามประกันภัย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018237 สถาพร กรรถาวร HCCT BY ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018235 รฐนนท์ เพ็ชรสันทัด Bikenet เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018234 ณพล ศรล้อม ทีมจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน 46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018217 นิธิกร บุญเรือง เสือซุ่มสระบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018232 ญาณชนะ ชมภูศรี ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018231 ธนาคม จูมพระบุตร แม่กิมไล้ xกองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018231 ติณณ์ บุญส่ง แม่กิมไล้ KIMLAI_KENNEL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018231 กิตติเดช ไชยมุสิก แม่กิมไล้-กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018230 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธนะ Lomocycle core nultrition เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018229 มหิธร บรรดาพิมพ์ โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018229 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ & KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018229 จิรันตน์ กันทาปวง โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ & KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018228 อารี ภูฆัง เฮง เฮง ไซร้คลิ้ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018227 ภูริวัจน์ วัชรไชยธนินท์ Nomalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018226 ชีระวิทย์ ไวทยานนท์ Liberty Racing Team - T.U.P.P ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018225 ณัฐกฤต แก้วน้อย ศูนย์ฝึกจักรยานฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018190 ฮันส์ บาธ คินด์ Elves GSB13 Fnc Bikefiction ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018190 ศรายุทธ แบ่งสันเทียะ Elves GSB13 Fnc Bikefiction โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018190 ธารทอง วงษ์ใหญ่ Elves GSB13 Fnc Bikefiction โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018190 นันทพล พลวัน Elves GSB13 FNC Bikefiction โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018190 ธิษตยา ผลประดิษฐ์ Elves GSB13 Fnc Bikefiction โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018222 สายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ Hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018221 พรประเสริฐ คัตทะจันทร์ ราชนาวี bikenet ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018220 พลฉัตร นาคทองคำ ราชนาวี Kaze custom factory team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018218 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ฟิชเชอร์​แมน​เฟรนด์​วัดดงน้อยราชวินิตบางแก้ว ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018216 กิ่งกาญจน์​ ณรงค์ Prime19 + สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์​ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018215 ศุภกฤษ นวลจีน Cyclemania โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018213 รักคุณ เถรว่อง Lomocycle /Core nutrition / สโสมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018212 ชยณ ซะนะทรัพย์ไพโรจน์ Kobashi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018211 เกียรติศักดิ์ พรมนารี Normalize Power โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018210 จิรทีปต์ เกิดสมจิตต์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018209 วิทยา เกิดสมจิตต์ HCCT By ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018208 กฤปนนท์ จันต๊ะตึง Triple-S Factory เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018205 ชินพัฒน์ สุขจรรยา Bikezone Core nutrition Veetireco นักปั่นพลังมเาดีดทีม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018207 สุรพล ช่วยรักษ์ 347 Cycling team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018206 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018203 พุทธ พุทธรัตนชาติ Wareephirom optima project b ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018202 โอกาส บัวลอย core nutrition hero bike โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
21 พ.ค. 2567 00069-018201 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 ณัฐวุฒิ แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 ไพรวัลย์ ปริญญานันทการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 พีรพล เจริญสุข สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 อุทัยวุฒิ ติธิ ทีมจักรยาน บช.ตชด. Madrar P.C.S.Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 ศุภกฤต แจ่มสระ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 เสวก สุขประเสริฐ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 ขุนแผน ตุ้มทองคำ Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 สุรัตน์ นันทปัญจพร Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
21 พ.ค. 2567 00069-018201 พรรณิภา ณรงค์ชัย Mad Radar P.C.S. Cannondale เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018200 เพชรลดา มั่นคง ฟิชเช่อร์เเมนเฟรนด์ กองบิน46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง (17-18ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018198 อัศวิน จันทร์เถื่อน ADDIKT เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018196 ขจรยศ สมานรัตน์ Team maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018196 ภานุพงษ์ ชอบธรรมดี Team maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018197 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018168 อนวัช คำมี คลับหมามุ่ย เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018196 กฤติน เยาวภักดิ์ Team maxxi โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018194 วัชรพงษ์ สังฆะสอน ฟิตเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46 พิษณุโลก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018193 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018191 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018189 วรากร ดวงเเก้ว ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ optima ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018188 ผาณิต วรลาภานนท์ Concept Speed ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018187 Sicheng Duan โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018186 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ Normalize power โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018185 ธีรเมธ กิตติจารุวงศ์ Bikenet ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018184 จิณณะ ทิพยศรี BIKENET เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018183 ศักดิ์ดา กฤชคฤหาสน์ พระพุทธบาทไบค์ โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018182 วัชรกรณ์ อ่อนธุรี ราชนาวี Trinx Chaoyang OKO / สิงห์บุรี เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018181 พิชญธิดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018181 ปพิชญา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018180 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018180 บุณรดา แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018180 สุวัฒน์ แก้วหานาม บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018176 นันทกร นนทะแก้ว Fishman friend Wat dong noi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018179 ชิน รุ่งโชติวัฒนา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018178 วิทวัส วงษ์ศิลา โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018177 พชร หอมประไพ Prime 19+โรงเรียนทัพราชวิทยา เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018177 ธนภัทร สกุลแตร Prime 19 + โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018111 ธนกฤต คำครุฑ TWP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018177 คฑาวุธ ติวัน Prime 19+โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018169 TRENT MOREY Roojai Online Insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 วิภาวี มั่งคั่ง SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 กุลนันท์ อิศรางกูล SORHABIKE x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนวัดทรงธรรม ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 สิวะริณ พวงนุ่น SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนเทพลีลา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 ดาเนียล เลื่อมรังษี SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 กิตตินนท์ รื่นภักดิ์ธรรม SORHABIKE x SINTHORN โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018154 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE x SINTHORN มหาวิทยาลัยเกริก ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018013 รัฐพงษ์ ธนวัฒน์สิริ เจนเดชมอเตอร์ โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018172 กมลฐชา อินทร์ทอง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018171 อริญชัย ป้อมสุวรรณ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018170 วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018167 กฤษณะ กอบัว ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018146 สืบพงษ์ พะนมวัฒนา SP.SERVICEPART โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018166 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018165 ศุภโชค แก้วสุยะ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018164 ธนินชวัล เดชผล Remap เมืองนนท์345 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018163 ตุลธร โสสลาม ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018162 นพชัย กล้าหาญ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018161 รัชชานนท์ เยาวรัตน์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018155 ณัฐพล จำชาติ Pumbike specialized hopinn lopburi liquimoly กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018160 ปฐมภพ พลอาจทัน ทีมจักรยานกองทัพอากาศ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 Gruffudd John Pugh-Jones AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018159 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018156 Oleg Fast AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 จิโรจน์ วสุหิรัญ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018155 กฤตภาส หอมขจร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 ณรงเดช แสงฉาย AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 บุญนำ แต้บ้วนฮวด AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 ซูพียัน สิงมะเมิง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018158 มณฑล ปรางค์สิริสกุล ทีมจักรยานกองทัพอากาศ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 เฉลิมพล กล้าหาญ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 มนตรี ธีระทีป AminoVITAL - Summit Nich โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 กฤษณะ แก้วจันทร์ AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018156 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVITAL - Summit Nich ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018155 สุริยา แสงบุญ Pumbike liqui moly Hopinn specialized lopburi กองทัพบก ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018152 กุลนิษฐ์ น้ำใจสุข Core Nutrition CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
20 พ.ค. 2567 00069-018149 วรณัน นนทะแก้ว ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
20 พ.ค. 2567 00069-018147 ฐิติ​รัตน์ ยงยิ่งยืน เลิศวสิน​ วัสดุก่อสร้างยุคใหม่​ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018065 พงศกร โมงขุนทด เขายายเที่ยงไบค์ปาร์ค ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018145 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018142 Tsz Yau Liz Lai โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
แจ้งชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-017953 รัชเดช ชุติปัญญาภรณ์ PTTEP S1 LKB เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018140 เกรียงไกรยุทธ สุทธิกาญจน์กุล Cycle mania ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018139 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018138 พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018135 นาดา บินมูฮำหมัด จักรยานกรุงเทพมหานคร&มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018134 จุฑามาศ อริยะปพน Sporttech ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018134 ณัฐณิชา โสวรรณขจร Sporttech ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่น 30 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018084 ยชญ์อุดม บุญคล้าย Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
19 พ.ค. 2567 00069-018129 ณัฏฐกรณ์ แก้วมุกดา ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2567 00069-018125 สุทิน พัฒเสมา ทีมราชนาวีค่ายตากสิน Trina chaoyang เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
18 พ.ค. 2567 00069-018122 ศุภวิชญ์ สมศิล TRINX CHAOYANG OKO ร้านขนมเปี๊ยะศรีรุ้งสระบุรี กองทัพบก โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
18 พ.ค. 2567 00069-018119 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2567 00069-018116 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย-ฮาร์ดเทล
รอการชำระเงิน
18 พ.ค. 2567 00069-018116 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
18 พ.ค. 2567 00069-018117 ณัฐภัทร ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 17 - 18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2567 00069-018115 ณัฐชนน ใจดี ทีมจักรยานกองทัพอากาศ แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต) เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่น 14 - 16 ปีชาย
รอการชำระเงิน
18 พ.ค. 2567 00069-018109 ธนกฤต จินา A-bike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
แจ้งชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2567 00069-017836 พายุ แทงเกอร์สะลี่ เขาฉลากเอ็นดูโร่ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2567 00069-018113 Gerard Boyce Zen n Gerry's โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
18 พ.ค. 2567 00069-018108 นว ศรีศักดิ์ ชมรมจักรยานจังหวัดเลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018099 วายุ บุญสิทธิ์ Samui MTB Racing Team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018097 ปิ่นภัค เชียงสวน Royal Thai Navy Core Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง (17-18ปี)
แจ้งชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018094 ภัทรกร ไตรรัตนพิพัฒน์ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018091 วิริทธิ์นันท์ กลิ่นบัว สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018091 ธีรภัทร์ ดีประสิทธิ์ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018090 ธนากฤต อานอ่อน เนินนุ่ม CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018089 ธนวัฒน์ แสนตา ROOJAI INSURANCE โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Hoi Tung John Yip Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Joseph Lau Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Ka Chun Siu Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Chun Yan Kwok Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Ping Cheung YAU Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Yik Fei Ma Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Shi Ho Cheung Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-018086 Chun Yin Wu Hong Kong, China ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
17 พ.ค. 2567 00069-017896 พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ Optima Project B รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018083 วิลเลี่ยม เฮเดน ค็อคเซดจ์ KOMKOM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018083 กมลรดา ขาวปลอด KOMKOM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
17 พ.ค. 2567 00069-018083 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOMKOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2567 00069-018082 กอบชัย บุตรชัยงาม ชมรมจักรยานจังหวัดเลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2567 00069-018019 ชาญชัย ธรรมธร คลับหมามุ่ยนครสวรรค์ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2567 00069-018079 ปาริวัฒน์ ตั๋นเหล็ก ราชนาวี triples เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2567 00069-018077 พงศธร วรเนตร ราชนาวี Core Nutrition ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2567 00069-018076 พิพัฒน์ แซ่เตียว PPMAXCENTRE โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2567 00069-018075 สุกิจ หูสุวรรณา - โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2567 00069-018073 ณัฐเศรษฐ ดวงวิเชียร Prime19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2567 00069-018073 รัฐพล ดวงวิเชียร Prime 19 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
รอการชำระเงิน
16 พ.ค. 2567 00069-018070 ไกรสร เสริมศรี GRACE CROSSFIT Cycling team ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
16 พ.ค. 2567 00069-018069 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต Fishermanfriend Wing46 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2567 00069-018026 โมทนา เรืองอิทธิฤทธิ์ MTB700ปี เชียงใหม่ เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2567 00069-018021 ธัญนพ ปันดิ สมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา-โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2567 00069-018059 ณัฐวุฒิ ศรีสารคาม ราชนาวี-กิจวารีWAB-Core Nutrition cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
15 พ.ค. 2567 00069-018055 มานะชัย เดชาสิริบูรณ์ CYCLE MANIA PHITSANULOK โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
15 พ.ค. 2567 00069-018053 เจษฎา สุทธิวิริยะกุล ราชนาวี Core Nutrition Cyclingteam Chaoyang อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 พ.ค. 2567 00069-018053 ประสิทธิ์ สุประการ ราชนาวี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
15 พ.ค. 2567 00069-018052 ทักษ์ แก้วน้อย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
รอการชำระเงิน
14 พ.ค. 2567 00069-018044 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ ทีมกรมทหารราบที่3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018048 ภิญญามาศ เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 พ.ค. 2567 00069-018048 ธนันญ์ภร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 พ.ค. 2567 00069-018048 ธนภัทร เหมือนเงิน สุภาพรรณ การค้า เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
14 พ.ค. 2567 00069-018046 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง by ทนายหน่อย - FACTOR ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018042 ณฐมน อินเทพ CK Racing Rayong Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
รอการชำระเงิน
14 พ.ค. 2567 00069-018041 ภาณุพงศ์ วัดแพนลำ จักรยานกรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018040 ฐิติพร โพวัฎฏะ สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018039 ธงชัย ยะแก้ว Common Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018035 อชิรวิทย์ จิตพยัค TRIPLE-S เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018038 อริตา สุขโฉม GRACE CROSSFIT Cycling team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018036 วรพจน์ ฟุ้งสุข PEA-TCC RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
14 พ.ค. 2567 00069-018034 ศิวกร ม่วงไหมทอง Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018034 ปัญญาวัฒน์ ทับเคลียว Common Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018034 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
14 พ.ค. 2567 00069-018034 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 พ.ค. 2567 00069-018031 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ จักรยานกรมทหารราบที่3 โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 พ.ค. 2567 00069-018029 พงศ์พันธุ์ ปรังฤทธิ์ - โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 พ.ค. 2567 00069-018028 ชาคริต แซ่แป๊ะ HeroBike ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 พ.ค. 2567 00069-018027 วินัย อินทรวิเศษ ต่ายงานเข้า ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
โรดเรช (Road race) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
13 พ.ค. 2567 00069-018024 นันทวิช กงเพชร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 พ.ค. 2567 00069-018024 ณฤทธิ์ กลิ่นโกสุม ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
รอการชำระเงิน
13 พ.ค. 2567 00069-018024 ปฐมพร ปฐมทศพร ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีชายขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
12 พ.ค. 2567 00069-018017 สิรวิชญ์ นาคบำรุง ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
12 พ.ค. 2567 00069-018016 พงษ์พันธุ์ ดิษผึ้ง คลับหมามุ่ย นครสวรรค์ ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
12 พ.ค. 2567 00069-018012 ภูภูมิ คำก๋อง GEMBURI เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 เพชรพิศุทธิ์ สยามไชย Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 ณัฐวุฒิ บำรุงวงษ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 วรพล จันทร์เจริญ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 ปิยะวัฒน์ สุขสิงห์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 สิริพงศ์ พงษ์สุวรรณ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ชมรมจักรยานจันทบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 ธนธานี คำมา Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
12 พ.ค. 2567 00069-018012 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2567 00069-018008 ติณณ์ วิจิตรพงษา Khcycling-thailand ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2567 00069-018007 วฤตึ ลี้เกรียงไกร WTC ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
11 พ.ค. 2567 00069-017740 อดิศักดิ์ ไตลังคะ ราชนาวี ศรีราชาแพคกิ้งวู้ด โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
10 พ.ค. 2567 00069-017949 พีรพงศ์ ลาดเงิน ROOJAI insurance ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017947 ติณพัตน์ เมืองเดช Fisherman'sfriendschiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017935 โชคทวี อินอุ่นสา bokeo โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017944 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ Fisherman's Friend Chiang Mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017943 กวิสรา อ่ำกำเนิด Fisherman's Friend Chiang Mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017937 ศราวุธ ขวดทอง GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017936 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017934 รัชพล วรรณศรี ์NERN NOOM CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
10 พ.ค. 2567 00069-017934 ณชพน วรรณศรี NERN NOOM CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00069-017931 พรหมเทพ สุขสำราญ Yoad skylane ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 50 -59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00069-017639 นภรณ วรผลึก COMMON CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
9 พ.ค. 2567 00069-017800 Jordi Gil Vamos Team โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00069-017856 มนต์ชัย คำปนารถ Core Nutrition Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00069-017840 ธิบดี กำไร จักรยานยาสูบ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00069-017846 วินัย หมื่นเอ #COFFEERIDE6AM❤️ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00069-017841 นฤปกรณ์ ป้องป้อม CK Racing Rayong Team เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
8 พ.ค. 2567 00069-017837 ศักย์ศรณ์ จำนงค์ศรี Storywhee Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00069-017837 ธีรภัทร ยี่นาง Storywheel Cycling Team (SWCT) โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
8 พ.ค. 2567 00069-017837 อภิชาติ ผิวขำ Storywheel cycling team (swct) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00069-017829 บุริศร์ เดโช ชมรมจักรยานจังหวัดพัทลุง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
รอการชำระเงิน
7 พ.ค. 2567 00069-017823 ฤทธิรงค์ ธัญเจริญงาม NORMALIZE POWER / TURTLE CYCLING โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
7 พ.ค. 2567 00069-017805 ศรายุทธ ปันตัน ราชนาวี โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
6 พ.ค. 2567 00069-017803 ปัณณกรณ์ กรังทอง Bikejoy โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา จ.สมุทรสาคร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00069-017799 Jordi Gil Vamos Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
6 พ.ค. 2567 00069-017788 ชันษศักดิ์ ชาญเลิศไพศาล Black coffee cycling team performance โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
6 พ.ค. 2567 00069-017763 ฮัมซะห์ มิดำ Woodland cycling Narak Cafe’ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00069-017763 ณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Woodlandcycling NarakCafe ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00069-017763 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม Woodland cycling narak cafe’ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00069-017779 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
6 พ.ค. 2567 00069-017770 วชิรัตน์ จันทร PeterJame โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 พ.ค. 2567 00069-017758 วันเฉลิม บัวคำ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
5 พ.ค. 2567 00069-017758 พิภัส เวสันเทียะ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18ปีชาย)
รอการชำระเงิน
5 พ.ค. 2567 00069-017758 สุวนารท นิธิทรัพย์ Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
5 พ.ค. 2567 00069-017758 ธเนศพล กุลเสวต Hcct by ปั้มน้ำมันลุงเท่ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 40-49 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
5 พ.ค. 2567 00069-017757 พัฒนพงศ์ ผลอินทร์ ราชนาวี TRINX Chaoyang OkO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไปชาย)
รอการชำระเงิน
5 พ.ค. 2567 00069-017756 วัชรพล พันมหา Flying Sharks ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 พ.ค. 2567 00069-017705 พงษ์ศักดิ์ ศรีเจริญ Sami mtb โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
5 พ.ค. 2567 00069-017750 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE Liquimoly hopinn ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง 14- 18 ปี
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00069-017744 ธีรวุฒิ หลงห่วง ราชนาวี trinx chaoyang oko ราชาจักรยาน เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017742 สมรัก หมอประกอบ ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017739 อรชุน เพชรรัตน์ ราชนาวี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017734 ณรงค์ฤทธิ์ นิลสุวรรณ ราชนาวีTRINX CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017731 วิศณุ กลอนผา ราชนาวี CORENUTRITION TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017729 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง ( 19ปีขึ้นไป )
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00069-017730 สุทิน เลิศวัลลภ Worldbike Sriracha ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น 60 ปีชายขึ้นไป
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00069-017728 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย (14-16ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 14-16 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00069-017727 อลงกรณ์ จงบรรดาล เซียนไบค์จันทบุรี /gemburi /กระทิงไบค์/ เกษตรร้อยลี้/จันทบุรีพลาสสติก/ซอย-3ไบค์ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
4 พ.ค. 2567 00069-017726 สืบสกุล เบียดนอก ราชนาวี TRINX CHAOYANG OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017724 เกียรติรุจน์ จันขวา โรงเรียนแม่สอด เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
รอการชำระเงิน
4 พ.ค. 2567 00069-017723 วิทวัส ชูวัฒนกุล Spiral Racing โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
3 พ.ค. 2567 00069-017719 พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรีอมร สร้างศิลป์ บิวดิ้ง ครบเครื่องเรื่องก่อสร้าง โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
รอการชำระเงิน
3 พ.ค. 2567 00069-017717 ธัญชนก จินาภิรมย์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฏร์ธานี ร.รบางสวรรค์วิทยาคม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2567 00069-017696 สนสาร อังคะนาวิน ISARACHON2012 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2567 00069-017689 อำนาจ เชยชมนุช อิสระ โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
2 พ.ค. 2567 00069-017686 สรศักดิ์ ก้าหรีมละ ์ืNongName Cycline Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
1 พ.ค. 2567 00069-017642 ประเสริฐ ชาวบางงาม อิสระ โรดเรช (Road race) : รุ่น (40 - 49 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
25 เม.ย. 2567 00069-017569 Jos Wallig HCCT BY ปั้มน้ำมันลุงเท่ง โรดเรช (Road race) : รุ่น 50 - 59 ปีชาย
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 เม.ย. 2567 00069-017553 วนศักดิ์ เรืองวิไลทรัพย์ โรดเรช (Road race) : รุ่น (30 - 39 ปีชาย)
ยืนยันชำระเงินแล้ว
24 เม.ย. 2567 00069-017551 พรเทพ โพธิ์สุวรรณ VSC Team Race โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย (อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ยืนยันชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ: สถานะจะอัพเดทก่อนการแข่งขัน 2 วัน

ยืนยันชำระเงินแล้ว คือ การสมัครเรียบร้อย

รอการชำระเงิน คือ รอผู้สมัครแจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงินแล้ว คือ รอตรวจสอบการชำระเงิน