Event

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามที่ 4

April 29 to May 1, 2022
จังหวัดสงขลา
รับสมัคร 900 คน
404

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

91

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว

139

ไทม์ไทรอัล (Timetrial)

40

ดาวน์ฮิลล์ (Downhill)

159

เสือภูเขา (MTB)

221

โรดเรช (Road race)

24

อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator)

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่น Master (30 ปีชาย)
400.00 THB.
รุ่น Master (40 ปีชาย)
400.00 THB.
รุ่น Master (50 ปีชาย)
400.00 THB.
Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
400.00 THB.
Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 THB.
Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
400.00 THB.
Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 THB.
Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
350.00 THB.
Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
350.00 THB.
Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
350.00 THB.
Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 THB.
Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 THB.
Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 THB.
Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
350.00 THB.
Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
350.00 THB.
Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
350.00 THB.
Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
350.00 THB.
รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
400.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
400.00 THB.
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นฟรีไรด์
400.00 THB.
รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
400.00 THB.
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 THB.
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 THB.
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 THB.
ลงทะเบียนได้ถึง 26 เม.ย. 2565 23:58