Event

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามที่ 4

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2565
จังหวัดสงขลา
รับสมัคร 900 คน
404

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

91

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว

139

ไทม์ไทรอัล (Timetrial)

40

ดาวน์ฮิลล์ (Downhill)

159

เสือภูเขา (MTB)

221

โรดเรช (Road race)

24

อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator)

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master (30 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (40 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (50 ปีชาย)
400.00 บาท
Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
400.00 บาท
Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 บาท
Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
350.00 บาท
Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
350.00 บาท
รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นฟรีไรด์
400.00 บาท
รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
400.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 26 เม.ย. 2565 23:58