poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 4

June 4 to 6, 2021
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
500 Tickets

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 4

ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนทุกท่านต้องเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนแข่งขันผ่านระบบเว็บไซต์

สำหรับผู้จัดการทีมให้ลงทะเบียนในระบบการสมัครแบบนักกีฬา แจ้งชื่อทีม เลือกประเภท : เจ้าหน้าที่ทีม (โดยนักกีฬา 3 : เจ้าหน้าที่ 1กรณีสัดส่วนเกิน อาทิ นักกีฬา 4 คน หรือ 5 คน จะได้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน เท่านั้น ปัดเศษลงทุกกรณี)

นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องแนบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ PCR Test ที่มีผลเป็น “ลบ” มาในระบบด้วย (ผลตรวจต้องภายใน 72 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน) ในกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนแนบมาในระบบการสมัครแข่งขันฯ โดยจะไม่รับสมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน

Registration is closed.

เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 THB.
Women Youth
250.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Elite
400.00 THB.
Men Youth
250.00 THB.
Men Master (Age 35-44)
400.00 THB.
Men Master (Age 45+)
400.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Elite
400.00 THB.
Men Youth
250.00 THB.
Women Youth ( Age 17 - 18 )
250.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Master (Age 35-44)
400.00 THB.
Men Master (Age 45+)
400.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Elite
400.00 THB.
Men Elite
400.00 THB.
Men Master (Age 45+)
400.00 THB.
Men Youth
250.00 THB.
Women Youth
250.00 THB.
Men Master (Age 35-44)
400.00 THB.
Men Youth
250.00 THB.
Women Youth
250.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Elite
400.00 THB.
Men Elite
400.00 THB.
Men Youth
250.00 THB.
Women Youth
250.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Elite
400.00 THB.
Women Elite
400.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Elite
400.00 THB.
Women Elite
400.00 THB.
Men Youth ( Age 14 - 16 )
250.00 THB.
Women Youth ( Age 14 - 16 )
250.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Elite ( Age 19 up )
400.00 THB.
Women Elite ( Age 19 up )
400.00 THB.
Men Youth ( Age 14 - 16 )
250.00 THB.
Women Youth ( Age 14 - 16 )
250.00 THB.
Men Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Women Junior ( Age 17 - 18 )
350.00 THB.
Men Elite ( Age 19 up )
400.00 THB.
Registration ends on 2 Jun 2021 14:00