Event

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 4

June 4 to 6, 2021
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
500

รับสมัครทั้งหมด

146

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

36

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2564 สนามที่ 4

ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ณ สนามเวลโลโดรม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สมัครและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนทุกท่านต้องเข้าสู่ระบบเพื่อสมัครสมาชิกก่อนลงทะเบียนแข่งขันผ่านระบบเว็บไซต์

สำหรับผู้จัดการทีมให้ลงทะเบียนในระบบการสมัครแบบนักกีฬา แจ้งชื่อทีม เลือกประเภท : เจ้าหน้าที่ทีม (โดยนักกีฬา 3 : เจ้าหน้าที่ 1กรณีสัดส่วนเกิน อาทิ นักกีฬา 4 คน หรือ 5 คน จะได้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน เท่านั้น ปัดเศษลงทุกกรณี)

นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ต้องแนบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ PCR Test ที่มีผลเป็น “ลบ” มาในระบบด้วย (ผลตรวจต้องภายใน 72 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน) ในกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วให้นำหลักฐานการฉีดวัคซีนแนบมาในระบบการสมัครแข่งขันฯ โดยจะไม่รับสมัคร ณ บริเวณสนามแข่งขัน

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง (19 ปีขึ้นไป)
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี)
400.00 THB.
รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี)
400.00 THB.
รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นอาวุโส (อายุ 35-44 ปี)
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง 19 ปีขึ้นไป
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง ( 19 ปีขึ้นไป )
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (14-16 ปี)
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (17-18 ปี)
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย (19 ปีขึ้นไป)
400.00 THB.
ลงทะเบียนได้ถึง 2 มิ.ย. 2564 14:00