poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามที่ 5

3 - 5 มิ.ย. 2565
จังหวัดจันทบุรี
รับสมัคร 900 คน
545

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

176

ไทม์ไทรอัล (Timetrial)

50

ดาวน์ฮิลล์ (Downhill)

210

เสือภูเขา (MTB)

301

โรดเรช (Road race)

26

อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator)

stage5_1
stage5_2
stage5_3
stage5_4
stage5_5
stage5_6

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master (30 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (40 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (50 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
400.00 บาท
Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
400.00 บาท
Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 บาท
Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
350.00 บาท
Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
350.00 บาท
รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นฟรีไรด์
400.00 บาท
รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
400.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 31 พ.ค. 2565 23:58