poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 5

23 - 25 ก.ย. 2565
สนามเวลโลโดรมหัวหมาก กรุงเทพฯ
รับสมัคร 900 คน
169

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

68

Time Trial (ไทม์ไทรอัล)

107

Scratch (สแครช)

58

Sprint (สปรินท์)

79

Team Sprint (ทีมสปรินท์)

59

Team Pursuit (ทีมเปอร์ซูต)

26

Keirin (คีริน)

79

Pursuit (เปอร์ซูต)

50

Points Race (พ้อยน์เรซ)

14

ออมเนียม

45

Elimination (อิลิมิเนชั่น)

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

เยาวชนชาย
350.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
ยุวชนชาย
250.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ยุวชนชาย
250.00 บาท
ยุวชนหญิง
250.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
ยุวชนชาย
250.00 บาท
ยุวชนหญิง
250.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
Men 35-44
400.00 บาท
Men 45
400.00 บาท
ยุวชนชาย
250.00 บาท
ยุวชนหญิง
250.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
Men 35-44
400.00 บาท
Men 45
400.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
Men 35-45
400.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ยุวชนหญิง
250.00 บาท
ยุวชนชาย
250.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
ยุวชนชาย
250.00 บาท
ยุวชนหญิง
250.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
ประชาชนชาย
500.00 บาท
ประชาชนชาย
400.00 บาท
ประชาชนหญิง
400.00 บาท
เยาวชนชาย
350.00 บาท
เยาวชนหญิง
350.00 บาท
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 21 ก.ย. 2565 13:00