poster image
Event

การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 1 ประจำปี 2565

11 ธ.ค. 2565
ณ สนามจักรยานขาไถ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร 900 คน
การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ Balance Bike Thailand Championships 2565 สนามที่ 1
341

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

240

ประเภทชาย

101

ประเภทหญิง

314716426_6012292518832962_6631857875432142415_n
314585386_6012292495499631_6241687906437643051_n


การคำนวณอายุให้ใช้เดือนธันวาคม 2565 ลบด้วยเดือนเกิดและปีเกิดขอผู้เข้าแข่งขัน

ตัวอย่าง เด็กชาย เอ เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จะมีอายุเท่ากับ 5 ขวบ 9 เดือน
จะต้องลงแข่งขันในรุ่นอายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน – 6 ขวบ 0 เดือน)
 
*ผู้ที่สมัครหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike) ไม่ต้องสมัคร บัตร License *
 
แจ้งแก้ไขปัญหาระบบรับสมัครได้ทาง Inbox 
 
แก้ไข
 
E-book-01_(1)

อุปกรณ์-01_(1)
*สำหรับผู้ที่สมัครหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike)
ที่ได้จ่ายค่าลงทะเบียน 670 บาทไปแล้ว ให้ไปรับเงินจำนวน 70 บาท คืนได้ที่บริเวณหน้างาน *

ลงทะเบียน

อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
600.00 บาท
Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
600.00 บาท
อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
600.00 บาท
อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
600.00 บาท
Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
600.00 บาท
Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
600.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 8 ธ.ค. 2565 14:00