poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ สนามที่ 1 ประจำปี 2566

27 - 29 ม.ค. 2566
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัคร 900 คน
483

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

165

ไทม์ไทรอัล (Timetrial)

42

ดาวน์ฮิลล์ (Downhill)

178

เสือภูเขา (MTB)

266

โรดเรช (Road race)

23

อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator)

 
 
 

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master (30 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (40 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (50 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
400.00 บาท
Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
400.00 บาท
Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 บาท
Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
350.00 บาท
Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
350.00 บาท
รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นฟรีไรด์
400.00 บาท
รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
400.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 25 ม.ค. 2566 12:00