poster image
Event

การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566

6 - 7 พ.ค. 2566
ณ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร 999 คน
การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566
278

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

213

วันเสาร์

169

วันอาทิตย์

52

โปรโมชั่น ค่าสมัคร 4 สนาม

 สนามที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566        จัดการแข่งขันในรูปแบบ PUMP TRACK
      สนามที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566     จัดการแข่งขันในรูปแบบ
CROSS COUNTRY

การคำนวณอายุใช้   เดือนพฤษภาคม 2566 - เดือนเกิดและปีเกิด  ของผู้เข้าแข่งขัน
Age


S__43040781

S__43040783


ป้ายขาไถ_66-01

ไวนิลแผนที่_วันที่_6_120_x_200_cm_1_ผืน_(พับขอบ)-01

ไวนิลตารางเวลา_120_x_200_cm_1_ผืน_(พับขอบ)-01

9B035207-CEC1-4855-89BB-0054AAEC3D33  

ไวนิลครอส_120_x_200_cm_1_ผืน_(พับขอบ)-03

ไวนิลครอส_120_x_200_cm_1_ผืน_(พับขอบ)-04

กฎ-01

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
3,000.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
3,000.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
3,000.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 6 พ.ค. 2566 12:00