Event

*เลื่่อนการแข่งขัน* การแข่งขันจักรยานประเภทถนน และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 3

16 - 18 ก.ค. 2564
จังหวัดจันทบุรี
700

รับสมัครทั้งหมด

60

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

18

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว

กรุณาติดตามกำหนดการจัดการแข่งขันใหม่เร็วๆ นี้ หากมีกำหนดการ และระบบเปิดรับสมัครแล้ว ท่านที่สมัครไปก่อนหน้านี้สามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Youth
400.00 บาท
รุ่น Master
400.00 บาท
รุ่น ฮาร์ดเทล
400.00 บาท
รุ่น ฟรีไรด์
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
350.00 บาท
รุ่น Youth
350.00 บาท
รุ่น Master (30 ปีขึ้นไป)
350.00 บาท
รุ่น Youth
350.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master ( 30 ปี )
400.00 บาท
รุ่น Master ( 40 ปี)
400.00 บาท
รุ่น Master ( 50 ปี)
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
300.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
300.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 บาท
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 9 ก.ค. 2564 12:00