poster image
Event

การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 2 ประจำปี 2567

12 พ.ค. 2567
เซ็นทรัล โคราช
รับสมัคร 999 คน
การแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Balance Bike Thailand Championships) สนามที่ 2 ประจำปี 2567
165

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

165

หนูน้อยขาไถ

การคำนวณอายุใช้   เดือนเมษายน 2567 - เดือนเกิดและปีเกิด  ของผู้เข้าแข่งขัน
สามารถดูระเบียบการแข่งขันได้ที่
 
 
และ ระเบียบขาไถเพิ่มเติม
https://www.thaicycling.or.th/assets/files/ebook/ebook_1712890017.pdf

ตารางคิดคำนวนอายุของการแข่งขันหนูน้อยขาไถ

Age_2024
 
 
สติ๊กเกอร์__50_x_70_cm_แบบที่_4-01

 กำหนดเวลาในการเข้าพื้นที่ ดังนี้
วันเสาร์  ที่ 11 พฤษภาคม 2567
เปิดรับสมัครหน้างาน, ลงทะเบียน, รับเบอร์    เวลา  09.00 – 17.00 น.
นักกีฬาสามารถเข้าพื้นที่ ได้  เวลา  11.00 - 18.00 น. 
ฝึกซ้อมได้ ระหว่าง เวลา 13.00 - 18.00 น. 
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567
วันแข่งขัน เปิดรับรายงานตัว ตั้งแต่เวลา  07.30 เป็นต้นไป
พิธีเปิด  เวลา  08.30 – 09.00 น.
เริ่มทำการแข่งขันรายการแรก  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม รับฟรีกระบอกน้ำจาก สสส. 
 
 
เพียงกรอกแบบสอบถาม "กิจกรรมหนูน้อยขาไถ" และแจ้งชื่อที่ใช้ทำแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่หน้างาน เพื่อรับกระบอกน้ำ ฟรี
Untitled_1
 

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 6 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.6 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 2.7-3 ขวบ (2 ขวบ 7 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.6 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 3.7-4 ขวบ (3 ขวบ 7 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.6 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 4.7-5 ขวบ (4 ขวบ 7 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.6 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 5.7-6 ขวบ (5 ขวบ 7 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.6 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 6 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 7 เดือน - 7 ขวบ 0 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : อายุ 6.7-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 7 ขวบ 0เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
800.00 บาท
ชาย : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุไม่เกิน 2 ขวบ (อายุ 1 ขวบ 8 เดือน - 2 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 2.1-2.5 ขวบ (2 ขวบ 1 เดือน - 2 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 2.6-3 ขวบ (2 ขวบ 6 เดือน - 3 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 3.1-3.5 ขวบ (3 ขวบ 1 เดือน - 3 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 3.6-4 ขวบ (3 ขวบ 6 เดือน - 4 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 4.1-4.5 ขวบ (4 ขวบ 1 เดือน - 4 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 4.6-5 ขวบ (4 ขวบ 6 เดือน - 5 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 5.1-5.5 ขวบ (5 ขวบ 1 เดือน -5 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 5.6-6 ขวบ (5 ขวบ 6 เดือน - 6 ขวบ 0 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 6.1-6.5 ขวบ (6 ขวบ 1เดือน - 6 ขวบ 5 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : อายุ 6.6-7 ขวบ (6 ขวบ 6เดือน - 6 ขวบ 7เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : Open Small 3-6 ขวบ (อายุ 3 ขวบ 0 เดือน ถึง 6 ขวบ 11 เดือน)
2,200.00 บาท
ชาย : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
2,200.00 บาท
หญิง : Open Big 5-10 ขวบ (อายุ 5 ขวบ 0 เดือน ถึง 10 ขวบ 11 เดือน)
2,200.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 9 พ.ค. 2567 14:00