สถานะ # วันที่จัดการแข่งขัน รายการขออนุญาตการแข่งขัน สถานที่ ผู้แทนสมาคม เบอร์ผู้จัด ยื่นขออนุญาตสมาคมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ อนุญาตจัดการแข่งขัน ไม่รับรองการแข่งขัน ไฟล์เอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 1 7 - 8 ต.ค. 2566 ZEER RANGSIT BALANCE BIKE ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ 0989753159 ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 2 24 ก.ย. 2566 TOUR OF SUKHOTHAI 2023 ณ.ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย พันเอก เสกสิทธิ์ ฮวบเจริญ ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 3 23 - 24 ก.ย. 2566 กิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว Bike Trip @ Kanchanaburi องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวศศิมา อารี 0659246144 ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 4 17 ก.ย. 2566 ปั่นพิชิตมอหินขาว (Morhinkhao Challenge 2023) ศาลาว่าการจังหวัดชัยภูมิ นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย
อนุญาตจัดการแข่งขัน 5 3 ก.ย. 2566 พร้าววังหินพิชิตดอยขุนแจ๋ | Khun Jae Mountain Challenge 2023 เทศบาลเวียงพร้าว - โครงการหลวงแม่ปูนหลวง ดอยขุนแจ๋ นายประภาส ชิตามิน 0624266780 ดูเอกสาร
ไม่รับรองการแข่งขัน 6 27 ส.ค. 2566 MTB MARATHON⁴ RAIKIATNAKORNCHAI CHAMPIONSHIP MOUNTAIN BIKE THAILAND ณ.ไร่เกียรตินครชัย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ณ.ไร่เกียรตินครชัย ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 7 20 ส.ค. 2566 การแข่งขันปั่นเปิดเมืองชัยนาท กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Activities ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายอภินันท์ ประเสริฐแสง 056412684
อนุญาตจัดการแข่งขัน 8 19 ส.ค. 2566 จักรยานเขื่อนภูมิพลเสือหมอบ เสือภูเขา สิงหาพาแม่เที่ยว ครั้งที่ 20 เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
อนุญาตจัดการแข่งขัน 9 12 - 13 ส.ค. 2566 KTC King Of The Curve in Bangkok 2023 สวนกีฬากมล FBT นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์
ไม่รับรองการแข่งขัน 10 12 - 13 ส.ค. 2566 หนองปรือซิตี้ไบค์ 2023 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 11 3 - 10 ส.ค. 2566 ชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายอภินันท์ ประเสริฐแสง ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 12 28 ก.ค. 2566 ปิดเมืองปั่น Uthaithani Circuit Race 2023 จ.อุทัยธานี 0904628951
อนุญาตจัดการแข่งขัน 13 21 - 30 ก.ค. 2566 การแข่งขันกีฬาจักรยานชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา จ.พะเยา นายประภาส ชิตามิน 055070402
อนุญาตจัดการแข่งขัน 14 16 ก.ค. 2566 การแข่งขันจักรยานทางเรียบ Route 24 DRT Bike Race วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยเอกพีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 0918677818 ดูเอกสาร
อนุญาตจัดการแข่งขัน 15 16 ก.ค. 2566 Ride to Strong ปั่นให้แกร่ง@Kpp จ.กำแพงเพชร นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ 0831665590 ดูเอกสาร