ติดต่อเรา Contact us

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Bicycle Association of Thailand Under the Royal Patronage

    286 เวลโลโดรม หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 286 Velloree, Huamark, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240

   TEL : 0-2719-3340-2 0-2719-3340-2

   FAX : 0-2719-3343 0-2719-3343

   E-Mail : tacal1959@yahoo.com

ประกาศ !!! กรณีส่งใบสมัครในการแข่งขันแต่ละสนาม ให้ส่งทาง E-mail : taca1959@yahoo.com เท่านั้น หากส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อนักกีฬาไม่ครบค่ะ Announce !!! If you send the application in each field, send by E-mail: taca1959@yahoo.com. May not be the official list of athletes.

  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Bicycle Association of Thailand Under the Royal Patronage