การแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ลู่) R1-R3 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ELIMINATOR สนามที่ 5 จันทบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (MTB) R1-R5 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
MTB สนามที่ 5 จันทบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (DH) R1-R5 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Downhill สนามที่ 5 จันทบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (DH) R1-R4 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (MTB) R1-R4 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ELIMINATOR สนามที่ 4 สงขลา 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Downhill สนามที่ 4 สงขลา 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
MTB สนามที่ 4 สงขลา 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (DH) R1-R3 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (MTB) R1-R3 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ELIMINATOR สนามที่ 3 กาญจนบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Downhill สนามที่ 3 กาญจนบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด