ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน

โดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้อนุญาตและรับรองการแข่งขัน

 1. Download แบบฟอร์มขออนุญาต คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 3. ทำหนังสือขออนุญาตจัดการแข่งขัน และ แนบแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 4. ส่งหนังสือขออนุญาตจัดแข่งขันพร้อมแนบแบบฟอร์มไปที่

  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  286 เวลโลโดรม หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  โทร 02 719 3340-2 และ ในกรณีเร่งด่วน ให้ Email มาที่ [email protected] แล้วโทรฯ แจ้งที่สมาคมฯ และ ส่งฉบับจริง มาตามที่อยู่ข้างต้น

หมายเหตุ

 1. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากที่ได้ระบุในหนังสือตอบรับการจัดการแข่งขันที่ทางสมาคมได้ตอบกลับไปยังผู้จัดการแข่งขัน
 2. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีนโยบายให้ผู้ตัดสินเรียกร้อง ขอค่าตอบแทน หรือ เงินพิเศษใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จัดการแข่งขัน
 3. การขออนุญาตจัดการแข่งขัน ต้องขอโดยตรงกับ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้น
 4. หากมีผู้ใดแอบอ้างรับดำเนินการและเรียกร้องค่าดำเนินการในการจัดการแข่งขัน หรือ เรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากที่ทาง สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำจดหมายตอบรับไป ให้ แจ้งมาที่

  สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  286 เวลโลโดรม หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  โทร 02 719 3340-2 และ ในกรณีเร่งด่วน ให้ Email มาที่ [email protected]