การแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Road) R1-R5 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 5 จันทบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (TimeTrial) R1-R5 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 5 จันทบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (TimeTrial) R1-R4 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Road) R1-R4 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 4 สงขลา 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 4 สงขลา 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (Road) R1-R3 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (TimeTrial) R1-R3 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 3 กาญจนบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 3 กาญจนบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 2 ศรีสะเกษ 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (TimeTrial) สนามที่ 2 ศรีสะเกษ 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Road (RoadRace) สนามที่ 1 มุกดาหาร 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด