การแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท StartList ผลการแข่งขัน
ELIMINATOR สนามที่ 5 พิจิตร 2024 ผลการแข่งขัน Result
RoadRace สนามที่ 5 พิจิตร 2024 ผลการแข่งขัน Startlist Result
Timetrial สนามที่ 5 พิจิตร 2024 ผลการแข่งขัน Startlist Result
RoadRace สนามที่ 4 กำแพงเพชร 2024 ผลการแข่งขัน Startlist Result
Timetrial สนามที่ 4 กำแพงเพชร 2024 ผลการแข่งขัน Startlist Result
RoadRace สนามที่ 3 จันทบุรี 2024 ผลการแข่งขัน Result
Timetrial สนามที่ 3 จันทบุรี 2024 ผลการแข่งขัน Result
RoadRace สนามที่ 2 ระนอง 2024 ผลการแข่งขัน Result
Timetrial สนามที่ 2 ระนอง 2024 ผลการแข่งขัน Result
RoadRace สนามที่ 1 กาญจนบุรี 2024 ผลการแข่งขัน Result
Timetrial สนามที่ 1 กาญจนบุรี 2024 ผลการแข่งขัน Result