สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

286 เวลโลโดรม หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Phone: 0-2719-3340-2 | Fax: 0-2719-3343

Email: [email protected]