วันที่ รายการขออนุญาตการแข่งขัน ผู้แทนสมาคม เบอร์โทร หนังสือรับรอง
3 ต.ค. 2564 SAT Bike Tour de Nakhonphanom-2021 ว่าที่ร้อยเอก พีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 094-468-5379 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2564 Burirum Cycling Championships 2021 เรืออากาศเอกสุภัทร ศรีไสว 081-671-4013 ดาวน์โหลด
6 ธ.ค. 2563 LRT KomKom Pongkrating #5 นายปรัชญา เชิดสูงเนิน 0642688111 ดาวน์โหลด
5 ธ.ค. 2563 Toyota & Singha Club Race Thailand 2020 เรืออากาศเอกสุภัทร ศรีไสว 0816714013 ดาวน์โหลด
29 พ.ย. 2563 สิงห์ พีทีที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น เขาอีโต้คลาสสิค… นายประดิษฐ์ โฆษิตนุศาสตร์ 0970609695 ดาวน์โหลด
22 พ.ย. 2563 TOUR OF KUMCHANOD # 1 ว่าที่ร้อยเอกพีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 094-468-5379 ดาวน์โหลด
21 พ.ย. 2563 Downhill Thailand series 2020”สนามที่ 1 และสนามที่… นายอภินันท์ ประเสริฐแสง 0858132520 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2563 อดิศรคัพ - สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2020… พันเอกเสกสิทธ์ ฮวบเจริญ 0863301177 ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2563 Songkhla Criterium 2020 ต้านภัยโควิด -19 จ่าสิบเอกธนาชัย ฉันฉายา 081-9787170 ดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2563 มหกรรมปั่นสองปราสาท Buriram Bike Fest 2020 ว่าที่ร้อยเอกพีร์ธนะ บุญจิราพิพัฒน์ 094-4685379 ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2563 รายการ การแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ผู้แทนนายมหรรณพ… ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2563 รายการ อดิศรคัพ สิงห์ พี ที ที เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์โอเพ่น… นายอภินันท์ ประเสริฐแสง 085-8132520 ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2563 รายการ Thai Angel Cycling ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า… ว่าที่ ร.ท.ปารเมศ คงรอด 089-2409780 ดาวน์โหลด
6 มี.ค. 2563 รายการ ทัวร์ ออฟ เดอะ ภูเก็ต แอนด์ พังงา ครั้งที่… จ.ส.อ.ธนาชัย ฉันฉายา 0819787170 ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2563 โครงการแข่งขันจักรยานโคกลอย ครอสคันทรี ประจำปีงบประมาณ… ดาวน์โหลด