การแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ใจเกินร้อย) R1-R4 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 4 สุพรรณบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ใจเกินร้อย) R1-R3 2022 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 3 กำแพงเพชร 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ใจเกินร้อย) R1-R2 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 2 เพชรบุรี 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 1 2022 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด