การแข่งขัน สถานที่ ปี ประเภท ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺใจเกินร้อย) R1-R4 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 4 สุพรรณบุรี 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Revised คะแนนสะสมใจเกินร้อย สนามที่ 3 รุ่น 60 ปี กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
Revised คะแนนสะสมใจเกินร้อย สนามที่ 3 รุ่น F กำแพงเพชร 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
Revised ใจเกินร้อย สนามที่ 3 รุ่น F กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺใจเกินร้อย) R1-R3 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 3 กำแพงเพชร 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
คะแนนสะสม (ฺใจเกินร้อย) R1-R2 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 2 ชัยนาท 2023 ผลการแข่งขัน ดาวน์โหลด
ใจเกินร้อย สนามที่ 1 จังหวัดพิจิตร 2023 คะแนนสะสม ดาวน์โหลด