สรุปผลการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ รายการ BANYUWANGI INTERNATIONAL BMX 2019 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

วิชิตพงษ์ มงคลศิริ อันดับที่ 1

รุ่นประชาชนชาย
โกเมธ สุขประเสริฐ อันดับที่ 10
สิทธิโชค แก้วสีขาว อันดับที่ 17
สมคิด ฮาระตะวัน อันดับที่ 21

รุ่นเยาวชนชาย
ณรงค์วิทย์ ปัญญา อันดับที่ 2
นพดล คล้ายมณีหาญ อันดับที่ 8

รุ่นเยาวชนหญิง
ธนาภรณ์ โตทอง อันดับที่ 2
ชนาธินาถ จั่นเพิ่ง อันดับที่ 3
ปนัดดา บูรณภวังค์ อันดับที่ 4

รุ่นประชาชนหญิง
ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร อันดับที่ 9
วรัญญา แซ่แต้ อันดับที่10