แสดงความยินดี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม

26/03/2020

 มอบหมายให้ พลตรีชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มาแสดงความยินดีกับ พลเอกเดชา เหมกระศรี ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมัยที่ 2 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ห้องเกียรติภูมิ สมาคมกีฬาจักรยานฯ เวลโลโดรม หัวหมาก