สองล้อจัดทำคู่มือแข่งประเภทลู่ New Normal เสนอให้ “ศบค.” พิจารณาปลดล็อกในระยะที่ 4 วอน กกท. ใช้จักรยานนำร่องให้แก่สมาคมอื่น ๆ

 สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดทำคู่มือการแข่งขันจักรยานประเภทลู่แบบ New Normal ภายใต้แนวคิด “รักษาระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัส จำกัดจำนวนคน” เพื่อเสนอให้ “ศบค.” เตรียมพิจารณามาตรการผ่อนคลายการจัดกิจกรรมในระยะที่ 4 ด้าน “เสธ.หมึก” เผยสมาคมฯ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ของ ศบค. อย่างเข้มงวด โดยนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นครั้งแรก ทั้งกำหนดรายการแข่งขันขึ้นใหม่ รักษาระยะห่างชัดเจน จัดแบบไม่มีคนดู แต่จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก และยูทูบ ให้ชมทั่วประเทศ พร้อมขอความอนุเคราะห์จาก กกท. ทำโมเดลให้สมาคมกีฬาจักรยานฯ เป็นสมาคมนำร่อง และเป็นตัวอย่างให้แก่สมาคมกีฬาอื่น ๆ ต่อไป

 “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนคลายประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่เป็นสีแดงในระยะที่ 4 ซึ่งในจำนวนนั้นมี สนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งการแข่งขันกีฬาที่มีความเสี่ยงน้อยอยู่ด้วย สำหรับสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ทำแผนจัดการแข่งขันอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีหารือร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด 22 ข้อ และจัดแข่งขันในรูปแบบ New Normal จัดแข่งเฉพาะประเภทบุคคล ไม่จัดประเภททีม ล่าสุด สมาคมฯ ได้นำเสนอแผนการแข่งขันต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


 พลเอกเดชา กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าว สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้นำเสนอแผนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2563 รวมทั้ง การแข่งขันจักรประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และ การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ประธานที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเป็นห่วงอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรก ต้องยึดมาตรการหลัก 5 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 1.มีการตรวจวัดไข้ และทำความสะอาดสถานที่, 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, 3.เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร, 4.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์, 5.งดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก ประเด็นที่สอง ต้องเป็นการแข่งขันที่ไม่มีการปะทะกัน รักษาระยะห่าง และแข่งขันแบบปิด  นายกสองล้อไทย กล่าวอีกว่า ในแผนแรกที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้นำเสนอไปนั้น มีการแข่งขันบางรายการที่อาจจะมีการใกล้ชิดของนักกีฬา คณะทำงานกลั่นกรองฯ มีความเป็นห่วงว่า อาจจะยังไม่รักษาระยะห่าง (Social distancing) ตามกำหนดอย่างน้อย 2 เมตร สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงได้นำมาแก้ไขใหม่แล้ว และได้นำเสนอกลับไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำเสนอไปยังคณะทำงานกลั่นกรองฯ อีกครั้งหนึ่ง และจะได้นำเสนอสู่ที่ประชุมใหญ่ของ ศบค.พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 พลเอกเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนของ กกท. ได้มอบหมายให้ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มาชี้แจงแนวงทางในการปรับปรุงแก้ไขตามที่ ศบค. ได้กำหนดมา โดยเชิญสมาคมกีฬาจักรยานฯ ไปประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาอื่น ๆ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จัดแข่งเฉพาะประเภทเดี่ยว ไม่มีการแข่งขันประเภททีม และปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยนายทนุเกียรติ ให้ความสนใจ และชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานฯ ว่ามีมาตรการป้องกันที่ดีมาก และนำเสนอแผนจัดการแข่งขันได้ดี อย่างไรก็ตาม นายทนุเกียรติ ได้มอบหมายให้ทุกสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันในรูปแบบ New Normal นำเสนอกลับไปภายในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. แต่สมาคมกีฬาจักรยานฯ คาดว่าจะจัดทำแล้วเสร็จพร้อมส่งให้ กกท. เพื่อนำเสนอให้ ศบค. พิจารณาปลดล็อกได้ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้


 “เสธ.หมึก” เปิดเผยอีกว่า สำหรับการจัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันแบบ New Normal สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดทำภายใต้แนวคิด “รักษาระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัส จำกัดจำนวนคน” ซึ่งในมาตรการป้องกันทั้ง 22 ข้อที่สมาคมฯ ได้นำเสนอไปแล้วนั้น จะเป็นมาตรการหลักในการจัดการแข่งขัน โดยจะเพิ่มนวัตกรรมต่าง ๆ เข้าไป เช่น การรับสมัครออนไลน์ ผ่าน QR Code, การฝึกซ้อมและแข่งขันในรูปแบบ E-Cycling, การกำหนดรายการแข่งขันขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะการแข่งขันประเภทลู่ จะมีรายการ TCA สปรินท์ บุคคล และ One Lap สปรินท์ บุคคล, การสร้างพื้นที่อบอุ่นร่างกาย (วอร์ม อัพ) ส่วนกลางเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และการบริหารจัดการจำนวนคน และรักษาระยะห่าง, จัดแบบปิด ไม่มีคนดู แต่จะถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ ให้แฟนกีฬาจักรยานได้ชมกันทั่วประเทศ

 นายกสองล้อไทย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในคู่มือดังกล่าว ยังมีข้อกำหนดว่า ผู้จัดหรือผู้ให้บริการ จะต้องมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้รับบริการ ต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบติดตามผลได้ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้กำหนดว่าต้องใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ มีการลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน สามารถติดตามได้จริง รวมทั้งต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ลงในมือถือด้วย เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลการเดินทางของแต่ละคน เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดการแข่งขันใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรายการที่สมาคมฯ จัดเอง หรือหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เป็นผู้จัดการแข่งขัน ดังนี้ 1.จะต้องขออนุญาตจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 2.ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ในการจัดการแข่งขัน เช่น จังหวัด หรือสนามแข่งขันต่าง ๆ 3.ใช้กฏกติกาสากล ที่รับรองโดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) 4.ต้องใช้ผู้ตัดสินหรือกรรมการของสมาคมกีฬาจักรยานฯ เท่านั้น

 “สำหรับมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ซึ่ง ศบค. อนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาได้นั้น ในส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ซึ่งเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ สนามแรก ที่เวลโลโดรมหัวหมาก เรามีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดรัดกุม ด้านสถานที่แข่งขันก็เป็นของ กกท. อยู่แล้ว จึงอยากให้ กกท. ทำเป็นโมเดลสมาคมกีฬาจักรยานฯ คือสมาคมแรกที่จัดการแข่งขันแบบ New Normal เป็นสมาคมนำร่องให้แก่สมาคมกีฬาอื่น ๆ โดยยึดมาตรการหลัก 5 ข้อ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด จึงขอความอนุเคราะห์จาก กกท. พิจารณาแผนการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานฯ หากมีการปลดล็อกแล้ว สมาคมฯ พร้อมจัดแข่งขันจักรยานประเภทลู่สนามแรก ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย., สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค., สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. และ สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ทั้ง 4 สนาม แต่ถ้าสนามแรกไม่สามารถจัดได้ทันตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ประกาศ สมาคมฯ ก็มีแผนสองด้วยการเลื่อนสนามแรกไปแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค., สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค., สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. และสนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 ส.ค. ส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา กำหนดแข่งขันสนามที่ 3 ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. ซึ่งจัดในรูปแบบ New Normal เช่นเดียวกัน” พลเอกเดชา กล่าว


 พลเอกเดชา กล่าวเสริมว่า สำหรับการจัดการแข่งระดับนานาชาติ สมาคมกีฬาจักรยานฯ กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติชาย “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” ระหว่างวันที่ 6-11 ต.ค. เส้นทางจาก จ.สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-สุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 1,045 กิโลเมตร ส่วนประเภทสตรี “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2020” แข่งขันระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค. เส้นทางภายใน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 261.90 กิโลเมตร รวมทั้งการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “UCI Track Asia Cup” ในช่วงเดือน พ.ย. นี้ โดยทุกรายการจะจัดในรูปแบบ New Normal ที่ผ่านมาพวกเราทำงานกันอย่างหนัก และจะระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น ดังเจตนารมณ์ในการบริหารงานที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพ” เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย.