รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทถนน ประจำปี 2562 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล

นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ นัฐนันท์ นนทะแก้ว (ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย), นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ ทรัพย์ประเสริฐ พิมพ์แสง (PJD.Pumbike Lopburi) ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ผู้ฝึกสอนฝ่ายหญิง ได้แก่ พ.ต.ท.จีรศักดิ์ นนทะแก้ว และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ อส.ทพ.สุริยา แสงบุญ