รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิล ประจำปี 2562 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล

 นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ จ.ท.หญิง วิภาวี ดีคาบาเลส (กองทัพอากาศ),


นักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่ เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ (LOMOCYCLE เทศบาลเมืองหนองปรือ) ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ผู้ฝึกสอนฝ่ายหญิง ได้แก่ นางเมตตา นิลเพชร และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ นายมนตรี บุญเสน่ห์