poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

February 25 to 27, 2022
จังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัคร 900 คน
482

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

118

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนแล้ว

178

ไทม์ไทรอัล (Timetrial)

40

ดาวน์ฮิลล์ (Downhill)

180

เสือภูเขา (MTB)

273

โรดเรช (Road race)

33

อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator)สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันอย่างเดียวที่เคยสมัครไว้ก่อนเลื่อนการแข่งขัน ไม่ได้ลงทะเบียน License

สมัครใหม่และนำหลักฐานเดิม+หลักฐานที่โอนเงินเพิ่มเติม แจ้งชำระเงิน 

 

สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันและลงทะเบียน License

ให้แจ้งทีมงานพร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน หรือเลขที่ใบสมัคร เพื่อให้ทีมงานออกบัตรให้ให้ก่อน คุณจะได้รับเลข Federation ID เพื่อใช้สมัครใหม่และระบุว่ามี License แล้ว พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินเดิมได้เลย
สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ Facebook Inbox : @taca1959 หรือคลิก m.me/taca1959

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย
250.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่น Master (30 ปีชาย)
400.00 THB.
รุ่น Master (40 ปีชาย)
400.00 THB.
รุ่น Master (50 ปีชาย)
400.00 THB.
Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
400.00 THB.
Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 THB.
Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
400.00 THB.
Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 THB.
Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
350.00 THB.
Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
350.00 THB.
Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
350.00 THB.
Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
350.00 THB.
Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 THB.
Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 THB.
Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 THB.
Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
350.00 THB.
Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
350.00 THB.
Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
350.00 THB.
Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
350.00 THB.
รุ่นยุวชนชนชาย (อายุไม่เกิน 14 ปี)
400.00 THB.
รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
400.00 THB.
รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
400.00 THB.
รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
400.00 THB.
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 THB.
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 THB.
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 THB.
รุ่นฟรีไรด์
400.00 THB.
รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
400.00 THB.
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
300.00 THB.
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 THB.
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 THB.
รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 THB.
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 THB.
ลงทะเบียนได้ถึง 22 ก.พ. 2565 23:59