poster image
Event

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

25 - 27 ก.พ. 2565
จังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัคร 900 คน
482

นักกีฬา
ลงทะเบียนแล้ว

178

ไทม์ไทรอัล (Timetrial)

40

ดาวน์ฮิลล์ (Downhill)

180

เสือภูเขา (MTB)

273

โรดเรช (Road race)

33

อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator)สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันอย่างเดียวที่เคยสมัครไว้ก่อนเลื่อนการแข่งขัน ไม่ได้ลงทะเบียน License

สมัครใหม่และนำหลักฐานเดิม+หลักฐานที่โอนเงินเพิ่มเติม แจ้งชำระเงิน 

 

สำหรับผู้ที่สมัครแข่งขันและลงทะเบียน License

ให้แจ้งทีมงานพร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน หรือเลขที่ใบสมัคร เพื่อให้ทีมงานออกบัตรให้ให้ก่อน คุณจะได้รับเลข Federation ID เพื่อใช้สมัครใหม่และระบุว่ามี License แล้ว พร้อมทั้งแนบหลักฐานการชำระเงินเดิมได้เลย
สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ Facebook Inbox : @taca1959 หรือคลิก m.me/taca1959

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 40 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 50 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย
250.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย
350.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง
350.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master 30 ปีหญิง
400.00 บาท
รุ่น Master (30 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (40 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master (50 ปีชาย)
400.00 บาท
รุ่น Master 60 ปีชายขึ้นไป
400.00 บาท
Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
400.00 บาท
Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
400.00 บาท
Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
400.00 บาท
Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
350.00 บาท
Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
350.00 บาท
Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
350.00 บาท
Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
350.00 บาท
Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
350.00 บาท
Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
350.00 บาท
Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
350.00 บาท
รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนหญิง (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นเยาวชนชาย (อายุ 17-18 ปี)
400.00 บาท
รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นทั่วไปชาย
400.00 บาท
รุ่นฟรีไรด์
400.00 บาท
รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
400.00 บาท
รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
400.00 บาท
รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปชาย
400.00 บาท
รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
400.00 บาท
เจ้าหน้าที่ทีม
0.00 บาท
ลงทะเบียนได้ถึง 22 ก.พ. 2565 23:59