สำหรับนักกีฬาจักรยานที่เข้าแข่งขันต้องชำระเงิน และแจ้งชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุ
วันที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อทีม
31 พ.ค. 2565 00020-006579 วชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006577 เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ Bikenet Liqui Moly Cycling Team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006511 จิดาภา วณิชลักษมี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
31 พ.ค. 2565 00020-006573 ยศรินทร์ อินอุ่นโชติ A2BIKE YAI CHAIYAPHUM โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006573 อภิรักษ์ ศรเพชร A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพภาคที่2 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006321 ณัฐวุฒิ พุกประทุม Aroonsilp โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006570 ณรินทร์ภัทร สุริยะศศิธรรม คันน่อง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
31 พ.ค. 2565 00020-006570 กฤตภาส สุระการ คันน่อง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
31 พ.ค. 2565 00020-006561 นันทวิช กงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006559 พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม แม่กิมไล้ -ร้านนำประเสริฐ-กองทัพภาคที่4 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
31 พ.ค. 2565 00020-006558 กฤษฏิ์ดิธัช เกตุยา ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย สมุทรสงคราม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006550 รัฐกร นิลกำจร A-bike นครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
31 พ.ค. 2565 00020-006548 Win Assakul TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006555 กฤษฎาภรณ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
31 พ.ค. 2565 00020-006555 วัชรพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006555 วิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ กรีน ไทเกอร์ บาย ไฮล์ อินเตอร์เทรด โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006550 สุภาทินี โสบุญ A-bike ชมรมนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
31 พ.ค. 2565 00020-006550 นงนุช เมฆจันทร์ A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
31 พ.ค. 2565 00020-006550 กมลรดา ขาวปลอด WALAILAK/A-bike นครศรีธรรมราช ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
31 พ.ค. 2565 00020-006549 มฤคินทร์ ธนะสูตร ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006544 Jens Ostergaard Team Easy On โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
31 พ.ค. 2565 00020-006542 กรกฏ ฤทธิมาน VeloSupersport โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
31 พ.ค. 2565 00020-006526 ปัณณวัฒน์ นาถวิล ฺฺฺBike Room Stuio โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006525 กชกร วิสาระโภชน์ หัวคลองสระบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006526 ธัญวุฒิ ปัดชาสี SKYRIDER โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006528 กิตติ พงษ์สว่าง NKT CYCLING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
31 พ.ค. 2565 00020-006526 ณัฐวัตร งอกงาม SKYRIDER โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
31 พ.ค. 2565 00020-006526 ชนิดาภา สุวรรณะโชติ SKYRIDER โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
31 พ.ค. 2565 00020-006523 วิทยา เกิดสมจิตต์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006513 อมรรัตน์ ยุวบุตร PETERJAME โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006153 อนันดา ซอฮาซัน SORHABIKE PARK53 x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
30 พ.ค. 2565 00020-006153 พรเพชรไพร อรุโณรส SORHABIKE PARK53 x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
30 พ.ค. 2565 00020-006153 ศิวกร สุ่มมาตย์ SORHABIKE PARK53 x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
30 พ.ค. 2565 00020-006153 ภานุพงศ์ รอดผล SORHABIKE PARK53 x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
30 พ.ค. 2565 00020-006153 อานนท์ ปานนภา SORHABIKE PARK53 x SINTHORN ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006495 วาสนา ปัญเศษ กรมทหารราบที่3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006495 ศักดิ์สิทธิ์ เขาวงศ์ กรมทหารราบที่3 อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006495 อนันตชัย ภูมิชนะกิจ กรมทหารราบที่3 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006252 มยุรี พูลสวัสดิ์ Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006252 สิทธิรัตน์ มั่งน้อย Aroonslip & โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006485 เอกพล ภูพวก Bbl cycling club เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006483 ศิรวิทย์ ถนอมจิต TNBIKETRAT โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006483 จิรชาติ พรมวงศ์ TNBIKE TRAT โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006243 จักรกฤษณ์ นุริตะมนต์ HATYAI CYCLE ZONE โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006145 สุริยา เพ็ญประจักร์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006145 สายน้ำ เพ็ญประจักร์ Bike net lipuimoly เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006479 รุ่งนภา กุศล Kitchen Queen ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
30 พ.ค. 2565 00020-006476 พิพัฒน์ แซ่เตียว พิพัฒน์การยางทีม โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
30 พ.ค. 2565 00020-006477 ศิรภัสสร ชาติกำเหนิด ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3,โปลิเคม,VEETIRECO ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปหญิง
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 17 ปีขึ้นไปหญิง
30 พ.ค. 2565 00020-006378 เยาวเรศ จิตมาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
30 พ.ค. 2565 00020-006471 ชาตรี ภัทราวุธ เขาเขียวมิตซูชลบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
30 พ.ค. 2565 00020-006466 พีรพัฒน์ ยาหอม bike net Liquimory cycling tearm ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
30 พ.ค. 2565 00020-006458 ปัณณวิชญ์ เพ็ชรสังหาร ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006460 สามารถ ภู่โต E N K K U ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006460 ธีรยุทธ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ ENKKU โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
30 พ.ค. 2565 00020-006460 กิตติคุณ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ E N K K U ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006460 ไอยารินทร์ ไกรญาติ E N K K U ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
30 พ.ค. 2565 00020-006460 เอก อินทรโฆษิต ENKKU ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
30 พ.ค. 2565 00020-006459 Tanaphon Seanumnuyphon Roojai.com Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006455 วิฑูล ตลอดไธสง LOMOCYLE เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006396 Nattanun Chantavuttinun หมอเส็ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006431 ชินาธิป จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006444 สกล มานะธรรมไพบูลย์ TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006431 สายันต์ จันทนิตย์ ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006431 วริศ ไค่นุ่นกา ACSP CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006443 ธนศักดิ์ ธารชัย แม่กิมไล้-คิงเฟอร์นิเจอร์ชิตี้-กองทัพภาคที่4 ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006192 วีรศักดิ์ ทิพยศรี THUNGKRAT GRUOP BIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006443 ธนชิต วงศ์บาตร แม่กิมไล้-คิงเฟอร์นิเจอร์ชิตี้ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006441 รุ่ง อาษา สำราญวู๊ดชิพ ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
30 พ.ค. 2565 00020-006441 ประภวิษณ์ เตชะธรรมพงศ์ สำราญวู๊ดชิพ อบจ ปราจีนบุรี ร.ร มารีวิทยากบินทร์บุรี TN ศรีมหาโพธิ์ เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
30 พ.ค. 2565 00020-006441 พัทธ์ธีรา อาษา สำราญวู๊ดชิพ ร.ร มารีกบินทร์บุรี ร.ร ป.ร.อ ปราจีนบุร เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
30 พ.ค. 2565 00020-006192 จิณณะ ทิพยศรี THUNGKRAT GRUOP BIKE เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006441 ชิติพัทธ์ อาษา สำราญวู๊ดชิพ ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีณราฎรอำรุง ปราจีนบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
30 พ.ค. 2565 00020-006439 ประวีร์ ตั้งประเสริฐ ็HSR Weekendride ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
30 พ.ค. 2565 00020-006427 Kulacha Chairin TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
29 พ.ค. 2565 00020-006432 กฤษณพงษ์ สาสุนทร UBCA สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
29 พ.ค. 2565 00020-006428 จริญญา สืบจากถิ่น Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
29 พ.ค. 2565 00020-006423 ณฐภัทร หลักซั่ว บ้านนาไบค์ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
29 พ.ค. 2565 00020-006337 ณธรรศ นาคมณี Fishermanfriends Chiangmai เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
29 พ.ค. 2565 00020-006337 ติณพัตน์ เมืองเดช Fishermanfriendschiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
29 พ.ค. 2565 00020-006337 อิสริยา ชั้นผั้น Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
29 พ.ค. 2565 00020-006337 ศิวัช ปั้นทิม Fisherman​freinds​ Chiang​ mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
29 พ.ค. 2565 00020-006337 นฤมิต ฤทธิกุล Fisherman​freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
29 พ.ค. 2565 00020-006409 ธารทอง วงษ์ใหญ่ ฟิตเชอร์เเมนเฟรนวัดดงน้อย กองทัพภาคที่๒ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
29 พ.ค. 2565 00020-006408 วรรณา พลอยชาติตระกูล Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
29 พ.ค. 2565 00020-006407 เทอดเกียรติ บรรจงชีพ - โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
28 พ.ค. 2565 00020-006403 ศุภกฤต อินทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
28 พ.ค. 2565 00020-006402 อนุพงษ์ ใยบัวทอง หลาวเหลียงเรสซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class A : [D] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
28 พ.ค. 2565 00020-006401 ชูชาติ ธรรมแก้ว Core Nutrition Cycling Team เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 พ.ค. 2565 00020-006401 ฉันทนา หอมฉิน Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [S] รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไปหญิง
28 พ.ค. 2565 00020-006398 นายปภากร อุดมฤทธิ์ หลอยอุบล โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
28 พ.ค. 2565 00020-006394 ไชยณรงค์ หอมประไพ pump track sakeao เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
28 พ.ค. 2565 00020-006394 พชร หอมประไพ pump track sakeao เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
28 พ.ค. 2565 00020-006385 นพดล ฤกษ์โรจี GEMBURI เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
28 พ.ค. 2565 00020-006375 สุลาวรรณ​ สันเรือง อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
28 พ.ค. 2565 00020-006375 สุทธิชัย สุมนวัฒนเดช อักษะ2000 โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
28 พ.ค. 2565 00020-006375 ปธาน บุญชู อรุณศิลป์ นครปฐม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
28 พ.ค. 2565 00020-006339 สุกฤษ ศรีเปารยะ Zummy the Cyclist โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
27 พ.ค. 2565 00020-006371 พิชญธิดา แก้วหานาม เด็กน้อยชุมพรทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
27 พ.ค. 2565 00020-006370 บุณรดา แก้วหานาม ท่ามะปริงไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
27 พ.ค. 2565 00020-006369 ปพิชญา แก้วหานาม เด็กน้อยชุมพรทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
27 พ.ค. 2565 00020-006358 ญาดาวดี ช่วยคำ บ้านนาไบค์ ชุมพร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
27 พ.ค. 2565 00020-006352 ธวัชชัย จีระเดชาธรรม กองทัพภาคที่4 Giant อมรไบค์ซิเคิล TTL โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [C] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006360 ถาวร ไชยเสนา SATURDAY CIRCUIT เสือภูเขา (MTB) : Class A : [E] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006357 จิตติพัฒน์ ขาวหีต ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006355 ณัฐภัทร ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006354 ณัฐชนน ใจดี ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนอง แร่นองเรสซิ่ง(บรรหารคอนกรีต)ทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006337 รัชชานนท์ วงค์อินทร์ Fisherman​ Freinds​ Chiang​mai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006337 นนทศักดิ์ รักษาศรี Fishermanfriends Chiangmai ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006347 สมยศ ศิริมงคล ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
27 พ.ค. 2565 00020-006347 อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006347 พูนศิริ ศิริมงคล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006343 ปิ่นภัค เชียงสวน AMC/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
27 พ.ค. 2565 00020-006341 กฤษฎา สุภาแก้ว LBH cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
27 พ.ค. 2565 00020-006331 ณัฐวุฒิ เฟื่องขจร Slipnumb CC EnduroBoyz ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006332 พงศกร ท้วมกรุง จักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
27 พ.ค. 2565 00020-006279 ชาญวิทย์ ธรรมนาม Lovebike สายซิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006333 กิตติศักดิ์ โกสิต สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006330 นว ศรีศักดิ์ ชมรมจักรยานจังหวัดเลย ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
27 พ.ค. 2565 00020-006329 สุวิทย์ แวดล้อม ท่าสะอ้าน เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
26 พ.ค. 2565 00020-006251 ณภัทร ภักดีพันธ์ Aroonslip ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
26 พ.ค. 2565 00020-006319 สุรเกียรติ บุญโสม ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
26 พ.ค. 2565 00020-006317 อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
26 พ.ค. 2565 00020-006317 วรินทร เพ็ชรประพันธ์ Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [H] รุ่นทั่วไปหญิง
26 พ.ค. 2565 00020-006318 เจริญวิทย์ แซ่ย่อง ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
26 พ.ค. 2565 00020-006314 พิรานันท์ มณีรัตนานนท์ KOM-KOM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
26 พ.ค. 2565 00020-006310 ภุมรัตน์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
26 พ.ค. 2565 00020-006310 ณชรต จันทรศร ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
26 พ.ค. 2565 00020-006310 พยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ ฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อย เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
26 พ.ค. 2565 00020-006307 ภาณุพัฒน์ อมรนิมิตร แม่ละเมียดขนมหวานเมืองเพชรบุรี ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
25 พ.ค. 2565 00020-006300 พิภู เพชรศิริ ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006300 เปรม แสนสวาท ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006300 กฤษณ หลาบเงิน ชมรมจักรยานนครพนม โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006299 พีรวิชญ์ สุโพเคน ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006298 คณิศร เกษรราช ชมรมจักรยานนครพนม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006296 กิตติเดช ไชยมุสิก Sky riders โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006294 rita fast ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
25 พ.ค. 2565 00020-006294 Shane Goodhew AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006294 สุรศักดิ์ ทวีสมาน AminoVital - Nich Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 พ.ค. 2565 00020-006294 ธิติบดี แสงศิริบังอร AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.พังงา) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 พ.ค. 2565 00020-006294 พิเชษฐ​์ พึ่งแรง AminoVital​ -​ Nich Cycling Team (สมาคมกีฬา จ.พังงา) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006294 นัฏฐชัย มาลัยทอง AminoVital - Nich Cycling (สมาคมกีฬา จ.เพชรบูรณ์) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006294 ชัยพฤกษ์ เจริญพงษ์ AminoVital - Nich Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006254 Toem Syna Aran cambohoy team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 พ.ค. 2565 00020-006254 Vibol Sean Aran cambohoy team โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 พ.ค. 2565 00020-006254 ศุภกฤต ศรีเมือง Aran cambohoy team โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006293 เฉลิมพล กล้าหาญ Roojai.com Cycling Team ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006290 กิตติคุณ ปานสายลม PLM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
25 พ.ค. 2565 00020-006288 ชัยวัฒน์ เจริญรื่น โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
25 พ.ค. 2565 00020-006289 บวรลักษณ์ อินเปล่ง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [P] รุ่นอายุ 17-18 ปีหญิง
25 พ.ค. 2565 00020-006287 ธนกร ม่วงคำ สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006286 ศิรภัสสร นาคชัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [J] รุ่นอายุ 15-16 ปีหญิง
25 พ.ค. 2565 00020-006285 อรวรรณ หมื่นทุม สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
25 พ.ค. 2565 00020-006284 มงคล ฟากวิลัย สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class B : [A] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปชาย
25 พ.ค. 2565 00020-006283 ปุญญพัฒน์ ครุนาสูง สิงห์บุรี Trinx chaoyang OKO เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
25 พ.ค. 2565 00020-006281 ประพจน์ ชื่นวิจิตร ๊UCN โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 พ.ค. 2565 00020-006278 ธนกร แซ่ตัน ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
24 พ.ค. 2565 00020-006275 อภิชยา หันทยุง KitchenQueens CyclingTeam ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
24 พ.ค. 2565 00020-006202 รัตนพงษ์ ชัยรักษ์วัฒนา Grant Thornton Bike Zone โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 พ.ค. 2565 00020-006270 เบญจวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ Keep Pushing Cycling เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
24 พ.ค. 2565 00020-006270 โชติ ธรรมาจักร์กุล Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
24 พ.ค. 2565 00020-006270 จิตตนันท์ เงินเรืองโรจน์ Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
24 พ.ค. 2565 00020-006270 วรเทพ เลี่ยมแจ่ม Keep Pushing Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
24 พ.ค. 2565 00020-006269 สินธุ์ชัย โชติเนตร Core Nutrition Cycling Team เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
23 พ.ค. 2565 00020-006266 กรธัช วิทยะศุภร ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
23 พ.ค. 2565 00020-006265 เจษฏา บินมูฮำหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
23 พ.ค. 2565 00020-006265 ณัฐภัทร บินมูฮัมหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
23 พ.ค. 2565 00020-006265 นาดา บินมูฮำหมัด สมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนหญิง (อายุ 15-16 ปี)
23 พ.ค. 2565 00020-006169 วชิรัตน์ จันทร โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
23 พ.ค. 2565 00020-006261 นิธินันท์ หลวงเมือง เทศบาลเมืองหนองปรือ/Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
23 พ.ค. 2565 00020-006261 พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธณะ เทศบาลเมืองหนองปรือ/Lomocycle Chonburi เสือภูเขา (MTB) : Class B : [C] รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006260 เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ Lomocycle veetireco เทศบาลเมืองหนองปรือ ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006259 จิรายุ ชมภูนุช Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006259 ธัชพล ทองเกตุแก้ว Common Cycling ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
22 พ.ค. 2565 00020-006245 ธนลภย์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [B] รุ่นเยาวชนชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006245 ธนกฤต หะหมาน Walailak University/Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006245 ธนภรณ์ หะหมาน Amornbike ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช เสือภูเขา (MTB) : Class A : [J] รุ่นเยาวชนหญิง
22 พ.ค. 2565 00020-006239 สัญลักษณ์ แบ่งสันเทียะ ไม่มี โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006256 ศุภวิชญ์ สมศิล A2BIKE YAI CHAIYAPHUM กองทัพบก เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006247 เอกพงษ์ เพลงอินทร์ โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
22 พ.ค. 2565 00020-006197 พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
21 พ.ค. 2565 00020-006249 ภาวัต มีชูรส pbb cycling club โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
21 พ.ค. 2565 00020-006242 ณัฐภัทร ประเทืองบุญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
21 พ.ค. 2565 00020-006242 เจษฎาภรณ์ ทองภู โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
21 พ.ค. 2565 00020-006241 Eufrasio Fondon Contreras เพชรวงศ์สว่าง By ทนายหน่อย - PWT ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
20 พ.ค. 2565 00020-006236 ประทีป เหมนแก้ว Design Cycling โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
20 พ.ค. 2565 00020-006233 จิรพัชร์ เเข่งขันดี เลียบคลอง13ไบค์เลน ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
20 พ.ค. 2565 00020-006226 กฤตพัฒน์ ยุทธิวัฒน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนชาย (17-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนชาย
19 พ.ค. 2565 00020-006219 วงศกร บูรณพงศ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
19 พ.ค. 2565 00020-006216 สกล ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
19 พ.ค. 2565 00020-006216 คณพศ ทองอ่อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
19 พ.ค. 2565 00020-006211 วิเชียรศักดิ์ มรรคธนัท GEEBIKE SURIN เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
19 พ.ค. 2565 00020-006212 ประธานาธิบดี สามสีทอง ชากังราว จ.กำแพงเพชร เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
19 พ.ค. 2565 00020-006211 กฤตภาส มรรคธนัท GEEBIKE SURIN ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
18 พ.ค. 2565 00020-006209 ชัยยะสิทธิ์ สุทธิมาลย์ KBM ระยอง เสือภูเขา (MTB) : Class B : [B] รุ่นอายุ 17-18 ปีชาย
18 พ.ค. 2565 00020-006162 พงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
18 พ.ค. 2565 00020-006206 อธิคุณ แสนตา แม่สอด ไซร์คลิ่ง เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
18 พ.ค. 2565 00020-006203 ดนุเดช มะหะหมัด Betong โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
18 พ.ค. 2565 00020-006198 สายัณธ์ ถวาย DH cafe Rayong 24 Transporter ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
18 พ.ค. 2565 00020-006198 ชัยรัตน์ ชาวเชียงตุง DH cafe Rayong ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
18 พ.ค. 2565 00020-006196 เกรียงไกร ขันทอง สมาคมกีฬาจักรยานอุบลฯ (UBCA) โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
18 พ.ค. 2565 00020-006194 สิงหา นพกิจ Aungkap Team อังกาบทีม เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอาวุโส 35 ปี ขึ้นไปชาย
18 พ.ค. 2565 00020-006184 สุนทร เรืองขจิตตร Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
17 พ.ค. 2565 00020-006190 นิยม บุญศรี กลุ่ม ปตท. โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006188 ภานุวัฒน์ ใจเที่ยง TNBIKE TRAT โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006187 ธนกร ฟักทอง JBC&SPR ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006185 Noppasoon Maha วงษ์พาณิชย์ ท่าช้าง หาดใหญ่ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [E] รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006183 ปิยะวัฒน์ สุขสิงห์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006178 หัสนัย คำป๊ก นลห โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
17 พ.ค. 2565 00020-006174 วิศณุ กลอนผา สอ.รฝ ขยับดากยามเย็นสโมสรจักรยานบางพระ เสือภูเขา (MTB) : Class B : [K] รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006167 ปรีชา สุนทรารักษ์ ชมรมจักรยานมุกดาหาร 25+ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
เสือภูเขา (MTB) : Class A : [A] รุ่นทั่วไปชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006166 ยชญ์อุดม บุญคล้าย BKB ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
17 พ.ค. 2565 00020-006165 นันทพล พลวัน Zephry.cc โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
16 พ.ค. 2565 00020-006161 อดิศักดิ์ อบเชย To Summit เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
16 พ.ค. 2565 00020-006161 ทัศนะ นิลวาศ To Summit ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)
16 พ.ค. 2565 00020-006156 บุญชัย รัตนสุมาวงศ์ ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
16 พ.ค. 2565 00020-006154 ณรงเดช แสงฉาย echo ( เอคโค่ ) ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
16 พ.ค. 2565 00020-006149 อาคม ยมรัตน์ Gemburi โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
15 พ.ค. 2565 00020-006152 ลดารัตน์ เหมือนใจนึก ไม่มี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [R] รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไปหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006142 ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร Kitchen Queens ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปหญิง
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ประจักษ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ภูภูมิ คำก๋อง Gemburi เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006144 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006144 กานต์ชน อ่ำกำเนิด Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 พ.ค. 2565 00020-006144 กวิสรา อ่ำกำเนิด gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ชัยณรงค์ฤทธิ์ คำก๋อง Gemburi เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ภูริวัฒน์ คำก๋อง Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ศุภโชค แก้วสุยะ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006144 พชร สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ธรรมรัตน์ ถวิล Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
15 พ.ค. 2565 00020-006144 ปองเทพ สิทธิสัมพันธ์ Gemburi ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
15 พ.ค. 2565 00020-006138 สุรสิน เพ็ญประจักร์ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 พ.ค. 2565 00020-006138 บวรพจ กล่ำเพชร BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ครรชิต คำผิว BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ธนพร โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ประจักษ์ แพทย์ผล BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ปิยวัฒน์ นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006138 เปรมปิติชัย คำสมศรี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ชัชวาลย์ วิเศษ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006138 เจตดิลก คำผิว BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นยุวชนชาย 14 - 16 ปี
โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ปลายฟ้า โคโตสี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006138 ณัฐพร นวลบุดดี BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006138 จิดาภา โพธิ์บำเพ็ญ BIKENET LIQUI MOLY CYCLING TEAM เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Y] รุ่นอายุ 13-14 ปีหญิง
15 พ.ค. 2565 00020-006140 พีรกานต์ ผดุงภักดีวงศ์ - ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
14 พ.ค. 2565 00020-006094 มหิธร บรรดาพิมพ์ สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดปราจีนบุรี เสือภูเขา (MTB) : Class B : [D] รุ่นอายุ 13-14 ปีชาย
13 พ.ค. 2565 00020-006132 สรัลธร จันทร PUMBIKE เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
13 พ.ค. 2565 00020-006132 สุพรรณิการ์ จันทร PUMBIKE ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นเยาวชนหญิง (14-18 ปี)
โรดเรช (Road race) : รุ่นเยาวชนหญิง
13 พ.ค. 2565 00020-006131 ธนกร ทรงนามศิริกุล - โรดเรช (Road race) : รุ่นยุวชนชาย
13 พ.ค. 2565 00020-006128 ปุญญกาญจน์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
13 พ.ค. 2565 00020-006128 ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
13 พ.ค. 2565 00020-006127 ธนณคร สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
13 พ.ค. 2565 00020-006127 ปธากรณ์ สมชัยธนาวัฒน์ ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3 ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชาย (อายุ 15-16 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นทั่วไป-ฮาร์ดเทล
อิลิมิเนเตอร์ (Eliminator) : รุ่นอายุ 15-16 ปีชาย
12 พ.ค. 2565 00020-006118 คมกฤช สมศรี PRAVECH RACING TEAM โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
12 พ.ค. 2565 00020-006114 เอกพล แย้มทับ นครอินทร์ โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
11 พ.ค. 2565 00020-006113 ดิสรณ์ นิลเพ็ชร์ Slipnumb CC ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
11 พ.ค. 2565 00020-006103 ฐิติ​รัตน์​ ยงยิ่งยืน เนินนุ่ม​ Cycling​ Bike​ Trial เสือภูเขา (MTB) : Class C : [Z] รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
10 พ.ค. 2565 00020-006102 วรกนก วิริยะกุล GravityLAB BY.หมอเส็ง เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 พ.ค. 2565 00020-006102 พงศ์เทพ อิ่มแก้ว GravityLAB BY.หมอเส็ง ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 40 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (40 ปีชาย)
10 พ.ค. 2565 00020-006101 ธนากฤต อานอ่อน เนินนุ่ม CYCLING BIKE TRAIL เสือภูเขา (MTB) : Class C : [T] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
10 พ.ค. 2565 00020-006100 ปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 พ.ค. 2565 00020-006100 นายเควิน อเล็กซานเดอร์ เบาค์ LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
10 พ.ค. 2565 00020-006100 อนุทิน ถนอมทรัพย์ LCC Little samutsongkhram cycling club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 30 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (30 ปีชาย)
10 พ.ค. 2565 00020-006100 มนตรี ธีระทีป LCC Little Samutsongkhram Cycling Club ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่นทั่วไปชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่นทั่วไปชาย
10 พ.ค. 2565 00020-006095 กาญจนาพันธ์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เจ้าหน้าที่ทีม : เจ้าหน้าที่ทีม
10 พ.ค. 2565 00020-006095 สิริกร พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เสือภูเขา (MTB) : Class C : [U] รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย
10 พ.ค. 2565 00020-006095 ยูรายุ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นยุวชนชนชาย (อายุ 12- 14 ปี)
ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นฟรีไรด์
10 พ.ค. 2565 00020-006095 วิโรจน์ พัวรักษา ฮีโน่ cycling team โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ดาวน์ฮิลล์ (Downhill) : รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไปชาย
9 พ.ค. 2565 00020-006088 เดชเผชิญ อั่วกลาง กองทัพภาที่2 เสือภูเขา (MTB) : Class B : [F] รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
9 พ.ค. 2565 00020-006087 อดิศร์ หะริณสุต TCP ไทม์ไทรอัล (Timetrial) : รุ่น Master 50 ปีชาย
โรดเรช (Road race) : รุ่น Master (50 ปีชาย)

หมายเหตุ: นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุ ของสมาคมกีฬาจักรยาน แจ้งเลขกรรมธรรม P1796693

ลิงค์สำหรับค้นหาโรงพยาบาลในเครือของบริษัทแอกซ่า https://www.axa.co.th/hospital-locator
ถ้าโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่อยู่ในเครือโรงพยาบาลตามลิงค์ผู้เอาประกัน ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ส่วน การครอบคุมไม่เกินวงเงิน 20,000 บาท และ อยู่ระยะเวลาการแข่งขันเท่านั้น
เบอร์ติดต่อปรึกษา แจ้งเคลม หรือโทรสอบถามขอคำแนะนำโรงพยาบาล ในเครือโทร 02 119 4055

กรณี นักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทางบริษัทแอกซ่าได้รับเอกสารในการเบิกเคลมจะดำเนินการจ่ายเคลมภายใน 15
วันทำการ(ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขันตฤกษ์)
ลิงค์แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ https://www.axa.co.th/personal-accident-protection-claim

ผู้ดูแลการเคลมประกัน 0959911663